(15.30 hodin)
(pokračuje Máša)

Především v § 3 se doplňuje do obecných výjimek závazek veřejné služby, který je ve výjimkách a v zákonu o veřejných zakázkách. Jedná se v podstatě o doplácení ztrát veřejným subjektem soukromému dopravci na provozování neefektivních autobusových a železničních linek, které požaduje veřejný sektor provozovat. Nemělo by logiku, aby závazek veřejné služby byl vyjmut ze zákona o veřejných zakázkách a nebyl naopak vyjmut z tohoto zákona.

V § 6 odst. 2 dochází k upřesnění možnosti zrušení koncesního řízení, které lze zrušit, pokud si to zadavatelé vyhradí v oznámení a mimoto ještě z dalších důvodů uvedených v zákonu o veřejných zakázkách.

V bodech 8 a 9 pozměňovací návrh sjednocuje se zákonem o veřejných zakázkách ustanovení o nákladech řízení a o kauci. Tyto věci je nutno upravit jednotně v obou zákonech.

Body 10 až 13 doplňují do tohoto zákona jedině dva správní delikty, kterých se může dopustit koncesionář v případě zadávání nadlimitních stavebních veřejných zakázek třetím osobám v rámci plnění koncesní smlouvy. Jedná se o povinnost zveřejnění oznámení a dodržení lhůty 40 dnů pro podání nabídek.

Kolegyně a kolegové, věřím, že vysvětlení důvodů pro podání mého pozměňovacího návrhu je dostačující a přijetí tohoto návrhu přispěje ke správné a jednotné aplikaci tohoto zákona v praxi. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Jaromíra Schlinga, připraví se pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedo, dámy a pánové, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán písemně, a upřesňuji, že se má správně týkat § 31. Dále bych chtěl říci, že ho podávám jako návrh alternativní pro případ, že by byl v souladu s usnesením hospodářského výboru vyřazen § 31 o rozpočtovém dozoru Ministerstva financí a že by nebyl schválen ani návrh obsažený v usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí č. 47, který řeší dozor Ministerstva financí mírnějším způsobem než původní vládní návrh. Můj návrh je tedy třeba považovat za alternativu, která by měla přijít na řadu, teprve když by ani jeden z předchozích návrhů nebyl uskutečněn. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Jaroslava Plachého.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si načíst dva legislativně technické návrhy k tisku 1078:

Návrhy hospodářského výboru v případě jejich přijetí je třeba promítnout do některých dalších ustanovení. Proto za prvé navrhuji:

Bod 45. V odst. 1 písm. e) slova "§ 32 odst. 4" nahradit slovy "§ 32". § 32 nemá totiž odstavce.

Dále v odst. 1 písm. f) vypustit.

§ 31 má být zrušen.

A za druhé bod 57. V § 34 odst. 1 slova "§ 31 odst. 2 a § 32 odst. 4" nahradit slovy "§ 30 odst. 2 a § 31 odst. 4" a odst. 2 vypustit.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla poslední přihláška do rozpravy. Hlásí se pan ministr Radko Martínek. Prosím.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane předsedo, znovu požádám Sněmovnu o možnost zkrácení projednávání mezi druhým a třetím čtením na nejvýše 48 hodin.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. To byl asi poslední návrh, který zazněl v podrobné rozpravě.

Žádám poslance, aby se dostavili do sněmovny. Končím podrobnou rozpravu a budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 806. Přítomno 84, pro 41, proti 23. Tento návrh nebyl přijat.

 

Provedeme kontrolu hlasování. (Děje se.) Vypadá to, že pan ministr Zdeněk Škromach má nějaký problém s tímto hlasováním.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Pane předsedo, vážené dámy a pánové, ačkoliv jsem se těšil na toto hlasování, jak budu hlasovat pro, tak selhalo opět asi zjevně moje zařízení, to je neskutečné. Světélko hlásilo ano, a teď jsem byl překvapen sjetinou, kde mám údajně ne. To není možné. Proto zpochybňuji toto hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nevím, co říci na omluvu za takové selhání technického stavu. Budeme v každém případě hlasovat o této námitce.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tuto námitku? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 807. Přítomno 88, pro hlasovalo 62, proti 4. Námitka byla přijata.

 

Je tady výzva, abych vás odhlásil, takže vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu všichni řádně přihlásili.

A nyní, poté co jste se přihlásili, budeme ještě jednou hlasovat (Technické problémy s hlasovacím zařízením.)

Prosím ještě jednou, abyste se odhlásili a znovu přihlásili, ať můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty projednávání mezi druhým a třetím čtením na nejvýše 48 hodin, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 808. Přítomno 76, pro hlasovalo 46, proti 25. Tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání bodu č. 40.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP