(10.20 hodin)

Poslankyně Jitka Vojtilová: Hlasování číslo deset. Bod I - poslanec Sehoř. Bylo hlasováno I4 a I5, budeme hlasovat I1. (Zpravodajka i ministr stanovisko souhlasné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1249 z přítomných 146 pro hlasovalo 133, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: I2 - nesouhlas.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vzhledem k tomu, že je to v podstatě nadbytečné vzhledem k § 14, nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1250 z přítomných 146 pro hlasovalo 9, proti 53. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: I3. (Zpravodajka i ministr stanovisko souhlasné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1251 z přítomných 146 pro hlasovalo 131, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: I6. (Zpravodajka i ministr stanovisko záporné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1252 z přítomných 146 pro hlasovalo 11, proti 55. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: I7. (Zpravodajka i ministr stanovisko souhlasné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1253 z přítomných 146 pro hlasovalo 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: I8. (Zpravodajka i ministr stanovisko záporné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1254 z přítomných 146 pro hlasovali 3, proti 113. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: I9. (Zpravodajka i ministr stanovisko záporné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1255 z přítomných 146 pro hlasovali 3, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: I10 - nesouhlas.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Myslím, že ten návrh je nehlasovatelný, tudíž nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1256 z přítomných 146 pro hlasovalo 5, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: I11. (Zpravodajka i ministr stanovisko záporné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1257 z přítomných 146 pro hlasovali 2, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Bod I12 byl stažen a docházíme k hlasování číslo jedenáct. Bod J - pan poslanec Říha. Zde nám zbývají dvě hlasování.

J1.1. (Zpravodajka i ministr doporučují.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1258 z přítomných 146 pro hlasovalo 133, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: J1.4 - nesouhlas.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Návrh je nadbytečný, nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1259 z přítomných 146 pro hlasovalo 51, proti 46. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Hlasování číslo dvanáct. Bod K - poslanec Koníček.

K1. (Zpravodajka i ministr doporučují.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1260 z přítomných 145 pro hlasovalo 98, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: K2 je nehlasovatelné. Přecházíme k hlasování číslo třináct. Bod L - poslanec Hovorka.

L1. (Zpravodajka i ministr stanovisko záporné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1261 z přítomných 146 pro hlasovalo 5, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Pozměňovací návrh L2. (Zpravodajka i ministr stanovisko záporné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1262 z přítomných 146 pro hlasovalo 5, proti 55. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Domnívám se, že jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy.

Omlouvám se, bylo mi řečeno, že H12 nebylo hlasováno. Pane Karásku, je to tak, že H12 nebylo hlasováno? Nebylo. Budeme hlasovat o H12. (Zpravodajka i ministr stanovisko záporné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1263 z přítomných 147 pro hlasovalo 6, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Teď je již vše odhlasováno a můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nikdo se tomu nebrání. Bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích.

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o sociálních službách, podle sněmovního tisku 1102, ve znění pozdějších předpisů."

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1264 z přítomných 147 pro hlasovalo 145, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Děkuji paní zpravodajce za vynikající práci - i panu místopředsedovi vlády Zdeňku Škromachovi, který se hlásí o slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP