(9.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Takže je to vyjasněno. Bude se hlasovat zvlášť. Nikdo další nemá žádnou připomínku? (Nikdo.)

 

Zahajuji tedy hlasování. Kdo souhlasí s návrhem postupu, jak ho navrhla paní zpravodajka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1192 z přítomných 139 pro hlasovalo 103, proti 1. Procedura byla schválena.

 

Můžeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Hlasování jedna o pozměňujícím návrhu E12. Stanovisko neutrální. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1193 z přítomných 139 pro bylo 123, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Další hlasování je společné hlasování o bodech A6, A7, A13, A14. V případě přijetí A14 jsou nehlasovatelné C5 a E8. Zpravodaj doporučuje. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1194 z přítomných 140 pro bylo 125, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Dalším bodem je bod C6. Zpravodaj doporučuje. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1195 z přítomných 140 pro bylo 128, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Společné hlasování bodu A18 a A25. Zpravodaj doporučuje. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1196 z přítomných 139 pro bylo 129, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Bod E13. Zpravodaj doporučuje. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1197 z přítomných 140 pro bylo 126, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Bod A24/3. Zpravodaj doporučuje. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1198 z přítomných 140 pro bylo 134, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Bod JII1. Zpravodaj doporučuje. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1199 z přítomných 142 pro bylo 100, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Bod A8. Zpravodaj doporučuje. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1200 z přítomných 142 pro bylo 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Přijetím tohoto bodu A8 je nehlasovatelný bod G2.

Za další hlasujeme společně body J2.II, J2.III, J1.III. Zpravodaj doporučuje. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1201 z přítomných 142 pro bylo 134, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Přijetím těchto tří bodů jsou nehlasovatelné body A15/1 a A16.

Hlasování druhé. Jsou to související návrhy, které budou hlasovány společně. Za prvé hlasujeme bod A/3 a A/23/2. Zpravodaj doporučuje. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1202 z přítomných 143 hlasovalo pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Hlasujeme společně bod A20 a A23/1. Zpravodaj doporučuje. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1203 z přítomných 143 poslanců pro hlasovalo 131, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Společně hlasujeme body B3 a B4. Zpravodaj nedoporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1204 z přítomných 143 pro hlasovalo 12, proti 54. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Společné hlasování bodů B5, B6, B7, B8, B10, B11, B12. Zpravodaj nedoporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1205 z přítomných 143 poslanců pro hlasovalo 29, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Společné hlasování bodů C7, C8, C9 a C10. Zpravodaj doporučuje. (Ministr doporučuje.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP