(15.00 hodin)
(pokračuje Filip)

V tomto ohledu jsem přesvědčen, že nezbývá nic jiného než projednat zákon, který umožní státu zajistit jeho ústavní povinnost. A navíc přijetím tohoto návrhu zákona samozřejmě odblokujeme blokační paragraf, kterým se zamezilo převádění tohoto majetku do obchodních společností, kterým hrozí tu krach, tu konkurs, tu odvádění zisku na konta jejich správních rad místo na účty zaměstnanců, to je zdravotních sester, na účty lékařů, kteří tam léčí. O pacientech nebylo v těch akciových společnostech zatím ještě ani jednou jednáno a nepadlo o nich ani slovo.

Děkuji vám. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď se o slovo přihlásil předseda vlády Jiří Paroubek. (V sále vládne vzrušená atmosféra, je velký hluk.) Prosím o klid!

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já vás chci ujistit, že sociální demokracii, pokud jde o návrh tohoto zákona, koneckonců stejně jako u zákonů jiných, nejde o mocenský zájem, o kterém tady hovořil pan předseda Kalousek, ale sledujeme zájem pacienta. (Smích z pravé strany sálu.)

Chci pana předsedu Kalouska opravit. Sociální demokracie ví, s kým je v koalici, a KSČM to není. (Velký hluk a smích.)

Myslím si, že lidovečtí ministři sedí ve vládě, pokud vím. Možná že byste, pánové, neměli mluvit za ně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vůbec by neměli mluvit, pane premiére. Teď máte slovo pouze vy.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Snad bude dobré, aby pan předseda Kalousek veřejnosti zdůvodnil, proč jeho strana zatím nenaplnila neziskový charakter nemocnic - princip, který podle mých informací má ve svém volebním programu. Myslím, že by měla udělat všechno pro to, aby nám tento princip pomohla naplnit. (Potlesk.)

Chtěl bych říci, že předložený návrh je poslaneckým návrhem. Neproběhlo žádné jednání na úrovni vedení politických stran, vedení politických klubů, tedy abych byl úplně jmenovitý, sociální demokracie a komunistické strany. Připusťme také, že rozumní lidé mohou být i jednotliví poslanci, že to nemusí být žádná kolektivní vůle. V tomto případě tady máme předložen návrh, o kterém diskutovali lidé, kteří se v rámci jednotlivých politických klubů touto problematikou zabývají více než ti druzí.

Myslím, že ten návrh je dobrým návrhem, o kterém se dá jednat, o kterém se posléze třeba i dá hlasovat. (Potlesk z prostřední i z levé strany sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám tady další přihlášené. Bohužel nemohu udělit slovo panu poslanci Kalouskovi, který se hlásí, protože jsou oprávněné protesty těch, kteří říkají, že neprobíhá rozprava a není možné udělovat slovo těm, kteří nemají výsadní právo mluvit i mimo rozpravu kdykoliv.

Já nyní prosím pana ministra Škromacha, pak je přihlášen pan poslanec Michal Kraus a pan ministr Rath. To jsou přihlášky, jak jsem si je zapisoval. Nejdříve pan ministr Škromach, potom Michal Kraus a David Rath. (V sále je stále velký hluk.)

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, paní poslankyně a páni poslanci, já myslím, že ve stejné logice, kterou tady uvedl pan místopředseda Langer, bychom měli pozvat i další zástupce organizací, které zastupují ty, kteří se podílejí na zdravotnictví a kterých se tyto zákony přímo dotýkají. Proto jmenovitě navrhuji zástupce nejvýznamnějších odborových svazů, pana předsedu Schlangera a pana předsedu Kubka, aby měli možnost vystoupit na tomto plénu, pokud tady budou mít právo vystupovat i zástupci krajů. Nakonec kraje nejsou jedinými představiteli, zřizujícími tato zařízení.

Když už tady máme zastoupenu většinu hejtmanů, mohli bychom možná té situace využít a zařadit mimořádné body, které by se třeba mohly týkat věcí, které nás zajímají. Mě by třeba zajímalo vystoupení - a možná bychom mohli zařadit zvláštní bod s problematikou, jak se Moravskoslezskému kraji nepodařilo zajistit průmyslovou zónu pro Hyundai. (Potlesk zleva i ze středu sálu.) Možná že bychom to mohli ještě rozšířit o Toyotu, proč skončila ve středních Čechách, a ne na severní Moravě při stejné prezentaci. Já věřím, že páni hejtmani se nezachovají tak, že by pohrdli touto Poslaneckou sněmovnou a nereferovali i o problémech, které se týkají jejich vlastních krajů. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím o slovo pana předsedu Krause. Připraví se ministr David Rath.

 

Poslanec Michal Kraus: Dámy a pánové, já bych se pokusil být poněkud racionálnější. V tradičně emotivním projevu pana předsedy Kalouska byla celá řada tvrzení, která však bohužel, jak bývá dobrým zvykem, byla buď úplně mimo realitu, nebo byla licoměrná. (Velký hluk.)

Já musím znovu podotknout, že jednání na úrovni sociální demokracie a KSČM o tomto zákonu nebyla. To za prvé. Za druhé musím říci, že diskuse v Poslanecké sněmovně nad tímto zákonem se vedla. Vedla se déle než rok. Dokonce více než rok a čtvrt je tento zákon v Poslanecké sněmovně a byl opakovaně projednáván v nejrůznějších grémiích. Za třetí, diskuse s pacienty probíhala. Probíhala po celou dobu projednávání tohoto zákona. Pokud někdo s pacienty nediskutoval, pak to byla krajská zastupitelstva, která zcela bez ohledu na pacienty se rozhodla z neziskových zařízení vytvořit obchodní společnosti a vystavit je tak nebezpečí, že mohou přijít o svou zdravotní péči.

Myslím, že při tomto zákonu jde především o pacienty, jde o to, abychom nevytvořili z péče o zdraví byznys, abychom nevytvořili z péče o zdraví placenou službu, ale abychom garantovali, že každý, kdo potřebuje, veřejnou zdravotní péči dostane, a aby tato péče byla hrazena z prostředků státu. O to usilujeme, o nic více ani méně. Jestli ta forma je či není dobrá, nevím. Obávám se ale, že s podobnými tvrzeními, jaká tu uvedl pan kolega Kalousek, se daleko nedostaneme. Buďme k sobě upřímní a říkejme si pravdu, zejména v tak důležitých věcech, které se dotýkají každého pacienta. Jít na jakékoliv jiné zařízení než neziskové je hazard s péčí o pacienty, je hazard s péčí o občany tohoto státu. Kdo to zakrývá za cokoliv jiného a kdo se snaží z péče o zdraví vytvořit byznys, postupuje skutečně proti zájmu pacientů. Myslím si, že sociální demokracie to v žádném případě není. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má ministr zdravotnictví David Rath, pak pan poslanec Talíř.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem vždycky věděl, že zdravotnictví je důležité téma, ale že každý bod bude takové drama, to jsem skutečně netušil.

Dále si myslím, že by veřejnost, občané, měli věnovat pozornost zvláštnímu úkazu. Ten úkaz je lidová strana, která má ve svém programu zavedení neziskových organizací jako formy nemocnic, ale podívejme se, jak se k tomu reálně staví. A jsou to vaši lidé, kteří v koalici s ODS v jednotlivých krajích privatizují nemocnice, převádějí nemocnice na obchodní společnosti. Takže něco jiného se káže, káže se voda, popíjí se víno po hektolitrech. Je to politika lidové strany? (Potlesk části poslanců.)

Otázka zájmu občanů. Já myslím, že tady je dobře se podívat, jestli proběhla, nebo neproběhla diskuse. A zde se ptám jak Občanské demokratické strany, ale ta to nezvedla, zvedla to lidová strana: Kde jste vy diskutovali s občany, zda si přejí převod nemocnic na obchodní společnosti, kde jste vy diskutovali s občany o tom, jestli chtějí převádět takovým způsobem nemocnice, a o tom, co se s nimi děje třeba ve Středočeském kraji?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP