(14.30 hodin)
(pokračuje Hašek)

Dalším bodem, který také vyplývá z těchto personálních změn, je změna zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny. Potud si myslím procedurálně velmi nekonfliktní návrh.

Dále mi dovolte, abych jménem klubu České strany sociálně demokratické navrhl následující postup v bloku prvních čtení, tak jak jsme jej obdrželi v pozvánce. Jenom předesílám, že návrh, který nyní přečtu, písemně obdrželi všichni předsedové všech poslaneckých klubů.

Klub sociální demokracie navrhuje, abychom blok prvních čtení projednávali v následujícím pořadí bodů: bod 61 - sněmovní tisk 992, bod 65 - sněmovní tisk 1193, bod 66 - sněmovní tisk 1194, bod 67 - sněmovní tisk 1185, bod 68 - sněmovní tisk 1190, bod 69 - sněmovní tisk 1195, bod 84 - sněmovní tisk 1025, bod 88 - sněmovní tisk 1031/1, bod 92 - sněmovní tisk 1041, bod 96 - sněmovní tisk 1087/1, bod 99 - sněmovní tisk 1118, bod 100 - sněmovní tisk 1119, bod 108 - sněmovní tisk 1189, bod 115 - sněmovní tisk 1228, bod 116 - sněmovní tisk 1232, bod 117 - sněmovní tisk 1057, bod 127 - sněmovní tisk 1217.

Dále pak pokračovat v bloku prvních čtení dle návrhu pořadu uvedeného na pozvánce 53. schůze.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším přihlášeným je pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, můj návrh bude, co se týká časového rozpočtu naší schůze, naprosto neutrální. Navrhnu jeden bod vyřadit, jeden bod zařadit přednostně.

Prvně bych navrhl vyřazení bodu z programu schůze. Rád bych vaši pozornost upoutal k návrhu na vyřazení projednávání tisku 1057. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202 o loteriích. Je to bod 117.

Rád bych také, abychom věnovali pozornost bodu 91. Je to návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Rujbrové, Svatomíra Recmana, Miroslava Grebeníčka a Pavla Kováčika na vydání zákona o přiznání k majetku a změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, tzv. zákon o přiznání k majetku, tisk 1036, prvé čtení. Zde bych poprosil o prohlasování mého návrhu na zařazení tohoto bodu jako prvního bodu prvních čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to bod 91...

Nyní bych poprosil Eduarda Zemana. Další by pak byl pan poslanec Jozef Kubinyi.

 

Poslanec Eduard Zeman: Děkuji. Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych navrhnout, aby bod 110, tisk 1172/1, byl pevně zařazen až na 9. 2. jako první bod programu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: 9. 2. jako první bod programu.

Nyní poprosím Jozefa Kubinyiho.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, když v prosinci Poslanecká sněmovna ustavila vyšetřovací komisi pro prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny, tak v usnesení této Poslanecké sněmovny bylo, že na nejbližší schůzi komise předloží harmonogram. Z toho důvodu navrhuji, aby byl přidán nový bod na pořad této schůze s názvem Časový harmonogram postupu vyšetřování vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny. Navrhuji tento bod zařadit na konec části zprávy a návrhy.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Další by byl pan poslanec Skopal, pak pan poslanec Vladimír Říha.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych požádal o přeřazení bodu 28, což je tisk 1112, na čtvrtek jako jeden z bodů odpoledne po těch, které budou již dneska schváleny z hlediska projednávání bodu programu. Pan ministr zemědělství je v Bruselu, tudíž se nemůže zúčastnit projednávání tohoto bodu. Nepočítal s tím, že dojde ke změnám a přesunutí některých bodů, proto bych vás požádal o přesunutí tohoto bodu na čtvrtek tento týden jako první bod po obědě. Pokud už budou schváleny jiné body po obědě z hlediska druhých čtení, tak jako další bod po schválených bodech v rámci programu. (Mimo mikrofon hovoří s poslancem Vymětalem.) Přesunul bych to. Udělal bych to na středu odpoledne jako bod po obědě po schválených bodech.

Dále bych požádal vzhledem k tomu, že jste dostali již dávno tisk 1214, což je první čtení zákona o ochraně hospodářské soutěže, a byl vyřazen z důvodů technických, důvody byly dopracovány, tak bych žádal o zařazení tohoto bodu v rámci bloku prvních čtení. Je to zařazení nového bodu, který již jako tisk poslanci dostali dávno k dispozici, ale nebyl zařazen na tuto schůzi organizačním výborem z důvodů technických, protože tam nebyl uveden dopad do rozpočtu krajů a obcí. Byl doplněn, tudíž žádám jenom o zařazení tohoto bodu. Je to tisk 1214. Je to novela zákona o ochraně hospodářské soutěže podaná poslancem Skopalem a dalšími.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní prosím pana poslance Vladimíra Říhu. Připraví se pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já si dovolím navrhnout vyřazení bodu pořadové číslo 33 a pořadové číslo 34, sněmovní tisk 1151 - návrh zákona o zdravotní péči, a sněmovní tisk 1152 - zákony související. Projednávání těchto dvou tisků bylo v minulém týdnu na výboru pro sociální politiku a zdravotnictví přerušeno. Proto navrhuji jejich vyřazení jak ze druhých, tak ze souvisejících třetích čtení.

Stejně tak navrhuji vyřazení bodu pořadové číslo 45, sněmovní tisk 964, který byl z projednávání ve výboru stažen, takže není výborem doprojednán. Také tedy druhé čtení, případně i třetí čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: 33, 34 a 45.

 

Poslanec Vladimír Říha: Potom si dovoluji navrhnout pevné zařazení bodu č. 122, sněmovní tisk 1184, jako první bod prvních čtení. Vzhledem k tomu, že ti, kterých se to týká, jsou vysokého věku a čekají na rozhodnutí Poslanecké sněmovny, tak abychom to nenechávali na konec, kdy by tisk případně vůbec nebyl projednán.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP