(Jednání pokračovalo v 11.40 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené kolegyně a kolegové, přestávka skončila. Já vás prosím, abyste se vy, kteří jste venku, dostavili dovnitř do jednací síně, vy, kteří jste přítomni, abyste zaujali svá místa v poslaneckých lavicích, abychom se mohli věnovat bodu, který je před námi.

Pan ministr Martínek už je přítomen, pan zpravodaj je také přítomen. Já vám tedy oznámím, že pozměňovací návrhy jsme obdrželi a jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1076/3.

Nejprve otevřu debatu, rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, ale paní poslankyně Jitka Vojtilová se hlásí o slovo. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Já bych chtěla stáhnout část svého pozměňujícího návrhu pod písmenem O, a je to O bod 1. Body 2 a 3 zůstávají v hlasování a byla bych ráda, kdyby o nich bylo hlasováno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Pan zpravodaj jistě zaznamenal váš návrh.

Zeptám se na další přihlášky do rozpravy. Paní poslankyně Fischerová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem chtěla poprosit, aby se samostatně hlasovaly body A145, který koliduje s mým M145, a A147 proti mému M146. Takže A145 a A147 samostatně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: My jsme zatím v rozpravě, ale určitě rozprava k proceduře ještě bude probíhat. Berme to jako oznámení, které už proběhlo. Pan zpravodaj jistě zaznamenal.

A já se zeptám tedy na přihlášku do rozpravy ve třetím čtení k případnému přečtení legislativně technických či gramatických úprav. Pokud se nikdo nehlásí, pan kolega Melčák zde má přihlášku.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi, abych požádal Sněmovnu podobně jako kolegyně Vojtilová o možnost zpětvzetí, a to návrhu E6, a abych přečetl legislativně technické změny.

A jelikož vidím, že zde někteří kolegové nejsou, tak v první řadě za kolegu Vojíře si dovolím upozornit, že v jeho pozměňovacím návrhu G13 se jedná o § 18, který nemá odrážky, ale odstavce označené písmeny, takže jím oznámená desátá odrážka se rozumí písmeno J. Pokud Sněmovna tuto legislativně technickou poznámku přijme, tak se stává hlasovatelný i pozměňovací návrh G13. Kolega Vojíř se již dostavil a kývá, že je tomu tak.

Potom za scházejícího pana poslance Suka bych chtěl přednést, že jeho pozměňovací návrh označený písmenem I10 se týká § 94 odst. 2. Tím pádem by se při přijetí této legislativně technické změny stal návrh I10 hlasovatelný.

A poslední legislativně technická změna se týká pana poslance Evžena Snítilého, který ve svém pozměňovacím návrhu P2 sdělil, že chce uvést znění § 98 odst. 5, ale správně má být, že se to vztahuje k § 98 odst. 5 (?), takže se to vztahuje k původnímu vládnímu návrhu, nikoli odstavci 5, ale odstavci 4. A v tom okamžiku by byl ten jeho návrh P2 hlasovatelný.

Takže to jsou v tuto chvíli všechny změny, o kterých jako zpravodaj vím, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám a ještě jednou se zeptám na přihlášku do rozpravy ve třetím čtení na případné legislativně technické či gramatické úpravy. Pokud taková přihláška není, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám nejprve pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, a teprve poté, až odsouhlasíme proceduru, ho požádám, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy se stanovisky.

 

Poslanec Miloš Melčák: Ano. Opět děkuji paní předsedající. Já jsem vám nechal rozdat hlasovací schéma na stůl. V tuto chvíli bych ho jenom stručně okomentoval.

Rozdělil jsem ho do pěti bloků. V prvním bloku, označeném římská jedna, je více návrhů ke stejnému ustanovení a tam bychom hlasovali po jednotlivých bodech, devět hlasování.

Potom jsem uvedl samostatně blok číslo římská dvě, v kterém by byly návrhy podle mého názoru navazující na usnesení hospodářského výboru, a to je v bodu deset pozměňovací návrh pana poslance Schlinga, který se vztahuje k návrhu A138, a v jedenáctém hlasování podle toho původního návrhu bychom hlasovali společně návrhy A138, 142 a 153, to znamená návrhy ve znění, jak byly předneseny hospodářským výborem.

K tomu třetímu bloku pozměňovacích návrhů v tuto chvíli mohu uvést opravu pouze na řádku 48 u pozměňovacího návrhu označeného A118. Vzhledem k tomu, že se načtením legislativně technické poznámky, pokud ji přijmeme, stává hlasovatelný návrh P2, v tom sloupci druhém bychom neměli hlasovatelné v případě přijetí A118 návrhy P1 a P3, čili vypadá z toho řádku označení P2. Předběžně se hlásila paní poslankyně Fischerová. Já věřím, že to načte ještě jednou potom v návrhu k proceduře. U té procedury označené římskou tři bych doporučoval pro zjednodušení, abychom hlasovali společně o návrzích označených pod řadovým číslem 12 až 52, a řádky 53 a 54 hlasovali samostatně. To je v tuto chvíli od zpravodaje k těm návrhům označeným římská tři všechno.

Pokud se týká toho čtvrtého bloku, tam to všechno zůstává beze změny.

V pátém bloku jsou potom další pozměňovací návrhy tak, jak byly podány. Tam bych si pouze dovolil požádat, abychom v hlasování 82, tak jak ho máme označené v návrhu rozdaném na stůl, společně hlasovali o návrzích paní poslankyně Vojtilové O2 a O3, protože po jejím vyjasnění se tyto návrhy stávají samostatně hlasovatelnými. A na závěr těch hlasování v tuto chvíli, pokud nedojde k nějakým jiným návrhům…

Omlouvám se Sněmovně - z toho schématu vypadly návrhy U2 plus U10 plus U11, které by se nedaly hlasovat, pokud by byly přijaty návrhy G1 nebo G12.

To je všechno od zpravodaje a prosím ctěné kolegy, aby případně sdělili, že žádají některé body hlasovat zvlášť proti té proceduře, kterou jsem navrhl.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Paní poslankyně Fischerová se svou poznámkou ke proceduře, tak jak byla navržena panem zpravodajem.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji pěkně. Takže já ještě jednou opakuji, že prosím o to, aby se hlasovaly zvlášť body A145 a A147. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP