(10.30 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, i když ještě máme schválit doprovodný zákon, chtěl bych vám všem poděkovat. Myslím si, že na tento zákon čekali dlouho naši lidé, kteří jsou zdravotně postižení, přestárlí apod. Domnívám se, že to je jeden z nejhezčích vánočních dárků, který jsme byli v této Sněmovně schopni schválit. Díky všem a jsem velmi rád, že zákon prošel podporou všech zde přítomných poslanců. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, nyní se budeme zabývat bodem

 

144.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
/sněmovní tisk 1103/ - třetí čtení

 

Pan ministr i paní zpravodajka setrvají na svých místech u zpravodajského stolku. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1103/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a ptám se, zda se někdo do ní hlásí. (Nikdo.) Není tomu tak, rozpravu končím a poprosím paní zpravodajku, aby i v tomto případě nás provedla dalším hlasováním. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Budeme hlasovat v hlasování číslo jedna - je to pořadí hlasování k pozměňujícím návrhům v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pod písm. A. Nejdříve budeme hlasovat A1 a A2 společně, následně budeme hlasovat A3, A4 a A5 také společně. Tím se vypořádáme s pozměňujícími návrhy pod bodem A. Druhé hlasování bude bod B - paní poslankyně Páralová. Zde mám poznámku, že pokud nebude přijat bod E11 o tisku 1102, pak je bod B nehlasovatelný, což si myslím, že tak je- doufám, že mě paní kolegyně sleduje. Pak budeme hlasovat v hlasování číslo tři bod C - poslanec Říha, v hlasování číslo čtyři bod D - poslanec Koudelka, v hlasování číslo pět bod E - paní poslankyně Šojdrová, E1 a E2, a hlasování číslo šest o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a ptám se, zda má někdo námitku proti takto navržené proceduře. (Nikdo.) Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat.

 

Prosím vás, abyste stisknutím tlačítka a zvednutím ruky vyslovili souhlas s navrženým postupem hlasování. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1265 z přítomných 146 pro hlasovalo 111, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Za prvé je to společné hlasování bod A1 a bod A2. Souhlasím. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1266 z přítomných 146 pro bylo 120 a proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Hlasujeme společně o bodech A3, A4 a A5. Zpravodaj souhlasí. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1267 z přítomných 146 pro hlasovalo 127, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vzhledem k tomu, že nebyl přijat bod E11 k tisku 1102, stává se celý bod B paní poslankyně Páralové nehlasovatelným.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Paní poslankyně souhlasí, takže můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Třetí hlasování je o bodu C pana poslance Říhy. Zpravodaj souhlasí. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? - Hlasování pořadové číslo 1268 musím kvůli poruše hlasovacího zařízení označit za zmatečné. Všechny vás odhlásím a prosím, abyste se znovu všichni zaregistrovali svými identifikačními kartami. (Děje se.)

Budeme znovu hlasovat o pozměňovacím návrhu.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Je to bod C, pan poslanec Říha. Zpravodaj souhlasí. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1269 z přítomných 133 pro hlasovalo 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Bod D - pan poslanec Koudelka. Zpravodaj souhlasí. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1270 z přítomných 135 pro hlasovalo 100, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Hlasování o bodu E paní poslankyně Šojdrové. Jsou to body E1 a E2 a dám je hlasovat dohromady, protože spolu souvisejí. Stanovisko zpravodaje je neutrální.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vzhledem k tomu, že tento návrh nesouvisí s tímto zákonem, je také mé stanovisko neutrální. Ale pokud vím, naši finančníci jsou dohodnuti, že tam bude podpora.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1271 z přítomných 138 pro hlasovalo 93, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Domnívám se, že jsme se vypořádali se všemi pozměňujícími návrh a můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, nikdo se tomu nebrání. Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, podle sněmovního tisku 1103, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1272 z přítomných 139 pro bylo 133, proti jeden. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Kolegyně a kolegové, pustíme se do dalšího bodu, kterým je

 

141.
Vládní návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi
/sněmovní tisk 1063/ - třetí čtení

 

Byla jsem požádána o přestávku. Prosím, další jednání zahájíme v 10.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.39 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP