(15.50 hodin)
(pokračuje Krajíček)

Otázka druhá: Proč jsou nuceni investoři jednotlivých akcí, kteří z důvodu administrativních průtahů neležících na jejich straně, aby písemnou formou požádali o přesunutí přidělených finančních prostředků na další rok? Není to ze strany ministerstva pouhý alibismus? Tento přístup Ministerstva zdravotnictví pouze dokumentuje, že se nejedná o partnerský přístup, ale pouze o tvrdý dirigismus.

Otázka třetí: Kolik nových investičních akcí, které nebyly součástí schváleného státního rozpočtu, bude ministerstvem profinancováno v letošním roce? Podle jakých pravidel je o jejich zařazení rozhodnuto a kdo je za tato rozhodnutí osobně odpovědný?

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Davida Ratha, aby se chopil slova. K dispozici má maximálně pět minut.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych se nejprve chtěl omluvit, že jsem měl být na cestě do Bruselu, ale pan premiér mě na poslední chvíli odvolal kvůli zákonu o veřejných neziskových nemocnicích, který je jistě v očekávání zvláště poslanci Občanské demokratické strany, takže proto jsem zde a neplatí ta původní omluva.

Hovoří-li někdo o politickém suterénu, asi to tam sám dobře zná, když o tom hovoří. Já to tam skutečně neznám a myslím si, že tam se rozhodně nepotkáme, pokud tam pobýváte, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedy.

První otázce skutečně nerozumím. To je tak široké, nevím, jaké porušování či naplňování zákona myslíte. Dokud to nespecifikujete, neřeknete přesně, co pod tím myslíte, tak vám těžko mohu odpovědět.

Otázka investorů. Samozřejmě ta otázka není jednoduchá. Souvisí s poměrně složitým systémem zadávání veřejných zakázek, o kterém byste, pane poslanče, měl také něco vědět, a jistě víte, že leckdy tyto soutěže jsou komplikované i přes odvolávání ostatních zájemců, takže se často nepodaří investiční akci realizovat v roce, na který je naplánována. Nejsou to tedy průtahy ze strany Ministerstva zdravotnictví, ale jsou to průtahy plynoucí z takto nastavených zákonů, o čemž myslím byste také měl vědět, pokud zde alespoň chvilku pobýváte.

Ostatní záležitosti - kolik nových investičních akcí bude v letošním roce realizováno, skutečně v tuto chvíli vám nedovedu odpovědět. Nemám v tuto chvíli přesný přehled. Pokud chcete, dejte tuto interpelaci písemně, rádi na ni odpovíme, s tím, že přesně nechám zpracovat, kolik investic bylo takto Ministerstvem zdravotnictví v roce 2005 realizováno.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Pan poslanec Krajíček má k dispozici další minutu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Pane předsedo, nevím, jak se mám zachovat, ale přístup pana ministra se nezměnil. Místo položení doplňující otázky bych vás rád požádal, jestli byste se nezamyslel nad etickým kodexem ministra. Po jeho podepsání by snad pan ministr přistoupil k interpelacím odpovědně. Jinak si nepřipadám, jako že se pohybujeme na půdě Parlamentu, ale spíše v zábavném pořadu mistra Donutila: Zeptejte se na co chcete, na co chci odpovím.

Na otázky nebylo opět odpovězeno.

Závěrem si jen dovolím dodat, že tím jsem vyčerpal svoji upřímnou snahu řešit problematiku zdravotnictví na naší půdě, a se svými dotazy se budu od této chvíle obracet pouze na pana premiéra.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nepodlehnu pocitu, že jsem interpelovaný, a přejdu k další interpelaci. Tou je interpelace pana poslance Milana Bičíka na ministra Milana Šimonovského, a požádám pana poslance, aby přednesl svoji interpelaci ve věci pojištění letadel. Dalším interpelujícím bude místopředseda Ivan Langer.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane místopředsedo vlády, vážený pane ministře, omlouvám se, že se dnes na vás obracím podruhé. Budu stručný.

Na 47. schůzi Poslanecké sněmovny 22. září tohoto roku jsem vás interpeloval ve věci nařízení Evropské unie č. 785/2004, které se mimo jiné týká pojištění rekreačních a sportovních letadel. Z vaší odpovědi vyplynulo, že s problémem jste seznámen, že je to problém velmi aktuální, že - a teď budu citovat ze stenozáznamu - "co mělo být vyjednáno v přístupových jednáních, zdá se, vyjednáno nebylo". Dále, že problém budete i nadále řešit v Evropské komisi, že o něm budete znovu jednat v nejbližším termínu 3. října přímo v Bruselu a že budete hledat schůdné řešení.

Vzhledem k dnešnímu datu a vzhledem k okolnosti, že ti, jichž se problém týká, tedy majitelé a provozovatelé rekreačních a sportovních letadel, nemají žádnou relevantní informaci, necítí pokrok v jednání, se na vás, pane ministře, znovu obracím se dvěma dotazy: Za prvé. Jaké další kroky učinilo od 22. září vaše ministerstvo a jeho příslušný odbor ve věci řešení výše zákonného pojištění rekreačních a sportovních letadel a sportovních létajících zařízení a s jakým výsledkem? Za druhé. Jaké další kroky hodlá ministerstvo případně učinit do konce tohoto roku a v prvním měsíci roku příštího?

Za odpověď předem děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím pana ministra Šimonovského, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane předsedo, pane poslanče, já si dobře pamatuji na tu schůzí a také si pamatuji na svůj slib, že budeme v Bruselu na říjnové schůzce ad hoc skupiny Evropské komise, která je zřízena k leteckému pojištění, dále požadovat, aby byla zjednána náprava. Jsme si tedy vědomi situace, ve které se ocitli někteří provozovatelé sportovních létajících zařízení a rekreační a sportovní provozovatelé letadel v důsledku nařízení Evropské komise a Parlamentu, a proto vás jen informuji o tom, že nejenže jednáme s Evropskou komisí, ale jednáme samozřejmě také se zástupci provozovatelů, s Leteckou amatérskou asociací a hledáme nejlepší argumenty pro zvrácení stanoviska Evropské komise.

Zatímco v červnu na zasedání této skupiny, o jehož výsledku jsem informoval právě na základě vaší minulé interpelace, se k našemu požadavku na výjimku v tomto pojistném pro neobchodní leteckou činnost připojilo Polsko a také neformálně přítomné Slovensko, protože oni nejsou členem této skupiny, tak v říjnu jsme už neměli zastání žádné. Na zasedání v Bruselu 3. října jsme zůstali osamoceni s tímto požadavkem. Přesto se nám podařilo - je otázka, zdali podařilo - přimět Evropskou komisi, aby tuto vznesenou připomínku potvrdila v zápise a aby tato připomínka byla zařazena do okruhu otázek, kterými se bude Evropská komise zabývat při vyhodnocování provádění tohoto nařízení. Toto vyhodnocení bude v průběhu příštího roku.

My jsme připraveni a také jednáme s našimi partnery, kteří by mohli mít podobné problémy, ale bohužel jsme při neformálních setkáních, naposledy toto pondělí v Bruselu na Radě ministrů evropských zemí, nenašli žádnou spřízněnou duši. Všichni říkají, že pojistné limity, které jsou stanoveny, jsou mírnější, než byly dříve, a zemím na západ od nás tato situace vyhovuje. Přesto jednání pokračují a kromě jednání oficiálních na půdě ad hoc skupiny Evropské komise jsme spolu se zástupci Letecké amatérské asociace vyzvali Asociaci českých pojišťoven, aby o této záležitosti diskutovala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP