(18.00 hodin)

Poslanec Evžen Snítilý: Dále bychom hlasovali o celém usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pod bodem A. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, ještě pan kolega Beneš. (Diskuse poslance Františka Beneše se zpravodajem mimo mikrofon.) Omlouvám se, kolegové, chci se zeptat, zda potřebujete krátkou pauzu na poradu.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Ne, nepotřebujeme. Můžeme hlasovat. Budeme hlasovat o bodu A, to je celé usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, s tím, že body C10, 11, 12 budou nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chci se zeptat, zda je námitka proti prohlášení některých bodů v případě, když budou přijaty, za nehlasovatelné. Není námitka? Prosím, ještě jednou, pane zpravodaji, přesně specifikujte pozměňovací návrh.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Budeme hlasovat o celém usnesení pod bodem A kromě bodů C10, 11 a 12. Ty budou nehlasovatelné v případě přijetí. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1154. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro návrh 86, proti 34. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Pane předsedající, myslím si, že jsme se vypořádali se všemi body, se všemi pozměňovacími návrhy. Můžete dát hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Moje otázka je stejná jako v předchozím případě - zda je souhlas, že bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích. Námitku nevidím.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, podle sněmovního tisku 1059, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1155. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro 83, proti 45. Návrh nebyl přijat.

 

(V sále je neklid. Probíhá kontrola hlasování.) Pan kolega Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Vážený pane předsedající, omlouvám se, ale při kontrole hlasování bylo zjištěno, že jsem nehlasoval. Já jsem přitom hlasoval pro, takže zpochybňuji toto hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nechám hlasovat o námitce.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1156. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro návrh 110, proti 7. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o závěrečném usnesení, jehož text jsem již přednesl, takže jej nebudu opakovat.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1157. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro návrh 84, proti 47. Dle výsledku tohoto hlasování konstatuji, že návrh zákona byl přijat, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

(Nesouhlasné hlasy.) Já jsem řekl, že na základě tohoto výsledku konstatuji. Ukáže-li se, že výsledek je jiný, budu konstatovat něco jiného. (Probíhá kontrola hlasování.)

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, vzhledem k výsledku hlasování navrhuji zpochybnění tohoto hlasování, neboť výsledek neodpovídá mému hlasování, které je uvedeno na sjetině. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pokud je zde námitka, nechám o námitce, stejně jako to bylo v případě pana kolegy Turka, hlasovat i nyní.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 1158. Kdo souhlasí s námitkou? Kdo je proti?

Ze 165 přítomných pro návrh 131, proti 5. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Nechám podruhé opakovat, respektive potřetí hlasovat o návrhu usnesení. Opět vás odhlašuji. Hlaste se předsedajícímu. Počet přítomných, chtěl jsem říci, se stabilizoval, ale uvidíme.

 

V každém případě zahajuji hlasování o závěrečném usnesení, a to hlasování pořadové číslo 1159. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Ze 165 přítomných pro návrh 84, proti 48. Na základě tohoto výsledku hlasování zatím raději nic nekonstatuji. (Probíhá kontrola hlasování.) Na základě tohoto výsledku konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP