Začátek schůze Poslanecké sněmovny
24. ledna 2006 ve 14.05 hodin

Přítomno: 166 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážené poslankyně a poslanci, vážení kolegové, vážení členové vlády, zahajuji 53. schůzi Poslanecké sněmovny a přeji vám příjemné odpoledne.

Vážené kolegyně a kolegové, prosím v tuto chvíli o vaši pozornost. Než začneme jednat, chtěl bych vás všechny požádat, abychom minutou ticha uctili památku obětí leteckého neštěstí, které postihlo naše slovenské sousedy.

(Poslanci povstávají.)

Tato schůze byla svolána a program stanoven na návrh organizačního výboru 12. ledna tohoto roku. Pozvánku máte rozeslánu v pátek 13. ledna.

Všechny vás žádám, abyste se přihlásili identifikačními kartami, s tím, že paní poslankyně Lucie Talmanová má náhradní kartu číslo 3 a pan poslanec Zdeněk Koudelka má náhradní kartu číslo 2.

Než přistoupíme k určení ověřovatelů, dovolte mi, abych umožnil našim novým kolegům složit poslanecký slib.

Pan poslanec Vávra má náhradní kartu číslo 6, pan poslanec Kubuš má náhradní kartu číslo 5.

Sděluji vám, že poslanci František Koníček a Michal Kraus se notářským zápisem vzdali svého poslaneckého mandátu, a proto je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nových poslanců. Proto žádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Evu Dundáčkovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a pak přečetla ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně a pan poslanec složí do mých rukou. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Slib poslanců

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, dne 20. ledna 2006 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panu Františku Koníčkovi podle ustanovení § 6 písmeno c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Mandátový a imunitní výbor na své 31. schůzi dne 24. ledna 2006 přijal usnesení číslo 43, ve kterém konstatoval, že panu Františku Koníčkovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl a zároveň že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradnice paní Lenka Mazuchová.

Dne 24. ledna 2006 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panu Michalu Krausovi podle ustanovení § 6 písmeno c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Mandátový a imunitní výbor na své 31. schůzi dnešního dne přijal usnesení číslo 44, ve kterém konstatoval, že panu Michalu Krausovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl a zároveň že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Andrej Grega. V souladu s ustanovením § 4 zákona 190/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí poslanci Lenka Mazuchová a Andrej Grega poslanecký slib a obdrží z rukou předsedy Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu.

Prostřednictvím předsedajícího prosím vás, vážené paní poslankyně a páni poslanci, abyste umožnili důstojný vstup novým kolegům do Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, i já se připojuji k žádosti paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru. Prosím, abyste vyslechli dikci slavnostního slibu poslanců.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Žádám poslance Lenku Mazuchovou a Andreje Gregu, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nových poslanců.

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(Poslanci Mazuchová a Grega skládají slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP