(Jednání pokračovalo ve 12.23 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, čas určený na přestávku vypršel, budeme pokračovat. Odhlásím vás, poprosím o novou registraci.

Hlásí se pan poslanec Votava, poté pan poslanec Zgarba.

 

Poslanec Václav Votava: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zjistil jsem, že u hlasování pořadové číslo 451 mám křížek, přitom jsem hlasoval ano. Nezpochybňuji, pouze pro steno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Petr Zgarba.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Kolegyně a kolegové, podobně jako kolega Votava, na stejně označeném hlasování mám křížek, hlasoval jsem pro. Takže žádám o opravu stenozáznamu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Po tomto prohlášení můžeme pokračovat. Respektive budou pokračovat ti, kteří jsou přítomni, kteří se přihlásili. Já připomínám, že jsem vás před chviličkou odhlásil a že zdaleka ne všichni jste přihlášeni svými hlasovacími kartami, takže tak učiňte.

Chybí mi zde také, přiznám se k mé lítosti, zástupce navrhovatele, pokud jsem ho někde nepřehlédl. Takže musíme počkat, až přijde pan ministr. (Po příchodu ministra Škromacha:) Pan ministr je tady, takže můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Skončili jsme hlasováním u bodu E poslance Janečka, který mě upozornil na drobný překlep ve svém pozměňujícím návrhu. Jedná se o § 193, kde věta začíná: občanům uvedeným v § 2 odst. 1 náleží - atd., má být správně: občanům uvedeným v § 191 odst. 1, další text je v pořádku. Takže prosím o opravu pro stenozáznam.

Budeme hlasovat o tomto pozměňujícím návrhu jako o celku. Za zpravodaje - negativní stanovisko.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Myšlenka možná dobrá, ale po legislativní stránce, myslím si, že není příliš šťastně zpracována, takže není možné doporučit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování pořadové číslo 539 - kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování 539 skončilo, pro bylo 17 z přítomných 169, proti 128. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Pokračujeme v hlasování písmene F poslankyně Vojtilové, kdy budeme hlasovat F1 a F2 společně. Stanovisko zpravodaje negativní.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Navrhovatel? (Ministr Škromach: Nesouhlasím.)

Hlasování 540. Kdo je pro, zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 171 poslanců, 31 pro, 67 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Pokračujeme FI/3, které se stalo nehlasovatelným, bylo schváleno A50. Další hlasování je FII/1 až 3 společně. Stanovisko zpravodaje - ano. (Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování 541. Kdo je pro? Kdo je proti. Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 173 poslanců, pro 104, proti 46. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Pokračujeme písmenem G pana poslance Vondrušky. Tím, že bylo schváleno A10, je tento poslanecký návrh nehlasovatelný.

Pokračujeme písmenem H poslance Grospiče. Zde budeme hlasovat o H1 až 3 společně. Mé stanovisko je negativní.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Možná dobrý záměr, ale já mám obavu, že toto opatření by ohrozilo právě ty, kteří zaměstnání nemají a byli by těžko zaměstnatelní. Takže nemohu doporučit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování 542. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 174 poslanců, 40 pro, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Hlasujeme H4. Stanovisko zpravodaje - ano. (Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: H4 je tedy s doporučením.

Zahájil jsem hlasování 543. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 177 poslanců, pro 137, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Pokračujeme v hlasování o písmenu I poslance pana Vrbíka. Budeme hlasovat I1 až 3 společně. Stanovisko zpravodaje je negativní. (Ministr: Důrazně nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování 544. Kdo je pro? Kdo je proti? (Poznámka: Výpověď bez důvodu.)

Hlasování skončilo, ze 177 hlasujících pro 47, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Pokračujeme písmenem J pana poslance Říhy. Zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Ano, my také podporujeme dárcovství krve, takže doporučujeme.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme.

Hlasování 545. Kdo je pro návrh pod písmenem J, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 177 poslanců, pro 132, proti 1. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP