(18.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, v hlasování pořadové číslo 841, které jsem zahájil, rozhodneme o tom, kdo souhlasí s tajnou volbou. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců, pro bylo 135, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní prosím, pane předsedající, o přerušení tohoto bodu a otevření posledního volebního bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji a přerušuji bod 176. Dávám slovo předsedovi Poslanecké sněmovny panu poslanci Lubomíru Zaorálkovi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout - teď proběhnou volby - aby Sněmovna ještě neskončila, a chtěl bych požádat, aby se u mě sešlo vedení Sněmovny se zástupci klubů, abychom se dohodli na dalším postupu. Místo procedurální války navrhuji, abychom se sešli a ujasnili si, jak jsme schopni se dohodnout u stolu. Opakuji, vedení Sněmovny a zástupci klubů hned po volbách u mě. Navrhuji, abychom se tady sešli v půl osmé. (Námitky ze sálu.) Tak ve čtvrt na osm. (Poslanec Kalousek: My máme přestávku na klub!!!) Já vám neberu přestávku na klub, já vám navrhuji, abychom se sešli a dohodli se, jak budeme pokračovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. V tuto chvíli, pane předsedo, rozumím vašim snahám, ale situaci to značně komplikuje, protože je obtížné nevyhovět vám, resp. nevím, jak se k tomu postavit uprostřed projednávání bodu. Já myslel, že teď chcete přestávku na chviličku, a pokud to bude v době, kdy poslanecký klub žádal přestávku, tak to tu věc dost komplikuje. To musím říci.

Já v tuto chvíli musím udělat jinou věc. Musím otevřít druhý volební bod, aby mi bylo rozuměno. Myslel jsem, že to bude opravdu blesková záležitost, a teď před sebou máme ještě úkol, který musíme splnit dnes večer, protože jsme si to sami uložili. To je volba předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny.

Já nedám ještě slovo panu poslanci Krausovi, samozřejmě vidím jeho přihlášku, ještě u mikrofonu stojí pan předseda. Takže pokud mi v tuto chvíli nepomůže, jak se zdá, tak předpokládám, že mojí povinností je dokončit schválený program na dnešní podvečer, a pokud někdo chce přestávku na klub, tak to byl pan předseda Talíř, který žádal přestávku na klub, a jeho nárok je stejně takový jako nárok pana předsedy Poslanecké sněmovny na jednání grémia. To jsou rovnovážné návrhy, takže myslím, že v zásadě jsou oba slučitelné, že může probíhat jednání poslaneckého klubu KDU-ČSL i jednání u pana předsedy Zaorálka a že bychom mohli doprojednat tento bod. Mezitím by proběhly volby a odehraje se všechno to, co má pan předseda v plánu a co má v plánu poslanecký klub KDU-ČSL. Nevím, jak jinak postupovat, protože zanesen tady všelijakými procedurálními návrhy bych úplně nejraději využil dobrodiní jednacího řádu, vstal, zvedl se a popřál vám dobrou noc, což samozřejmě mohu. (Potlesk.) Ale myslím, že by to byl poslední potlesk, který bych asi sklidil, a toho se nechci dopustit.

V tuto chvíli opravdu doporučuji, abychom vyhověli našemu usnesení z dnešního odpoledne, to znamená doprojednali volební bod, pan předseda Hojda vyhlásí volby - jednání Sněmovny by stejně mohlo probíhat, a na to upozorňuji, až ve chvíli, kdy by volební komise skončila svou práci. To není záležitost, že skončí volby, hodí se poslední lístek a Sněmovna se může sejít a začít rokovat. Tak to tady nefunguje. Sněmovna může rokovat až tehdy, až je vyhotoven protokol, až nás předseda volební komise může seznámit s výsledky. Jiná možnost není.

Slíbil jsem panu poslanci Krausovi, že mu dám slovo.

 

Poslanec Michal Kraus: Za prvé už Sněmovna jednala, když pracovala volební komise. Ale to není podstatné. Pokusím se najít kompromis a východisko z té situace.

Přednesl jsem dva procedurální návrhy. Prvním procedurálním návrhem byl návrh, abychom dnes jednali tak dlouho, až bude vyčerpána rozprava. To znamená, že to byl procedurální návrh, který byl předložen jasně, legitimně a myslím si, že se nijak netluče s návrhem klubu KDU-ČSL. To znamená pokud klub KDU-ČSL požádal o přestávku do 21. hodiny, tak myslím, že pokud bude můj procedurální návrh přijat, tak se tady ve 21 hodin sejdeme a budeme jednat až do vyčerpání rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To je věc, o které se samozřejmě hlasovat musí. Pan poslanec Kraus navrhuje projednávat poslanecký návrh po 21. hodině - to je věc, kterou jednací řád předvídá, předpokládá a umožňuje.

Doufám, že jste všichni přihlášeni. Prosím, odhlásím vás a prosím o novou registraci.

Ještě se hlásí pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, já jsem vám nechtěl komplikovat situaci, ale jsem si zcela jist, že procedurální návrh, který jsem předložil, měl být hlasován tak, jak jsem žádal. Pan kolega Kraus tak nežádal. Já jsem ve svém vystoupení říkal, že žádám o okamžité procedurální hlasování o návrhu, který byl výsledkem jednání poslaneckého klubu, a dovolte mi ho zopakovat.

Vzhledem k tomu, že na otevřeném jednání poslaneckého klubu ODS jeden ze dvou předkladatelů, který je zároveň místopředsedou Sněmovny, pan Filip, opakovaně zdůraznil, že spor kolem této předlohy zákona je způsoben z velké části výkladem, kdy jedni trvají na tom, že tento návrh zákona nutí k přeměně právní formy zdravotních zařízení, zatímco on jako jeden z předkladatelů trvá na tom, že pouze nabízí možnost této přeměny, a to pouze těm, kteří se tak sami rozhodnou, a také jsem doplňoval - zejména proto, že po skončení přestávky na poslanecký klub ODS a poté, co jsme se tady sešli, byl vám všem na lavice rozdán pozměňovací návrh, který výslovně zdůrazňuje tu variantu, kterou tlumočil pan předkladatel Filip na poslaneckém klubu, variantu, která říká, že k přeměně dojde výlučně na žádost zakladatele, zřizovatele, že se tedy nejedná o nucený krok, který by ukládal zákon ze zákona. To je základní bod, na kterém se větví posuzování tohoto návrhu zákona. A pokud jeden z předkladatelů trvá na tom, že se jedná o návrh, který hovoří o dobrovolné přeměně, já jsem navrhl Poslanecké sněmovně, aby - a to opakuji a byl jsem na to dotazován z klubu sociální demokracie - v libovolné lhůtě, kterou sami navrhnete, a já to ponechávám zcela na vás, aby bylo jasné, že nejde o žádnou obstrukci, že nejde o to, zdržovat projednávání této věci, aby byla svolána, protože o této věci jednalo více výborů, opakovaná jednání ve výborech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP