(10.50 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Nyní skutečně můžeme přistoupit k hlasování o proceduře, s kterou nás seznámí paní zpravodajka, a k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Ale ještě předtím prosím o chvilku strpení, protože dochází ke kontrole výsledku hlasování. Já se ptám, zda můžeme pokračovat, nebo zda někdo bude zpochybňovat hlasování. Nevidím žádnou takovou reakci.

Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, pozměňovací návrhy jste obdrželi pod sněmovním tiskem 1063/2. Navrhuji následující postup hlasování: Nejprve budeme hlasovat o bodech B1 až B6 na straně 2 poslance Svatopluka Karáska najednou. Dále budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu C.I na straně 3 až 5 poslance Miloše Patery, tedy najednou o návrzích C1 až C41. V případě, že návrh bude přijat, budou nehlasovatelné návrhy F5, F7 až F9, F17 až F21, F23 a F26 až F56 pana poslance Koníčka. Dále by byly nehlasovatelné návrhy pana poslance Zralého označené písmeny G1 až G4 a G10 až G36. Dále bychom hlasovali najednou o pozměňovacím návrhu C.II a C.III poslance Miloše Patery na straně 5. Pokud budou tyto návrhy přijaty, bude nehlasovatelný návrh D7 Aleny Páralové. Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D1 až D7 poslankyně Páralové, v případě, že bude přijat návrh pana poslance Patery D1 až D6. Dále budeme hlasovat o návrzích pod písmenem E jako o celku. Jsou to návrhy poslance Vladimíra Říhy a jsou na straně 6 a 7 pod písmeny E1 až E13. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu E14, pokud bude přijat, je nehlasovatelný návrh D8 Aleny Páralové. Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích F1 až F57 poslance Františka Koníčka, v případě přijetí návrhu C.I bychom hlasovali pouze o zbývajících návrzích. A nakonec bychom hlasovali o návrzích pana poslance Zralého pod písmenem G; v případě, že budou přijaty návrhy buď Miloše Patery, nebo pana poslance Koníčka, hlasovali bychom pouze o návrzích G5 až G9 zvlášť, neboť si to pan poslanec přeje.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já děkuji a ptám se zpravodajů jednotlivých klubů, zda s takto navrženou procedurou souhlasí. Jestliže není žádných námitek, tak přece jenom, protože byla poměrně složitá, nechám o vašem souhlasu hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s postupem, tak jak ho navrhla paní zpravodajka, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1276 z přítomných 138 pro hlasovalo 131, proti 1. Návrh postupu byl přijat.

 

Můžeme tedy přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat najednou o pozměňovacích návrzích pod písmenem B1 až B6.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stanoviska? (Ministr: S tím mám problém.) Pozměňovací návrhy poslance Svatopluka Karáska. (Domluva ministra a zpravodajky mimo mikrofon.)

Možná že pan ministr Škromach bude potřebovat určitou chvilku. Já mezitím tuto malou pauzičku využiji k tomu, abych se nechala vystřídat v řízení paní místopředsedkyní Němcovou.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Stanovisko - nedoporučuji.

 

Poslankyně Alena Páralová: Já to zopakuji. Pozměňovací návrhy pod písmenem B1 až B6 pan ministr nedoporučuje. Zpravodaj také nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 1277. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1277 přítomno 139, pro 8, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C.I na straně 3 až 5, čili najednou o pozměňovacích návrzích C1 až C41. Zpravodaj doporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP