(17.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaromíru Talířovi. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážený pane zpravodaji, dámy a pánové, my jsme dostali rozdán na lavice komplexní pozměňovací návrh části čtvrté ke změně zákona o státní památkové péči. Protože jsme ho dostali rozdaný na lavice, tak předpokládám, že bude předložen. Tento zákon (návrh?) zcela zásadním způsobem mění zákon o státní památkové péči. Z odborné organizace státní památkové péče dělá organizaci, která má na starosti výkon státní správy. Je to zcela zásadní změna památkového zákona. Neříkám, že s ní třeba nesouhlasím, ale myslím si, že takto rozsáhlou změnu památkového zákona nelze projednávat takto narychlo ve druhém čtení bez nějakého podrobnější a hlubší debaty.

Proto se přimlouvám a navrhuji, abychom tento zákon vrátili výboru k novému projednání, provedli podrobnou debatu o navržených změnách a pak opět na příštím plénu tento zákon projednali. Samozřejmě se stihne tento zákon doprojednat do konce funkčního období Sněmovny, protože když to vrátíme výboru, už neběží 60denní lhůta a můžeme to ihned na příštím výboru projednat a může to jít na příští plénum. Nehrozí žádné nebezpečí, že by se zákon nedoprojednal, ale myslím, že by bylo dobře, kdybychom - pan ministr vstřícným gestem řekl, že s tímto vrácením souhlasí - si o té důležité změně opravdu odborně popovídali.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plevovi. Další přihlášky do obecné rozpravy v tuto chvílí nemám. Rozpravu nekončím. Dávám slovo panu ministrovi.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Dámy a pánové, já bych rád navázal na poslance Plevu. Šlo o toto. Víte, jakou dynamiku nabral pohyb v oblasti památkové péče. My jsme chtěli a použili jsme tento zákon k tomu, aby památkáři dostali větší sílu a váhu. Přiznávám, že možnost asi nebyla zvolena nejšťastněji, protože z ní může vyplývat to, že jsme chtěli obejít třeba opozici, ale i některé poslance, kteří nebyli seznámeni s touto problematikou. Proto jsme se dohodli, že jsme schopni a ochotni k tomu, abychom tuto věc rozdiskutovali ještě jednou na výboru, s tím, že by se dostala na příští schůzi.

Děkuji, pane předsedající. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pokud nikdo nechce v obecné rozpravě již vystoupit, obecnou rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Petra Plevy.

Ještě Jaromír Talíř se hlásí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane místopředsedo, myslím si, že je třeba otevřít podrobnou rozpravu, protože je třeba předložit pozměňovací návrh, o kterém tady diskutujeme, protože to ještě nikdo neudělal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Když to projednáte znovu ve výboru, tak může pozměňovací návrh zaznít ve výboru a v usnesení výboru pozměňovací návrh bude předložen posléze Sněmovně. To je obvyklá praxe. Po podrobné rozpravě já bych sice mohl dát hlasovat o návrhu na vrácení do výboru, ale nevidím v tom žádný smysl.

 

Poslanec Jaromír Talíř: I tento postup je možný, takže můžeme hlasovat o tom, že bude vrácen tento návrh zákona do výboru, a ve výboru bude předložen tento pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Tento postup je velmi možný neboli obvyklý. Pan poslanec Eduard Zeman zřejmě v podrobné rozpravě nebude moci vystoupit. Svůj návrh, který má připravený, předloží k projednání ve výboru a výbor nás posléze seznámí se svým názorem na všechny pozměňovací návrhy.

Odhlásím vás. Poprosím o novou registraci. Náš úkol je jednoduchý - rozhodnout o návrhu pana poslance Petra Plevy na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

V podstatě vyhovím těm, kteří se domnívají, že jsem možná neuzavřel rozpravu. Je tomuto tak. Klidně rozpravu uzavřu. Lépe dvakrát než vůbec.

 

Přistoupíme tedy k hlasování. Je to hlasování pořadové číslo 35. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Petra Plevy na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 94 poslanců, 92 bylo pro, nikdo proti. Tento návrh byl přijat. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu bude mít příležitost se této předloze věnovat ještě jednou.

 

Dámy a pánové, nyní měla být projednána vládní předloha 1071 o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, ale protože paní ministryně Petra Buzková nemůže z omluvitelných důvodů být přítomna a chce být přítomna projednávání tohoto tisku, tak v souladu s našimi zvyklostmi se tento návrh ocitá na samém závěru druhých čtení.

 

Budeme se tedy věnovat bodu, kterým je

 

47.
Vládní návrh zákona, který se mění zákon č. 593/1992 Sb.,
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
/sněmovní tisk 1134/ - druhé čtení

 

Chci se zeptat některého z pánů ministrů, zdali je připraven. Pane ministře Škromachu? (Diskuse mimo mikrofon.) Chci se zeptat pana poslance Vlčka, zdali se ujme role zpravodaje?

Vyhovím všem, kteří stejně tak jako já jsou zvědavi, co nás čeká. Dále by se měl projednávat tisk 992 - návrh poslanců Miroslava Kaly, Kapouna na vydání zákona o přechodu atd., potom vládní návrh zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění - tisk 1193, dále tisk 1194, 1185, 1190, 1195, 1025. To myslím bude prozatím stačit.

Místopředseda vlády Zdeněk Škromach uvede z pověření mě a vlády předložený návrh.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, předkládám ve druhém čtení v zastoupení zákon, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Vzhledem k tomu, že tento návrh byl projednán příslušným výborem, tedy rozpočtovým, bez pozměňovacích návrhů a doporučen ke schválení, myslím si, že není potřeba nic více dodávat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády Zdeňku Škromachovi. Prosím pana poslance Miloslava Vlčka, aby se coby zpravodaj rozpočtového výboru ujal slova.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych zastoupil nepřítomného zpravodaje. Rozpočtový výbor projednal zákon, kterým se mění zákon č. 593 o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, tisk 1134, a doporučil Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s těmito připomínkami. Usnesení máte rozdáno na stolech.

Tolik moje zpravodajská zpráva. Tímto se přihlašuji do podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miloslavu Vlčkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se jako první pan poslanec Gongol.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP