(15.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahajuji projednávání bodu

 

41.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím koncesního zákona
/sněmovní tisk 1079/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra Martínka, aby si vzal slovo. Připraví se Tom Zajíček.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Pane předsedo, nebudu vůbec zdržovat. Chci jenom poděkovat za dosavadní projednávání tohoto souvisejícího zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím nyní jednoho ze zpravodajů - pana poslance Zajíčka nebo pana poslance Jaroslava Plachého. Záleží na vás, kdo z vás si vezme slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážený pane ministře, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který na své 55. schůzi po odůvodnění magistra Radko Martínka, ministra pro místní rozvoj, a po zpravodajské zprávě poslance Toma Zajíčka a po rozpravě přijal usnesení, kterým za prvé - doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 1079 projednat a schválit ve znění přijatého pozměňovacího návrhu, za druhé - pověřuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což činím, a za třetí - ukládá předsedovi výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, také děkuji. Prosím pana poslance Plachého.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona, tisk 1079, na své 49. schůzi konané dne 2. listopadu 2005 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 1079 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které máme v tisku 1079/1.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Takže to byly zprávy. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám přihlášky. Pokud teda se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu.

Bude tedy rozprava podrobná. Vyhlašuji podrobnou rozpravu. Ani do ní se nikdo nehlásí, kromě pana ministra Martínka.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Dámy a pánové, já se ještě jednou pokusím vás poprosit o to, abychom zkrátili projednávání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. V této chvíli končím podrobnou rozpravu. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Martínka.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na oněch nejvýše 48 hodin, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 809. Přítomno je 74 poslanců, pro hlasovalo 44, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání bodu 41.

 

Začínám projednávání bodu číslo 38, což je

 

38.
Vládní návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
/sněmovní tisk 1059/ - druhé čtení

 

Ptám se pana poslance Martínka, jestli uvede projednávání tohoto bodu. Prosím, pane ministře. (Pokřikování v sále.)

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Dámy a pánové, nájemné nebo zákon o nájemném je opravdu velmi významný, jak víte, kontroverzní návrh zákona, a myslím si, že přihlášením vyjádříte možnost, zda to tedy projednat, nebo ne. Já bych byl samozřejmě velmi rád, abychom mohli tenhle zákon projednat, ale nechám to samozřejmě na vaší vůli. Takže pokud bude ta vůle, tak ji prosím vyjádřete buďto přihlášením, nebo odhlášením. (Hluk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kováčik má návrh.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, já bych se chtěl ohradit proti způsobu, kterým pan ministr vyjadřuje svůj názor na zákon o nájemném, respektive na proceduru či postup, jakým bychom tady měli postupovat. Protože ještě ani na stenozáznamu z dnešního odpoledního sporu neuschl inkoust, jak moc bylo nutné zákony zařazovat, abychom je projednali. Vaše odůvodnění vejde do dějin, pane předsedo. A teď se tady - jako že jestli to chcete dělat, no tak se přihlaste, jestli to nechcete projednávat, tak se holt nepřihlašujte. Já se proti tomu ohrazuji!

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jsem tomu tak nerozuměl. Pan ministr Martínek to snad uvede na správnou míru.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Pane předsedo, myslím, že není možné tady říci vůbec nic, aby to nemělo dvojí smysl. Já bych chtěl panu kolegu Kováčikovi prostřednictvím vás vzkázat, že jsem připraven, a všichni moji spolupracovníci, na projednávání tohoto návrhu. Jenom jsem určitým způsobem viděl atmosféru zde, ale nicméně samozřejmě hned přednesu úvodní projev k tomu návrhu zákona a můžeme pokračovat v jeho projednávání.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jsem toho názoru, že bychom měli pracovat, dokud nám síly stačí.

Prosím pana ministra, aby uvedl svůj návrh.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Ano. Takže vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, přistupujeme k návrhu zákona, který je opravdu velmi významný a klíčový. Je to zákon, který do značné míry bude určovat osudy mnoha lidí, a to nejenom těch v sedmi stech tisících domácností, které žijí v takzvaném regulovaném nájmu, ale ve své podstatě se tento návrh dotýká všech občanů České republiky, protože jak víte, tak byl podán určitý soudní spor, který v případě jeho řešení by mohl eventuálně zasáhnout vlastně každého občana této země.

Já bych chtěl zejména odůvodnit to, co se projednávalo nebo probíhalo ve Sněmovně mezi prvním a druhým čtením. Pokud se týká tohoto období, tak my jsme velmi intenzivně vyjednávali se všemi poslaneckými kluby a hledali jsme konsensus mezi jednotlivými poslaneckými kluby. Bohužel musím říci, že se nám to úplně nepodařilo do této chvíle, a proto výbor pro veřejnou správu projednal kompromisní návrh, který byl uzavřen mezi koalicí. Tento návrh si myslím, že je vyváženou variantou, která může tento problém řešit.

Bohužel se nám nepodařilo dojednat kompromis s ODS, a to z toho důvodu, kde nepřekročitelný problém bylo vypovídání bez udání důvodu. V řadě dalších věcí jsme našli porozumění, ale bohužel tady tahle věc nám zabránila zatím dojít ke konsensu. Nicméně věřím, že budeme dál posuzovat velmi pečlivě vznesené pozměňovací návrhy.

Pokud se týká klubu KSČM, i tam jsme jednali velmi intenzivně. Já bych také jako v prvním případě i v druhém chtěl ocenit velkou serióznost toho jednání. Nicméně bohužel jsme nemohli dojít ke konsensu, protože klub KSČM nesouhlasí s koncepcí toho zákona jako takového. Navrhl svou vlastní koncepci. Ta vlastní koncepce byla založena v podstatě na takzvaném nákladovém nájemném, přičemž by se řešil tento problém tak, že to zvyšování by bylo plošné vlastně po celé republice, a to považujeme za nemožné a vůči některým občanům, respektive některým oblastem České republiky za nespravedlivé. Proto jsme se nedohodli, i když musím říct, že to jednání, jak jsem říkal ze začátku, bylo seriózní.

Dámy a pánové, očekávám pozměňovací návrhy v druhém čtení a znovu deklaruji, že se budeme snažit mezi druhým a třetím čtením najít potřebný konsensus a budeme všechny pozměňovací návrhy posuzovat nikoliv podle toho, kdo je předložil, ale jaký mají souvztah s vládním návrhem, respektive jak jsou s ním v kontextu, respektive s tím kompromisním návrhem, který schválil výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji. Prosím nyní pana zpravodaje Evžena Snítilého, aby řekl svá slova.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, protože zpráva pana ministra byla velice obsáhlá - tento návrh zákona je evergreenem v Poslanecké sněmovně, kam se na něho hrabe registrovaný partnerství. Já bych vás jenom seznámil s usnesením výboru.

Výbor důkladně projednal tento návrh zákona a uspořádal seminář. Jednal o tom podvýbor, výbor. Jednání byla několikrát přerušena, až opravdu jsme dospěli k tomu kompromisu, který výbor vtělil do komplexního pozměňovacího návrhu. A já zde teď avizuji, že se přihlásím do podrobné rozpravy a navrhnu vám, ctihodné Sněmovně, abyste tento komplexní pozměňující návrh přijali za základ projednávání tohoto zákona. Do té doby je to ode mne vše.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP