(15.20 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Ačkoliv si to vy, bolševici, myslíte, tak v demokratickém státě nemůžete občanům-pacientům oznámit bez jakékoliv diskuse, že zdravotní péči pro ně a za jejich peníze, které platí do zdravotních pojišťoven, budou poskytovat jenom ti, kteří před vás přilezou po kolenou a pan ministr Rath je z nějakých neznámých historických důvodů má nadále rád. (Potlesk ODS.)

A zajímavá věc. Vy jste tady dlouho, vážení sociální demokraté a komunisté, kritizovali formu akciové společnosti jako nevhodnou formu existence nemocnic. Teď těmto nemocnicím říkáte: je lepší vás zrušit! Proč nějaké akciové společnosti? Akciová společnost je problematický útvar. Zrušená nemocnice je bezproblémový útvar, že? Rozumíme vám dobře?! (Výkřik z řad ČSSD: To je demagogie!) To je čistá pravda, vážený pane kolego.

A teď k poslední části. Budu citovat z tiskového prohlášení, které jste nám rozdali na lavice. Asi jste nevěděli jako v mnoha jiných případech, co činíte.

Návrh zákona o veřejných neziskových nemocnicích - naděje pro pacienty a zdravotníky. Poslanecký návrh zákona o veřejných neziskových nemocnicích byl v posledních týdnech upraven pracovní skupinou legislativců Úřadu vlády, Ministerstva zdravotnictví a hlavních předkladatelů poslanců MUDr. Krákory, ČSSD, a JUDr. Vojtěcha Filipa, KSČM. - Jinými slovy to, že probíhala spolupráce mezi předkladatelem, čirou náhodou zároveň předsedou KSČM, a vládními institucemi je v úvodních slovech tohoto dokumentu. Z vystoupení, která tu proběhla, je ovšem jasné, že tito jednající nejednali s KDU-ČSL, stále ještě členem této vládní koalice. To se dá ale snadno vyřešit - také přiznáním barvy, tj. když lidovci a Unie svobody přestanou pokrytecky předstírat, že jsou členy Národní fronty, kterou dnes evidentně tvoří a tomuto státu vládnou komunisté a Paroubkovi sociální demokraté.

Děkuji za pozornost. (Potlesk ODS, projevy nesouhlasu ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení, toto opravdu, jak se zdá, nebylo poslední vystoupení. Já se omlouvám, ale faktické udělovat nebudu, protože neprobíhá rozprava. Vy se můžete přihlásit řádně (k ministru Škromachovi), ale v tom pořadí, které tady bylo, to znamená Ivan Langer (přeje si vystoupit až na závěr), v tom případě David Rath, Michal Kraus a Zdeněk Škromach.

Pan ministr Radko Martínek má náhradní kartu číslo 16, aby zaznělo něco uklidňujícího.

Prosím, pan ministr Rath.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Pane předsedo, pane předsedo vlády, dámy a pánové. Myslím si, že bychom měli skutečně přejít k věcnému projednávání předloženého návrhu a netrumfovat se tady v různých sentencích, protože si myslím, že to všichni také umíme.

Na začátku bych chtěl říci, že mně přijde poměrně dost nechutné, aby dlouholetý aktivní komunista zde hřímal něco o bolševismu! (Smích a bouřlivý potlesk ČSSD a KSČM, projevy nesouhlasu ODS.) Já v tom skutečně nevidím žádný rozdíl, jestli někdo byl, či je. To je totéž! Dneska je jedno, jestli má tričko ODS. To je skutečně jedno! (Nesouhlasné výkřiky poslanců ODS.)

Zkusme držet tu rovinu na věcné úrovni a nepřestřelovat se …(Předsedající: Prosím o klid a věcně, přátelé! - Zvoní.)

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: … naprosto nesmyslným způsobem.

Tedy k věcné záležitosti…

Prosím poslance Občanské demokratické strany, aby přestali hlučet! (Bouřlivý smích a bušení poslanců ODS do lavic.) Prosím poslance Občanské demokratické strany, aby přestali demolovat státní majetek. (Smích a potlesk ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, to hlučení nechejte na mně. Já všechny žádám o klid, ale upozorňuji vás, že pokud se Sněmovna neuklidní, tak ji přeruším.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Pojďme k věcným výhradám. Bohužel pan poslanec Tlustý řekl několik věcných nepravd, na které musím reagovat. První zjevná nepravda je ohledně toho, že se nějakým způsobem mění právní statut organizací, majetek. V žádném případě ne! Pouze do českého právního řádu zavedeme všude jinde ve světě běžnou právnickou osobu - veřejnou neziskovou nemocnici. Je to naroveň toho, jako je akciová společnost nebo společnost s ručením omezením nebo příspěvková organizace. Je to prostě nová právnická osoba.

Pojďme ukončit tyto debaty a pojďme se skutečně věnovat bod po bodu náplni toho návrhu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně. Prosím pana poslance Krause a pak pana ministra Škromacha. Prosím.

 

Poslanec Michal Kraus: Mám skoro pocit, že možná bych ani vystupovat neměl, abychom mohli tento bod zahájit, nicméně dovolte mi říci ještě jednu věc, kterou považuji za nesmírně nutnou v této debatě před projednáváním návrhu zákona.

Pan kolega Tlustý tady připomněl jednu tezi, kterou ODS hájila na začátku 90. let, ve které hovořila, že vlastník dovede se svým majetkem hospodařit daleko lépe než stát. (Výkřiky "ano!" z řad poslanců ODS.) Já musím říci, že obecně to platí, nicméně pod kuratelou ODS se tato poučka obrátila v poněkud něco jiného, protože se ukázalo, že vlastníci, kteří vznikali z pověření ODS, se projevili jako piráti na dobytém území a ze skutečného vlastníka zlikvidovali, na co přišli. A jestliže v 90. letech zlikvidovali spoustu fabrik, vytunelovali, rozkradli, pak lidé přišli o práci a možná přišli také o mzdu, ale pokud by stejným způsobem pomalu, ale jistě začali přistupovat ke zdravotnickým zařízením, pak už by nešlo jenom o práci a o peníze, šlo by o zdraví a o životy. A právě proto, abychom tomu zabránili, je potřeba příslušný zákon přijmout.

Pane předsedo, moc bych prosil, pojďme o něm začít jednat. (Potlesk ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já ale ještě požádám ministra Zdeňka Škromacha a stále je tady ještě přihláška Ivana Langera. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já jsem pozorně poslouchal pana poslance Tlustého a procházel jsem si, co mi kdo říkal například při mé návštěvě na Zlínsku o tom, co kraj zaregistroval jako činnosti oněch slavných akciových společností, které mají převzít naše zdravotnictví, zkulturnit ho a udělat kvalitnějším. Najednou se tam objevily činnosti jako např. praní a čištění prádla, objevilo se tam také truhlářství. Já už jsem jenom pátral, jestli tam třeba není pohřebnictví, protože to by asi bylo příznačné pro tento způsob akciových společností. A já si myslím, že pokud to myslí dámy a pánové z ODS vážně s tím, že chtějí poskytovat blaho v oblasti zdravotnictví občanům a pacientům, o němž tady tak velmi hovořili, tak by měli nejdřív přijít skutečně s koncepčním návrhem, a nikoliv zakládat akciové společnosti, které sice budou možná poskytovat dobré řemeslné služby, ale nikdy ne ani průměrné zdravotnictví. (Nesouhlasné projevy poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Doufám, že se chýlíme k závěru. Posledním přihlášeným je znovu pan místopředseda Ivan Langer. Ještě ho prosím, kdyby pak znovu přesně zopakoval svůj procedurální návrh, o kterém chtěl hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, já se vám všem omlouvám za to, co jsem udělal. Já jsem při zformulování svého procedurálního návrhu vycházel, za prvé, ze starého římskoprávního principu audiatur et altera pars, tedy nechť je slyšena i druhá strana, a současně jsem požádal tuto Poslaneckou sněmovnu, její členky a členy, o projev elementární lidské slušnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP