(12.40 hodin)

Poslanec Jaroslav Krákora: Další je pozměňovací návrh pod písmenem F. Stanovisko nesouhlasné. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 970 a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh pod písmenem F. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 970. Z přítomných 137 pro 55, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní jsme vyčerpali, pane místopředsedo, všechny pozměňovací návrhy a mělo by následovat hlasování o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Přednesu návrh usnesení. Ptám se, jestli jsou všechny návrhy vyčerpány. Všichni, kteří podávali své návrhy, souhlasí? Pan kolega Janeček? Ale o jeho návrhu hlasováno bylo. Prosím, pane kolego. (Domluva poslance Janečka s panem zpravodajem mimo mikrofon.) Takže souhlas. Ano?

 

Poslanec Josef Janeček: Já se domnívám, že pan zpravodaj uváděl, že se bude hlasovat o jeho pozměňujících návrzích pod písmenem B postupně, a on mne upozornil na to, že nechal hlasovat jako o celku. Já se tedy omlouvám.

V tom případě, já jsem pro tu první část hlasoval ano, to bude zřejmě na sjetině. Došlo tedy k omylu. Říkám tedy, že moje hlasování bylo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Dobře. Ale skutečně jsme říkali akorát u písmene D, že se hlasuje tak, jak říkal pan kolega Kochan. To jsme realizovali. A tato hlasování o písmenu D znemožňovala přijetí některých částí písmena B. Dobře.

Ještě nějakou výhradu k počtu pozměňovacích návrhů nebo k něčemu jinému, pane kolego?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nikoli. Výhrada pouze pro zvukový záznam, pane předsedající. To hlasování pod písmenem B je naše vina, že jsme byli v tu chvíli zmateni, nicméně naše vůle byla hlasovat proti. Říkám to samozřejmě za sebe, ale jsem si jist, že zrovna tak to cítí všichni členové klubu KDU. Nikdo z nás nezpochybňuje hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Je to pro stenozáznam. Rozumím tomu, pane předsedo?

Ještě pan kolega Pavel Hojda. Opět jenom…

 

Poslanec Pavel Hojda: Ano. Děkuji, pane předsedající. Já jenom pro stenozáznam. U hlasování 966 jsem chtěl a hlasoval proti, ale bohužel mám na sjetině ano. Čili prosím o opravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Také to není zpochybnění hlasování.

Protože byly všechny návrhy vyčerpány, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění, podle sněmovního tisku 1150, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 971 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 971. Z přítomných 134 pro 80, proti 51. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím bod číslo 172.

 

Ano. Ještě pan poslanec Pavel Hojda jako předseda volební komise. Otevírám tedy přerušený bod číslo 234.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky volby místopředsedy a členů prezidia Pozemkového fondu České republiky.

Vydáno bylo 148 hlasovacích lístků, odevzdáno 147, nebyl tedy odevzdán jeden hlasovací lístek. Pro pana Josefa Dorušku jako místopředsedu hlasovalo 92 hlasů, dále pro členy Jiřího Nováčka 91 hlasů, Františka Pojera 90 hlasů, Davida Čermáka 85 hlasů, Roberta Szurmana 88 hlasů, Petra Braného 77 hlasů, Ondřeje Humla 87 hlasů a Kamila Kaulicha 89 hlasů.

Konstatuji, že všichni jmenovaní byli zvoleni a tímto volba končí. Všem gratuluji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji. Končím bod číslo 234. Budeme pokračovat ohlášeným bodem číslo 167. Předám řízení schůze panu předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, bod číslo 167, návrh zákona o zvyšování nájemného z bytu, tisk 1059. U stolku zpravodajů pan ministr Radko Martínek a zpravodaj výboru Evžen Snítilý. Pozměňovací návrhy máte.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které mám písemnou přihlášku pana poslance Stanislava Křečka. A hlásí se také pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi požádat o hodinovou přestávku na poradu poslaneckého klubu ODS před následujícím bodem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr Martínek.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Pane předsedo, já bych jenom poprosil předsedu Poslaneckého klubu ODS a i vás. Já si myslím, že by teď měly následovat koncese tedy a nikoli zákon o nájemném, protože nájemnému uplynula lhůta, ale nicméně by se mělo jít tedy postupně, ale… Nevím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, já jsem to řekl mezi řádky, ale ta pauza je samozřejmě k nájemnému. Pokud nenásleduje nájemné, tak nežádám o pauzu. Až bude nájemné.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak se omlouvám. Pan kolega místopředseda dal tu sto šedesát sedmičku, ale ověřuji si, že na řadě byla sto šedesát devítka. Tak se omlouvám a pokračujeme tak, jak mají pokračovat třetí čtení.

 

Takže tedy bod číslo

 

169.
Vládní návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
/sněmovní tisk 1078/ - třetí čtení

 

U stolku by měl být i v tomto případě ministr pro místní rozvoj Radko Martínek a zpravodaj výboru pro veřejnou správu pan poslanec Tom Zajíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1078/3.

Otevírám rozpravu, do které písemné přihlášky nemám. Tak se ptám, kdo se hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Nikdo se nehlásí. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, tak rozpravu končím.

Zeptám se, jestli navrhovatel nebo zpravodaj, pan poslanec Zajíček, eventuálně pan poslanec Plachý, nechtějí vystoupit se závěrečným slovem. Pokud ne, budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a pak přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy. Před hlasováním vás budu žádat, abyste se vyjádřili. Tak prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí návrhu zákona, nemáme tedy možnost hlasovat o tady tomto návrhu. A já bych si dovolil seznámit Sněmovnu přímo s procedurou hlasování. (Předsedající: Ano. Prosím.)

Nejprve bychom se tedy v proceduře vypořádali s pozměňovacími návrhy, které jsou v kolizi ať už s usnesením hospodářského výboru, nebo výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, případně s pozměňovacími návrhy poslaneckými.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP