(17.00 hodin)
(pokračuje Rath)

V těchto odborných komisích zasedají lidé z výborů odborných společností. Tito lidé z odborných komisí tvoří pak vědeckou radu České lékařské komory, takže ta je integrálně spojena a propojena s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně. Samozřejmě všechny odborné věci, které se komory týkají, jsou nejdříve probírány v těchto komisí, kde, jak říkám, jsou personálně identické s výbory společností a následně i vědeckou radou komory. Má to i logiku, že parametry kvality péče dělá ministerstvo ve spolupráci s profesními komorami, které mají odborné zázemí kvalitu posuzovat.

Druhá věc, která je navíc. Nutíme tímto zákonem zdravotnická zařízení, aby zveřejňovala výsledky těchto hodnocení kvality. Opět věc velmi pozitivní. V neposlední řadě je tam povinnost zveřejňovat všechny smlouvy, všechny obchodní vztahy, všechny nákupy opět zveřejňovat na síti internet tak, aby se každý mohl podívat, aby to každý mohl zhodnotit. Čili opět není pravda, že tam není žádná veřejná kontrola, naopak proti současnému stavu, nebo dokonce proti akciovým společnostem, kde všechny tyto údaje je možné prohlásit za obchodní tajemství a tutlat je, tak proti tomuto stavu je tento zákon neuvěřitelným krokem kupředu. Já skutečně odmítám věřit, že vy to nevíte. Vy pouze hledáte nějaké zástupné důvody.

Stejně tak mi přijde, jako kdybyste netušili a pohybovali se v jiném světě. Copak vy nevíte, jak se dnes určuje, kolik lůžek, jakých oborů a jakého personálního vybavení může která nemocnice mít? Přece mi nechcete říkat, že pan poslanec Janeček, který v těchto prostorách dlí téměř tak dlouho, jak jsou tyto prostory staré, si nevšiml, že dnes jsou výběrová řízení na určování počtu lůžek, spektra oborů na Ministerstvu zdravotnictví ve výběrovém řízení. Čili opět Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s pojišťovnami říká, kolik kterých lůžek, jaké odbornosti nemocnice může mít. Čili opět nihil novum sub sole - nic nového pod sluncem. Obdobný mechanismus tady je patnáct let. Tady je v podstatě převzat s určitou úpravou, to znamená, že Ministerstvo zdravotnictví říká, v té nemocnici bude tolik postelí a tolik odborností, a je to opět dobře.

Vy se smějete - a proč za mnou chodí vaši kolegové z vaší politické strany a prosí mě, abych zasáhl v té či oné nemocnici, kde já zasáhnout nemohu, protože je to akciová společnost, že tam hrozí zrušení toho či onoho oddělení, redukce těch či oněch lůžek, která je naprosto násilná? My bohužel máme ústavní povinnost zajistit občanům dostupnou péči, ale zapomněli jsme na jednu maličkost. Zapomněli jsme si k tomu dát zákonný nástroj. Čili naše ústava říká, že stát musí zajistit dostupnou zdravotní péči, ale nemáme zákonný nástroj k tomu, toto ústavní právo občanům naplnit. Když my teď přicházíme se zpřesněním, aby ústavní právo mohlo být naplňováno a občané měli právo na své nemocnice, tak se dozvídáme, že je to špatně a že je to státní dirigismus.

Doufám, že tímto jsem odpověděl snad na všechny dotazy, a myslím si, že nemá cenu to točit dál a dál, protože diskuse bude nekonečná, neboť se nemůžeme shodnout ve dvou základních rozporných pohledech na věc. My nevnímáme nemocnice jako prostředky k získávání zisku pro majitele těchto nemocnic. Nezlobte se, nemocnice není obyčejnou továrnou, není bankou, není obyčejným podnikem, tak jak tvrdí občanští demokraté. Já respektuji jejich právo na názor, nevadí mně, ale neberte nám náš názor, kde vidíme nemocnice jako místa, kde se léčí těžce nemocní pacienti, která potřebujeme a kde jde o významnou veřejnou službu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví Davidu Rathovi. Nyní s faktickými poznámkami pan poslanec Janeček, pan místopředseda Langer, pan kolega Plachý a paní poslankyně Šojdrová a pan poslanec Holáň.

 

Poslanec Josef Janeček: Musím říci, že mě pan ministr skutečně vyprovokoval k smíchu, neboť ona výběrová řízení jsem prosadil do zákona já. To je jenom taková drobnost, abyste třeba pochopil, kudy se vedly naše úvahy.

A jsem rád, že jste možná zjistil na Ministerstvu zdravotnictví, kterak se určuje struktura zdravotní péče toho kterého zařízení, ale možná že nejste seznámen s textem, který obhajujete. V tomto textu se totiž neříká, že struktura bude na základě výběrového řízení, ale - abych vám to tedy přečetl, protože možná nevíte, pro co horujete - tady je řečeno, že Ministerstvo zdravotnictví po předchozím projednání s krajem, pojišťovnami a příslušnými komorami stanoví rozhodnutím - což si myslím, že každý člověk schopný pochopit psaný text si uvědomí, že je to výrazný rozdíl proti tomu, jestli je něco stanoveno rozhodnutím po projednání, anebo jestliže něco je stanoveno na základě výběrového řízení. Ve výběrovém řízení se totiž hledá a nalézá kvalita. Z rozhodnutí mohu říci, že ten a ten ředitel či ten a ten hejtman se mi nelíbí, naopak s tím a s tím mám dobré vztahy a rozhodnutím mu určím optimálnější, méně optimální strukturu zdravotní péče, neboť z tohoto zákona vyplývá, že když tam budou dluhy, tak to zaplatí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní s faktickou poznámkou místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer, potom s faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Plachý a řádně přihlášená paní poslankyně Šojdrová.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, pan ministr Rath nám zde sdělil, že on a sociální demokracie nepovažují nemocnice za zdroj zisku ve zdravotnictví. Nevím, jak je to v případě sociální demokracie, ale u pana ministra Ratha to víme všichni dobře. Myslím si, že on by nám mohl povídat, on a paní Klimovičová a inzerenti v časopise Pohoda, koho on považuje za zdroj zisku ve zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr nemusí vědět všechno. Ostatně svým vystoupením prokázal, že také neví zhola nic o zdravotnictví ve Zlínském kraji. Proto ho musím upozornit, že zastupitelstvo Zlínského kraje svým usnesením všechny uvedené příspěvkové organizace s účinností k 31. 12. 2005 zrušilo.

Vidím, že pana ministra to nezajímá. Znovu mu opakuji: Vážený pane ministře, všechny příspěvkové organizace, které jsem uvedl, k 31. 12. 2005 byly zrušeny.

Pan ministr se opět baví. (Poslanec Plachý hovoří stále hlasitěji.) Vážený pane ministře, všechny příspěvkové organizace, které jsem vám uvedl, byly zrušeny k 31. 12. 2005! Smlouvy s VZP byly prodlouženy formou cese. Znovu tedy opakuji, zákon převádí neexistující mrtvé zrušené organizace. Znovu opakuji, zákon je zmetek!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní paní kolegyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Kdybych chtěla být stejně demagogická, tak jako pan ministr, tak bych tvrdila, že je to pan ministr, který nepřeje zdravotníkům vyšší platy, protože já jsem zde neřekla, že nepřeji vyšší platy, ale že jsem pro návrh kolegy poslance Říhy, který navrhuje, aby dozorčí rada veřejné neziskové zdravotnické organizace mohla rozhodnout o tom, podle jakého zákona bude své pracovníky odměňovat. Ta by také mohla odsouhlasit vnitřní platový předpis a ten nemusí znamenat nižší platy než vládou stanovené tarify.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP