(9.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Pan poslanec Vymětal navrhl, aby body 45 a 64 byly projednány dnes dopoledne. Já se ho táži, zdali za této situace na tom svém návrhu trvá. Ano. Aktuální pořadí těchto bodů na rozdíl od vašeho aktuálního pořadí by bylo páté a šesté místo. Vy navrhujete, aby to byly body 2 a 3.

 

O oprávněnosti návrhu pana poslance Karla Vymětala, aby body 45 a 64 byly projednány jako body 2 a 3 dnes dopoledne, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 773. Kdo souhlasí, zvedne ruku, stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 136 poslanců, 66 pro, 14 proti, takže této nabídce Poslanecká sněmovna nevyhověla.

 

Domnívám se, že o návrhu pana poslance Hasila není třeba hlasovat. Pan poslanec Hasil souhlasí s tím, že po tom, jak se situace vyvinula, je spokojen se zařazením bodu, který navrhuje Liberecký kraj.

 

Dámy a pánové, v tuto chvíli bude pořadí projednávání bodů dnes dopoledne následující. Nejprve bod 27, potom bod 230, 81, 92, 45, 64, 29 atd.

Pan poslanec František Pelc má náhradní kartu číslo 6.

 

Budeme se tedy věnovat bodu s pořadovým číslem 27. Bod číslo

 

27.
Návrh poslanců Anny Čurdové, Jitky Kupčové, Taťány Fischerové,
Kateřiny Dostálové, Lucie Talmanové, Kateřiny Konečné,
Zdeňka Jičínského, Vladimíra Doležala, Pavla Svobody,
Vlastimila Ostrého a Vladimíra Koníčka na vydání zákona
o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 969/ - druhé čtení

 

Návrh za navrhovatele uvede paní poslankyně Anna Čurdová. Já si myslím, že pan poslanec Vymětal bude trvat na tom, abyste vystoupila. Je tomu tak. Co byste pro pana poslance Vymětala neudělala.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Máte pravdu, pane místopředsedo. Vaším prostřednictvím pro pana poslance Vymětala - já si myslím, že není vůbec potřeba dlouhých slov, protože tento zákon již tady projednáváme v tomto volebním období poněkolikáté a pouze bych tady opakovala to, co již bylo několikrát řečeno. Pouze bych apelovala na to, že je to zákon, který je o toleranci a o úctě jednoho člověka k druhému.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji paní poslankyni Čurdové. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru petičnímu. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 969/2 a já prosím, aby se slova ujala zpravodajka petičního výboru paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, dobrý den. Jak již bylo řečeno, usnesení petičního výboru máte v tisku 969/2, na který odkazuji. A nezbývá mi než konstatovat, že petiční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, kterým vysloví souhlas s poslaneckým návrhem zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji paní poslankyni Zuzce Rujbrové. Teď jsem zahlédl nicméně pana poslance Koníčka. Ruší svou aktivitu alespoň pro tuto chvíli. Otevírám obecnou rozpravu. V tuto chvíli jsou čtyři přihlášení, a sice pan poslanec Votava, Kvapil, Karas a Dub. Takže jako první vystoupí pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych i já se vyjádřil v druhém čtení k navrhovanému zákonu o registrovaném partnerství.

Mám dojem, že rozhodování o tomto zákonu je někdy více emocí než racionálním uvažováním. Je to svojí povahou nejspíše zákon, kde nelze pocity tak úplně vyloučit, ať pozitivní nebo negativní. Přesto se pokusím na navržené podívat právě bez emocí. Nebudu zvažovat pro a proti z hlediska homosexuální menšiny, protože ona si zákon přála, a domnívám se tedy, že jí i vyhovuje a považuje ho pro sebe za přínosný. Chci se zamyslet nad pro a proti z hlediska celé společnosti. A nejsem zde ani ve střetu zájmů, protože nepatřím mezi tuto minoritu.

Je navržený zákon prospěšný, nebo společnosti škodí? Z hlediska vývoje populace je určitě zájmem společnosti podporovat monogamní svazky. Pro stát je jistě také výhodná stanovená vyživovací povinnost mezi partnery i stanovení zodpovědnosti partnera za vývoj a výchovu dítěte, které si do partnerského svazku přivedl druhý partner a žije s oběma ve společné domácnosti.

Na druhou stranu akceptuji s povděkem, že zákon neumožňuje partnerům osvojování dětí. K této možnosti jsem velice zdrženlivý. Společnost na to není připravena a dala by to dětem z takovýchto rodin také znát. Své si k tomu musí říci především psychologové.

Může zákon společnosti ublížit? Na toto téma toho nejspíše ještě hodně vyslechneme. Já však žádnou prokazatelnou škodlivost v zákonu nenacházím. Nevidím v něm žádnou hrozbu pro tradiční rodinu, nepřivede ji do krize. V důvodové zprávě k zákonu se říká: Uzavření registrovaného partnerství je projevem úcty k hodnotám obvykle spojovaným s rodinným společenstvím, tedy vzájemná láska, úcta, péče a podpora, a nikoli ohrožením těchto hodnot.

Urputnost, s jakou homosexuální menšina usiluje o legalizaci svých svazků, je paradoxně v kontrastu s čím dál větší neochotou heterosexuální většiny přijímat závazky spojené s manželským svazkem. Populisté s oblibou tvrdí, že na vině malé porodnosti je sociální situace mladých rodin. Já se domnívám, že příčina je asi spíše někde jinde. Mnohá mladá žena dá dnes před rodinou přednost kariéře, protože být matkou malých dětí je z hlediska jejího zaměstnavatele pro ni často diskriminující. A dobře placená práce, zařízený byt, auto, nákladné koníčky a dovolené, to je pro mnohé mladé lákavější než právě omezit svůj životní standard založením rodiny. Zatímco naše generace mnohdy začínala svůj rodinný život ve skromných garsonkách, či dokonce dětských pokojích bytů rodičů, jeden mladý člověk se mě nedávno zeptal, kdy už vláda konečně začne podporovat mladé rodiny. On si přece prý ve svých třiceti letech nemůže dovolit postavit vlastní dům a přeci si nepořídí děti do panelákového 3+1.

Proto soudím, že existence registrovaného partnerství je to poslední, co by mělo vliv na rozhodování mladé heterosexuální populace. A už vůbec se díky nepřijetí tohoto zákona více lesbiček neprovdá a více homosexuálních mužů nezaloží rodiny. Ostatně si ani nemyslím, že by matriky čekal nějaký nával žadatelů o registrované partnerství. Vnímám totiž snahu o přijetí zákona z velké míry jako snahu o společenské uznání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP