(Jednání pokračovalo v 10.45 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Budeme pokračovat v jednání. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Alena Páralová. Obdrželi jste sněmovní tisk 1063/2, který obsahuje návrhy na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Pokusím se všechny přivolat. Znovu požádám ministra práce a sociálních věcí, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů, a vás všechny žádám, abyste přišli do jednacího sálu a usadili se ve svých poslaneckých lavicích.

Myslím, že můžeme pokračovat v jednání. Zopakuji, že tisk 1063/2 obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Nyní otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Není tomu tak. Rozpravu končím. Případná závěrečná slova v tomto momentu zřejmě nebudou.

Nejdříve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí a poté nás paní zpravodajka seznámí s dalším postupem. Návrh na zamítnutí padl ve druhém čtení. Znamená to, že to bude naše první hlasování o tomto návrhu zákona.

Nejprve budeme hlasovat, potom nás, paní zpravodajko, seznámíte s postupem při hlasování o pozměňovacích návrzích. Věřím, že uvnitř sálu jsou všichni, kteří chtějí hlasovat o tomto návrhu zákona.

 

Připomínám, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1273 z přítomných 141 pro hlasovalo 58, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím paní zpravodajku. - S faktickou poznámku se hlásí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Omlouvám se, hlasoval jsem pro, ale svítí červená. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Budeme nejdříve hlasovat o námitce pana poslance Karla Vymětala. Předtím vás všechny odhlásím a prosím, abyste se všichni zaregistrovali svými kartami.

 

Budeme hlasovat o námitce Karla Vymětala.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasíte, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1274. Z přítomných 125 pro hlasovalo 102, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme znovu hlasovat o návrhu na zamítnutí. Předtím se ještě hlásí pan místopředseda vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně a poslanci, nestihl jsem reagovat před prvním hlasováním o návrhu na zamítnutí. Požádal bych zvážit tuto záležitost, protože vzhledem k tomu, že tento zákon úzce souvisí se zákonem o životním minimu, který prošel minulý týden v pátek jednoznačnou většinou této Poslanecké sněmovny, považuji za zmatečné, aby tento zákon byl zamítnut, protože zákony navzájem souvisejí. Není možné, aby prošel jeden ze tří zákonů a druhý ne. Bude to souviset s dalším prováděcím zákonem.

Jestliže trváte na hlasování, domnívám se, že je to v tuto chvíli nehlasovatelné. Nechci způsobovat procedurální problémy, ale přesto bych požádal poslance z těch poslaneckých klubů, kteří toto navrhovali na výboru Poslanecké sněmovny, aby zvážili svůj postoj, protože není možné schválit jeden z těchto zákonů, protože zákony na sebe úzce navazují. Žádal bych vás, abyste vážili tyto věci rozumem. Vzhledem k vašemu nadšení, s jakým jste prosadili zákon o životním minimu minulý pátek, myslím si, že se stejným nadšením je možné dohlasovat i tyto dva zbývající zákony.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Hlasovali jsme o námitce Karla Vymětala, námitka byla přijata, musíme tedy znovu hlasovat o návrhu na zamítnutí. Nic jiného nám jednací řád neumožňuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1275 z přítomných 137 pro bylo 66, proti 68. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP