(21.10 hodin)
(pokračuje Řihák)

Dne 7. září, když vešel v platnost zákon, který zakazoval převod na obchodní společnosti, Středočeský kraj těchto jedenáct zařízení zrušil jako příspěvkové organizace a movitý a nemovitý majetek převedl pod stávajících pět obchodních společností ve středních Čechách.

Ještě bych se rád zmínil o tom, proč ODS nechce tento zákon. ODS ho nechce z jednoho prostého důvodu - protože já jsem např. středočeský zastupitel a my v žádném případě nevidíme do financování, nevidíme do žádných toků, které jdou z veřejného pojištění do těchto nemocnic.

Jistě se shodneme na tom, že každá akciová společnost má valnou hromadu, což je krajská rada, a dále má dozorčí radu. Já bych si jen dovolil zdůraznit, že v současné době máme ve středních Čechách pět akciových společností, tzv. oblastních nemocnic, pod které byl převeden tento obrovský nemovitý majetek ve středních Čechách, těchto 11 de facto zrušených nemocnic. Z celkového počtu 30 členů dozorčí rad je ze zákona 10 zaměstnanců, dále je zde 5 členů koalice, především KDU-ČSL, a 15 členů ODS. Ze zákona má kontrolovat dozorčí rada hospodaření v nemocnicích. ODS v těchto dozorčích radách má přesně 50 % v každé nemocnici. Dozorčí rada podléhá pod valnou hromadu. Valnou hromadou je krajská rada. Tady chci upozornit na to, že např. valná hromada nejen že má kontrolovat dozorčí radu, ale stanovuje dozorčí radě např. prémie, odměny či jiné výsluhy tak, jak se to dělá v těchto nemocnicích. Z 11 členů valné hromady jsou 4 členové zároveň předsedy či místopředsedy stávajících dozorčích rad.

Abych to ilustroval, přečtu vám např. Nemocnici Příbram, a. s. Předsedou dozorčí rady je dr. Milan Cabrnoch, europoslanec Parlamentu. Dále je zde např. dr. Prusík, člen ODS, Mgr. Vacek, první místohejtman Středočeského kraje, a dále z ODS je i starosta Ivan Fuksa.

Co se týká kladenské nemocnice, mají zde další tři zástupce ODS v dozorčí radě.

Mladá Boleslav - tady je mediálně poměrně dost známý předseda představenstva dr. Nwelati, který se v tisku vyjadřuje, že má obrovský strach o nemocnice. Je to člen ODS a předseda oblastní rady ODS. Dále - odpoledne zde seděl jako předseda dozorčí rady této nemocnice pan senátor Mitlener. Dále je zde krajský radní Jaroslav Král.

Co se týká benešovské dozorčí rady - to samé. Předseda dozorčí rady z ODS, členové z ODS.

A myslím si, že úplně nejlepší je to v Kolíně, kde předsedou představenstva je bývalý ministr zdravotnictví dr. Luděk Rubáš a členem představenstva je další člen rodinného klanu Cabrnochů - Radek Cabrnoch. Předsedou dozorčí rady, jak jsem upozorňoval již v minulosti, je zde přítomný - není zde přítomný - poslanec Tluchoř.

Kolegyně a kolegové, já se domnívám,. že opravdu zákon o neziskových veřejných zdravotnických zařízeních je krok správným směrem. Nedojde k likvidaci žádných nemocnic. K likvidaci těchto nemocnic by došlo v případě, pokud bychom nepřijali blokační paragraf, který jsme v létě přijali, protože kdyby tento paragraf nebyl, ve středních Čechách by již bylo prodáno 11 nemocnic. Znovu opakuji - v červnu 2005 byl schválen záměr, tyto nemocnice byly vyhlášeny k prodeji, všech těchto 11 nemocnic, a 19. září byly zrušeny jako příspěvkové organizace. Tak jen jsem vás chtěl upozornit na to, jakým způsobem nakládá ODS ve středních Čechách s majetkem, který tady budovali naši otcové a naši předkové.

Mně je jasné, o co ODS má strach. ODS má strach o to, jak říkal i pan kolega zpravodaj, který tady tuším řekl něco v tom smyslu, že teď jde o to, kdo tam víc bude krást - nebo nevím přesně, jak to nazval. Nazval jste to, pane kolego, přesně.

Tady bych totiž chtěl říci, že KDU-ČSL a ODS jsou právě v těchto dozorčích radách - pane kolego, nesmějte se (k posl. Talířovi). Vy jste měli ve volebním programu jako KDU-ČSL neziskové organizace. Není pravda, že byste to vy prosadili jako koncepce, protože vás je tam jak do mariáše - pro to hlasovala ODS i sociální demokracie a KDU-ČSL, nehlasovali jste pro to jen vy, protože byste to neprosadili. A mě teď mrzí, že po volbách jste se začali chovat úplně jinak, šli jste do dozorčích rad, a právě největší problém je v tom, že my neznáme, jak ty finanční toky jsou. A prosím vás, uvědomte si, že nikdo nemocnice podle tohoto zákona neruší. My prostě chceme vědět, kam tyto veřejné peníze jdou a jakým způsobem jsou vyžívány.

Já bych řekl ještě jeden příklad - Příbramské nemocnice. Například v roce 2004 Příbramská nemocnice hospodařila se ztrátou 4,8 mil. Kč. A dozorčí rada a představenstvo si vyplatily na odměnách, prémiích a jiných náhradách 2,2 mil. Kč. Na jednoho člena dozorčí rady a na jednoho člena představenstva to bylo 240 tisíc. Za to už jsme mohli ošetřit hodně lidí.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Fakticky se přihlásil pan poslanec Janeček, který může vystoupit jako zpravodaj.

 

Poslanec Josef Janeček: Velí mi povinnost, abych zareagoval. Já už jsem postoj KDU-ČSL vysvětloval jako reakci na to, co zde říkal pan premiér. Ano, KDU-ČSL, zřejmě jako jediná parlamentní strana, měla ve svém programu program neziskových právnických osob ve zdravotnictví. To je fakt a lze se to dočíst v našich materiálech. Je také pravda, že to byla KDU-ČSL, která tuto myšlenku prosadila do vládního prohlášení. Je také pravda, že náš koaliční partner, sociální demokracie, nesplnil v této oblasti svůj závazek z oblasti vládního prohlášení. Kdyby tento závazek splnil, tak už zde byl dávno vládní návrh o neziskových právnických osobách a mohlo se to udělat kvalifikovaně.

Onen rozdíl v přístupu, jak vytvořit síť, se liší. Oba hovoříme o síti. Vy říkáte, že síť vytvoříte tak, že ministerští úřadníci vyjmenují pravděpodobně možná síť svých kamarádů. V naší koncepci nehledáme toho, který je někde známý, ale hledáme nejlepšího bez ohledu na to, zda je to forma akciovky, příspěvková, nezisková právnická osoba. Protože pro pacienta na operačním stole je venkoncem úplně jedno, jakou formu ta nemocnice má. Pro něho je důležité, jestli je dobře léčen.

A to je to, o čem tady hovořím - že tady se nikdo nebaví o tom, co by chtěli pacienti. Tady se rveme o ty finanční toky, kdo u toho bude a kdo si bude mastit kapsu. Kdybychom šli po kvalitě péče, tak bychom zjistili, že je správné vrátit se k myšlence výběrových řízení, a v tom okrese nechť je garantem ten, kdo je nejlepší. A tam se posuzují ekonomické výsledky, odborné výsledky, množství komplikací atd. A kdybychom se k tomuhle dostali, k myšlence výběrových řízení, a hledali toho nejlepšího a řekli "ano, tento nejlepší má nárok na smlouvu, on je garantem dostupnosti", tak by měli občané tohoto státu jistotu, že jsou léčeni tím nejkvalitnějším způsobem v nejlepším zařízení, nikoli v tom, které je možná neziskové, ale možná také velmi mizerné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP