(14.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Gratuluji jak paní poslankyni, tak panu poslanci a přeji jim, aby ve zbytku volebního období v Poslanecké sněmovně se jim práce dařila.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A nyní můžeme přistoupit k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Josefa Vondrušku a poslance Vlastimila Ostrého. Ptám se, jestli má někdo nějaký jiný návrh. Není tomu tak, budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 1, přítomno 141 poslanců, pro hlasovalo 119, proti žádný. Konstatuji, že jsme ověřovateli 53. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Josefa Vondrušku a Vlastimila Ostrého.

 

Já ještě přečtu omluvy, které jsem obdržel do kanceláře k této schůzi. Omluveni jsou: pan poslanec Jan Grůza, pro nemoc se omlouvá paní poslankyně Jana Hamplová, Josef Hojdar, na pracovní cestě je poslanec Vlastimil Tlustý a Oldřich Vojíř, na zasedání Rady Evropy ve Štrasburku jsou poslanci Miroslav Beneš, Anna Čurdová, Václav Exner, Kateřina Konečná, Miloš Kužvart, Petr Lachnit, Jaroslav Lobkowicz, Miloš Melčák a Miroslava Němcová. Omlouvá se také premiér a ministři vlády - Jan Mládek, který je v Bruselu na zasedání ministrů zemědělství Evropské unie, pan ministr Bohuslav Sobotka, který je na zasedání ECOFIN. To je vše, co tady je k omluvám.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 53. schůze, jehož návrh jste obdrželi v pozvánce. Nejdříve bych vás informoval o závěrech z dnešní porady s místopředsedy Poslanecké sněmovny a zástupci poslaneckých klubů. Takže tady je to, co zaznělo a na čem byla shoda na dnešních schůzkách ráno:

Za prvé navrhuji body 3 až 15 návrhu pořadu neprojednávat dnes, ale až ve druhém týdnu jednání, to jsou ty vrácené návrhy Senátu. Po bodu 1 a 2 - to znamená, že zůstanou body 1 a 2 - přistoupit k projednání návrhů zákonů z bloku druhých čtení - těch, u nichž už byly splněny zákonné lhůty. To jsou v této chvíli body 20, 21, 22, 23, 24, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 58 a 59. To jsou tedy druhá čtení, která mají splněny zákonné lhůty a můžeme je projednávat dnes.

Další návrh, který tady přednesu, je, že bod 41 návrhu pořadu, to je návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje, zařadit pevně na středu 25. ledna odpoledne jako první bod.

Pak je tady další požadavek - na základě žádosti předkladatele si z návrhu pořadu vyškrtněte bod 16, to je návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje; tento bod č. 16 si prosím vyškrtněte, je to žádost předkladatele.

A pak tu je můj poslední návrh - tento čtvrtek 26. ledna se po ústních interpelacích budeme věnovat odpovědím na interpelace písemné.

To je z mé strany vše. Nyní vás požádám, abyste se návrhu pořadu vyjádřili také vy, s tím, že já tady už mám písemné přihlášky. Mám tady písemné přihlášky v pořadí: pan poslanec Jaroslav Krákora, Jitka Vojtilová, Alfréd Michalík, Pavel Hojda, Miroslav Pátek, Jaromír Talíř, Jan Vidím, Lucie Talmanová. Hlásí se další - Pavel Kováčik, Eduard Zeman, Michal Hašek. Můžeme začít s předkládáním návrhů na změnu pořadu programu schůze. Jako prvního požádám pana poslance Jaroslava Krákoru, další pak bude paní poslankyně Jitka Vojtilová. Nejdřív pan poslanec Jaroslav Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi navrhnout pevné zařazení bodu č. 49 ve druhém čtení, sněmovní tisk 1045, o péči o zdraví lidu, jako první bod ve čtvrtek 26. 1. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: První bod čtvrtek 26. ledna, ráno. To je vše? (Ano.)

Nyní je na řadě paní poslankyně Jitka Vojtilová. Připraví se Alfréd Michalík.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, já navrhuji také pevné zařazení bodů, a to bodu č. 35, což je tisk 1153, č. 36, tisk 1154, bod č. 37, tisk 1156. Navrhuji je jako první, druhý a třetí bod v úterý 31. 1., což je příští týden v úterý.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Začít těmito třemi body. (Ano.) Dobře, 31. 1. začít jako prvními těmito body.

Prosím nyní pana poslance Alfréda Michalíka, připraví se Pavel Hojda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP