(18.00 hodin)
(pokračuje Krákora)

Vážení kolegové, vážené kolegyně, pane předsedající, pomozte nám zachránit naše nemocnice před vytunelováním a rozvrácením kvalitních zdravotních týmů, které dnes ještě v nemocnicích máme, ale dlouho již mít nemusíme, pokud nadále necháme kraje decimovat personál v zájmu tvorby zisku. Ve zdravotnictví nejde v prvé řadě o zisk. Ve zdravotnictví jde o životy a zdraví občanů. A jedině lékaři a zdravotníci v dobře fungujícím zdravotnickém zařízení vám tyto hodnoty zajistí. V zájmu všech našich občanů vás jménem celé skupiny představitelů prosím, abyste umožnili vznik soustavy kvalitně fungujících nemocnic, kterým zaručíme dobré podmínky pro léčení lidí. I vy je jednou můžete potřebovat. Proto nyní prosím - podpořte tento návrh ve znění předloženého komplexního pozměňovacího návrhu.

Ještě bych si dovolil dva dodatky. Jednak se často setkávám s názorem, že znárodňujeme nemocnice. My nikomu soukromý majetek nezestátňujeme. Majetek zůstává provozovateli, eventuálně zřizovateli. Takže o žádném znárodňování nemůže být ani řeči. Za druhé - rušení nemocnic a seznam je pouhý blábol, protože seznam je otevřený a do seznamu se může přihlásit kterékoli zdravotnické zařízení, které má dosud platnou smlouvu s pojišťovnami.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předkladateli Jaroslavu Krákorovi. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Josef Janeček, který je zpravodajem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento už přes rok probíraný návrh zákona v naší Sněmovně prošel několikerými různými čteními. Jen bych upozornil na tisk 810/4, což je komplexní pozměňovací návrh, který byl přijat výborem pro sociální politiku a zdravotnictví na návrh předkladatelů, kde byl se stejnou vervou a se stejným přesvědčením obhajován s tvrzením, že to je ten pravý poslední návrh, který náš systém vyřeší. Pokud je tedy předkládán tentokrát ve druhém čtení jiný komplexní pozměňovací návrh, je otázka, který z nich je vlastně ten správný.

Ale protože v onom úvodním slově zazněla řada různých námitek, domnívám se, že je povinností zpravodaje alespoň na některé z námitek, ke kterým existují odpovědi, které lze dohledat v různých materiálech, reagovat. Námitky se týkaly jak oblasti věcné, tak věcně politické. Abych neplýtval příliš časem, možná bych se vyjádřil k námitkám, které přednesl pan premiér.

Pan premiér si velmi dobře všiml, že vznik neziskových právnických osob ve zdravotnictví vlastně měla na programu jediná strana, a to KDU-ČSL. KDU-ČSL si byla vědoma oné závažnosti problémů, a proto se jí podařilo prosadit návrh na zpracování tohoto zákona dokonce do vládních prohlášení. Ocituji z vládního prohlášení premiéra Vladimíra Špidly: Vláda připraví návrhy právních předpisů, ve kterých budou definovány podmínky činnosti zdravotnických zařízení a jeho veřejnoprávní funkce. Prohlášení vlády premiéra Grosse: Vláda připraví a zahájí realizaci reformy systému zdravotní péče podle koncepce zdravotní péče, kterou připraví s přihlédnutím ke koncepci medicínských oborů - a podtrhuji - jež projde celospolečenskou diskusí. Vláda předloží návrh zákona o zdravotní péči, zákona o zdravotnickém zařízení jako veřejnoprávní instituci organizované v síti veřejného zdravotnictví a zákona o financování zdravotnictví. Dokonce i ve vládním prohlášení vlády pana premiéra Paroubka se říká, že vláda ve spolupráci s kompetentními představiteli krajů - podtrhuji ještě jednou: vláda ve spolupráci s kompetentními představiteli krajů - bude pokračovat v realizaci tvorby sítě zdravotnických zařízení. Čili to je k tomu, že skutečně nám šlo o to, aby zde taková právní forma existovala, protože skutečně ve světě taková právní forma běžně existuje.

Když jsem si přečetl tiskové prohlášení, které je vyvěšeno na serveru Ministerstva zdravotnictví, možná jsem pochopil, v čem je ten problém. Cituji: Nezisková právnická osoba se vyskytuje všude možně ve světě, ale i v USA. Možná že Ministerstvo zdravotnictví si vzalo za vzor model USA, před kterým bych velmi varoval, neboť jsem v podstatě člověk sociálně citlivý. Všechny, kteří se vydávají tímto směrem, varuji. Jen pro informaci všech, kteří se v této oblasti pohybují. USA vydávají na zdravotnictví přibližně 16 % svého HDP, přitom tam jsou lidé, kteří nedosáhnou ani na elementární zdravotní péči. To ukazuje jednu věc - byl bych velmi rád, kdybychom ji pochopili: že není rozhodující obálka, ale rozhodující je obsah. Pokud my nepochopíme, že jde o obsah a nejde o obálku, možná budeme mocně před volbami šavlovat o tom, kdo prosadil či neprosadil ten který zákon, ale v podstatě jde o to, jak ohlupovat občany této země, jako že se někdo stará o jejich kvalitní péči.

Kdyby snaha byla upřímná, stačilo naplnit ono první nebo druhé nebo třetí vládní prohlášení, mohl zde být dávno v rámci koalice prosazen kvalitní zákon o neziskových právnických osobách. Bohužel by to znamenalo, že by bylo méně politických šavlovaček. To uznávám. Nebyl by náboj do voleb, neboť všichni by byli spokojeni a bylo to i to, co zmínil i pan ministr Rath, když říkal, že ve středních Čechách Středočeši mají ve své koncepci zmínku o neziskových právnických osobách. Ano, toto prosadila opět KDU-ČSL, protože věřila svým koaličním partnerům, že vláda takový návrh předloží. Bohužel vidíme, že nepředložila.

Nyní, abych ocitoval to, co je v ono prohlášení na serveru Ministerstva zdravotnictví. Návrh zákona o neziskových nemocnicích přináší seznam zhruba sta nemocnic, které se ze zákona stanou do šesti měsíců nemocnicemi neziskovými. Ostatní nemocnice v seznamu nejmenované se mohou kdykoli připojit. Mohou se v průběhu dvou let také stát kdykoli neziskovými, či zůstanou obchodními společnostmi a po 1. 1. 2008 mohou poskytovat péči akutní, kterou jim pojišťovny proplatí v režimu neodkladné péče. Za ostatní péči budou jejich klienti platit. Takže to je výrazná změna programu sociální demokracie, neboť sociální demokracie na serveru Ministerstvo zdravotnictví oznamuje občanům tohoto státu, že v podstatě jí nebude vadit, když si občané v každé druhé nemocnici budou muset platit. Říkám, přečtěte si to, je to materiál dostupný, je na serveru Ministerstva zdravotnictví.

Já jako koaliční poslanec říkám, že je to v rozporu s vládním prohlášením a že je to v rozporu s tím, nad čím se koalice v oblasti zdravotnictví domluvila. Ona představa, která je zde občanům tohoto státu přednášena, totiž že neziskové právnické osoby jsou zábranou proti tunelování, je představou, kterou můžeme možná předkládat někomu, kdo se v oblasti zdravotnictví nepohybuje. Ale přece víme, že zdravotnictví nejsou jenom baráky, ale je to obrovský byznys.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP