(12.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme se tedy zabývat podle pokynů předsedy komise volbou jednotlivých kandidátů na členy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření VZP České republiky.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já jen konstatuji, protože nebyl navržen způsob volby, tak se volba koná veřejně pomocí hlasovacího zařízení.

Za prvé. Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Býček.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, já ještě zazvoním a přivolám ostatní poslance, kteří mají zájem o tom rozhodovat, do Sněmovny. Ještě vás znovu odhlásím a požádám vás o to, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, a budeme tedy rozhodovat o jednotlivých kandidátech.

 

O poslanci Býčkovi budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 791, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je proti. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 791 z přítomných 137 pro 129. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Michal Doktor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 792 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 792 z přítomných 139 pro 134. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za členku vyšetřovací komise je navržena poslankyně Jiřina Fialová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 793 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 793 ze 140 přítomných pro 132. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za členku vyšetřovací komise je navržena poslankyně Jana Hamplová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 794 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 794 z přítomných 139 pro 135. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Josef Janeček.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 795 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 795 z přítomných 144 pro 133. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Jiří Karas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 796 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 796 z přítomných 144 pro 133. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Petr Kott.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 797 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 797 z přítomných 145 pro 137. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Jozef Kubinyi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 798 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 798 z přítomných 145 pro 135. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena vyšetřovací komise je navržen poslanec Vlastimil Ostrý.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 799 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 799 z přítomných 145 pro 137. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: A jako poslední, za členku vyšetřovací komise je navržena poslankyně Lucie Talmanová.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 800 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 800 z přítomných 145 pro 137. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna zvolila členy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, a jsou to následující poslanci a poslankyně: Ladislav Býček, Michal Doktor, Jiřina Fialová, Jana Hamplová, Josef Janeček, Jiří Karas, Petr Kott, Jozef Kubinyi, Vlastimil Ostrý a Lucie Talmanová. Tímto je volba vyšetřovací komise skončená.

A ještě mi dovolte, pane předsedající, abych vyhlásil lhůtu na podávání návrhů na předsedu vyšetřovací komise. Navrhuji s ohledem na to, aby se volba předsedy vyšetřovací komise mohla uskutečnit co nejdříve, to je ještě v úterý příští týden, navrhuji a dávám ke zvážení termín podávání návrhů na předsedu vyšetřovací komise do dnešního dne do 16 hodin k tajemníkovi volební komise. Pokud není jiná námitka, tak tento termín je konečný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise.

Vzhledem k tomu, že máme ještě několik minut na jednání do polední přestávky, kterou chci vyhlásit, a vzhledem k tomu, že pan ministr Martínek má zájem, abychom dokončili ten rozjednaný bod, navrhuji vám, abychom dokončili jednání o tisku 1015, bod 37, vystoupením v podrobné rozpravě.

 

37.
Vládní návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
/sněmovní tisk 1015/ - druhé čtení

 

Konstatuji, že mám do podrobné rozpravy zatím dvě přihlášky - pana poslance Kaly a pana poslance Hrnčíře. Eviduji přihlášku pana poslance Hovorky a pana poslance Sehoře a pana poslance Petra. Věřím, že budeme schopni do 13 hodin tu podrobnou rozpravu končit vzhledem k tomu, že většina poslanců je na podrobnou rozpravu dobře připravena.

Pan poslanec Kala jako první v podrobné rozpravě.

Prosím o klid ve Sněmovně!

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji. Bez zdůvodňování avizovaný pozměňovací návrh.

1. V § 1 odst. 1 písm. a) vložit za slovo "zákonem" slova "nebo pro vytvoření průmyslové zóny schválené usnesením vlády".

2. V § 2 písm. a) vložit za slovo "zákonem" slova "nebo pro vytvoření průmyslové zóny schválené usnesením vlády".

3. V § 3 odst. 1 vložit za slovo "zákonem" slova "nebo pro vytvoření průmyslové zóny schválené usnesením vlády".

4. V § 4 odst. 1 vložit za slovo "zákonem" slova "nebo pro vytvoření průmyslové zóny schválené usnesením vlády".

5. V § 5 odst. 1 vložit za slovo "zákonem" slova "nebo vytvoření průmyslové zóny schválené usnesením vlády".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kalovi. Slova se ujme pan poslanec Pavel Hrnčíř a připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, předkládám dva pozměňovací návrhy podmíněné.

První pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku 1015 je tento: V § 2 písm. c) doplnit na závěr text: přičemž vyvlastnitelem může být pouze osoba veřejného práva, nikoliv osoba soukromého práva.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP