(Jednání pokračovalo ve 14.25 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, kolegové, já vás ještě jednou prosím, abyste se posadili. A protože tady vidím paní předsedkyni, paní poslankyni Evu Dundáčkovou, požádal bych ji, aby nás seznámila s kroky, které výbor učinil, a zároveň nám představila nového poslance a pak přečetla ústavou předepsaný slib, který by měl nový poslanec složit do mých rukou. Ale protože tady ještě poslanci nejsou, prosím všechny, aby se vrátili do sněmovny. Uběhla pauza, kterou jsem vyhlásil, takže prosím všechny, aby se vrátili do sněmovny.

Paní předsedkyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedo, mám začít? Nejsem si jista.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já si také nejsem jist. (Zvoní.) Vážení kolegové, prosím nějak urychlit ten nástup.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Abychom novému panu kolegovi zajistili důstojný vstup do Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže počkejme ještě chvíli. Prosím všechny, aby se usadili. Další ještě přicházejí.

Takže snad už pomalu…

 

Slib poslance

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, dne 17. ledna 2006 zanikl podle ustanovení § 6 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Vladimíru Doležalovi.

Mandátový a imunitní výbor na své 30. schůzi dne 17. ledna 2006 přijal usnesení číslo 42, ve kterém konstatuje, že panu Vladimíru Doležalovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl a zároveň že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník, pan Tomáš Kádner.

V souladu s ustanovením § 4 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí poslanec Tomáš Kádner poslanecký slib a obdrží z rukou předsedy Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu. Žádám poslance Tomáše Kádnera, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance. (Přítomní v sále povstali.)

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. (Poslanec složil slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Blahopřeji jistě jménem nás všech panu poslanci Kádnerovi. Přeji mu v jeho poslanecké práci hodně úspěchů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, já také blahopřeji panu poslanci a prosím vás nyní všechny, abyste se přihlásili identifikačními kartami, s tím, že pan poslanec Bratský má kartu číslo 3, pan poslanec Kapoun kartu číslo 2, pan poslanec Karel Černý kartu číslo 1. Paní poslankyně Bayerová má kartu číslo 5.

Dámy a pánové, prezident republiky jmenoval dne 3. ledna místopředsedou vlády pana Jiřího Havla. Dovolte mi, abych mezi námi nového člena vlády uvítal. (Potlesk.)

 

Nyní snad můžeme přistoupit k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Vlastimila Ostrého a poslance Josefa Vondrušku. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 1. Přítomno je 163 poslanců. Pro hlasovalo 148, proti žádný. Konstatuji, že jsme ověřovateli 52. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Vlastimila Ostrého a Josefa Vondrušku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP