(15.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Další je bod 34 - to jsou zákony související se zákonem o zdravotní péči.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu 34, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování mělo pořadové číslo 23. Přítomno je 147, pro hlasovalo 89, proti 3. I tento návrh na vyřazení byl přijat.

 

Třetí návrh na vyřazení je bodu 45, což je návrh poslanců na vydání zákona o náhradním výživném. Nyní hlasujeme o vyřazení bodu 45.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu 45 o náhradním výživném, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 24. Přítomno 148 poslanců, pro hlasovalo 55, proti 66. Tento návrh na vyřazení nebyl přijat.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu návrhu pana poslance Říhy. To je ale kolize, protože je tu první bod prvního čtení. Tady by bylo třeba modifikovat to.

 

Poslanec Vladimír Říha: Pane předsedo, vy už jste v té chvíli říkal, že varianta je za pevně zařazené body prvního čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Bod 122 - jednorázová peněžní náhrada osobám vyloučeným ze studia na vysokých školách. Tento bod zařadit do prvních čtení jako první po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit to jako první po pevně zařazených bodech, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 25. Přítomno 148, pro hlasovalo 66, proti 9. Tento návrh nebyl přijat.

 

Další je návrh pana poslance Janečka. Týká se bodu 57 - vládní návrh zákona o zdravotnických zařízeních. Je to tisk 1149 - vyřadit tento návrh.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení 1149 a příslušného třetího čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 26. Přítomno 149, pro hlasovalo 97, proti 2. Tento návrh byl přijat - vyřadit bod 57.

 

Další návrh pana poslance Janečka byl zaměnit body 71 a 111. Bod 71 jsou opatření k ochraně proti škodám způsobeným tabákovými výrobky.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tuto výměnu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 27. Přítomno 149, pro hlasovalo 73, proti 1. Tento návrh nebyl přijat.

 

Máme tu další návrh - pana poslance Vlčka. Šlo mu o vyřazení bodů 17, 30 a 54 plus příslušná třetí čtení. Připomenu, že bod 17 je trestní řízení soudní, bod 30 souvisí s přijetím zákona o úplatku a bod 54 je ochrana a využití nerostného bohatství, horní zákon. Vyřadit tyto tři body plus třetí čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 28. Přítomno je 149 poslanců, pro hlasovalo 132, proti 1. Návrh na vyřazení byl přijat.

 

Pan poslanec Vlček pak navrhoval, abychom některé body zařadili na středu odpoledne jako čtvrtý bod a dále. Připomenu, že se jednalo o body 23 - občanský soudní řád, 29 - úpadek, 39 - insolvenční správcové, 53 - odpovědnost za škodu a 40 - nezisková ústavní zdravotnická zařízení. Tyto body zařadit pevně na zítřejší středu odpoledne jako čtvrtý bod a pak další.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro takto pevně zařazené body, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 29. Přítomno je 150 poslanců, pro hlasovalo 98, proti 30. Tento návrh byl přijat.

 

Afghánistán jsme už zařadili.

 

Ještě je tady pevné zařazení senátních návrhů. Bylo navrženo, abychom tyto body projednali příští týden v pátek od rána jako druhý a dále. Všechny senátní vrácené zákony zařadit tedy na pátek příští týden ráno jako druhý bod a dále.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 30. Přítomno 151, pro hlasovalo 112, proti 13. Tento návrh na pevné zařazení byl přijat.

 

Zbývá návrh pana poslance Františka Beneše, který navrhoval bod 140, což je poslanecký návrh zákona o nájemném, vyřadit z pořadu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu 140 z pořadu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 31. Přítomno je 152 poslanců, pro hlasovalo 134, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní se ptám, jestli nebylo hlasováno něco, co mělo být. Myslím ale, že je to všechno. Budeme nyní hlasovat o celém návrhu 53. schůze Poslanecké sněmovny, jak nám byl předložen a jak byl upraven právě schválenými pozměňovacími návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP