(17.20 hodin)

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Dámy a pánové, zákon o veřejných neziskových nemocnicích je touto Sněmovnou projednáván nebo je v orgánech Sněmovny již víc než rok. Za tu dobu delší rok, já vás ubezpečuji, že jsme prováděli různé průzkumy, různé rozhovory, a ubezpečuji vás, že 70 až 80 procent zaměstnanců prakticky všech nemocnic si přálo být zřízeno tímto způsobem. To procento prudce stoupá tam, kde občanští demokraté, někdy tedy i ve spolupráci s lidovou stranou, začali transformovat nemocnice na akciové společnosti, kde se z původních 60-70 procent zaměstnanců, kteří chtěli být zřízeni podle neziskového sektoru, po prvních zkušenostech z této transformace a po prvních měsících pobytu pod řekněme způsobem řízení se šplhá na nějakých 90 procent zastánců názoru, že by si přáli být transformováni na veřejné neziskové nemocnice.

Když se tady dovoláváme průzkumů veřejného mínění, opět vás chci odkázat - tentokrát na opakované a řádné průzkumy veřejného mínění, ze kterých vyplývá, že více než 60 procent občanů si přeje veřejné neziskové nemocnice.

Jenom ještě dvě krátké poznámky ke Zlínu. Za prvé. Ten ředitel je členem Občanské demokratické strany. Za druhé, cese smlouvy nelze udělat, protože cese smlouvy je termín občanského zákoníku a jde udělat u smluv mezi organizacemi zřízenými… Pardon, omlouvám se, obchodního zákoníku, a cese smluv jde udělat pouze mezi organizacemi zřízenými podle obchodního zákoníku. Tudíž nelze dělat cesi smlouvy mezi příspěvkovou organizací a akciovou společností. To je samozřejmě naprostý nesmysl a to, co udělal Zlínský kraj, skončí nepochybně u soudu, protože takovéto převádění vztahů je prostě protizákonné. A já myslím, že je to opět typický důkaz, jak Občanská demokratická strana přistupuje k platným smlouvám a k platným zákonům. Postě dělá si z nich trhací kalendář! Když se do jejich plánů na privatizaci nemocnic nehodí, tak se to prostě neaplikuje.

Otázka petic. Ta petice, která tady byla citována, nebyla jediná. Jen abyste věděli, těch dvacet tisíc podpisů bylo posbíráno během tří týdnů. Řekněte mi, která petice posbírala dvacet tisíců podpisů během tří týdnů, a byla to petice, to je pro upřesnění pana poslance Janečka, který ji zpochybňuje, kterou organizoval LOK. Tak se běžte zeptat Lékařského odborového klubu, který zákon měl na mysli, když jeho advokáti stáli u zrodu této předlohy! Zopakuji ještě jednou, protože se díváte dosti nechápavě. Jakou myslíte, že měli autoři petice na mysli předlohu, když sami byli autory té předlohy, a proto udělali i tuto petici, nebo spoluautory této předlohy? Zkuste se jich zeptat, třeba se něco dozvíte!

A jedna poznámka k panu kolegovi Langerovi, prostřednictvím pana předsedajícího. Nezlobte se, ale pan poslanec Langer mě neustále odzbrojuje. On je skutečně fascinující. Že člověk s tak špatnou pověstí jako on má tolik drzosti se navážet do druhých! Fascinující! (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní s faktickou poznámkou před ostatními faktickými poznámkami zpravodaj, protože přednostní právo zpravodaje nemohu zpochybnit z jednacího řádu. Čili pan kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Pan ministr řekl, který materiál měli petenti k dispozici? Já nevím, protože je několik komplexních pozměňujících návrhů, včetně původního návrhu, takže já nevím, který oni měli k dispozici. Možná že ten první komplexní pozměňující návrh, možná že ten druhý, možná že ten třetí. To já nevím. Možná že ta petice byla podepisována ještě předtím, když tam příloha nebyla, nebo potom, když tam příloha byla. Možná že to bylo v době, kdy tam bylo jenom několik nemocnic, možná že to bylo v době, kdy jich tam bylo hodně. To já nevím. Ale domnívám se, že to je právě o tom. To je právě ten rozdíl, že souhlasit s myšlenkou není totéž jako souhlasit s tiskem 810/7. Děkuji. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za zachování času pro faktickou poznámku. Nyní faktickou poznámku pan kolega Langer s přednostním právem před kolegou Hovorkou, který je přihlášen k faktické poznámce.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, to, že pan ministr Rath je hulvát, to už víme všichni. To, že vystupuje -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, případné výroky prosím směřujte prostřednictvím mým, abychom se vyvarovali…

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kde jste byl, pane místopředsedo, před asi 35 vteřinami, když z tohoto místa hovořil pan ministr Rath? (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ale on to řekl alespoň mým prostřednictvím, pane kolego. (Nesouhlasné reakce poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mohu pokračovat?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokračujte, prosím, pane kolego.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. To, že je pan ministr Rath hulvát, je všeobecně známo. To, že vystupuje jako brouk Pytlík, už víme všichni také velmi dobře.

Přesto, nebo možná právě proto, pane ministře - zkuste nás nepoučovat o základních principech, podle kterých se řídí obchodní vztahy, zkuste nás prosím nepoučovat o tom, kdy se použije občanský zákoník, kdy se používá obchodní zákoník. Alespoň o to málo vás prosím, když už se tady chováte jako nevycválaný malý puberťák! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan kolega místopředseda Ivan Langer. S faktickou poznámkou pan poslanec Ludvík Hovorka. Poté s faktickou poznámkou pan kolega Plachý. (Hlásí se další poslanci.) Já vás mám zapsány, i další poslance, kteří se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážení ministři, paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl upozornit na jeden problém, který nevím, jestli tady zatím zazněl v průběhu projednávání. Ale skutečnost, že pokud bude přijat pozměňovací návrh pana kolegy Krákory, znamená, že zvolená výčtová metoda přináší problém, a to že se vlastně tímto zákonem vytvoří dvě kategorie zařízení, a to ty, které budou zřízeny zákonem a které budou zřízeny na základě zákona. To se dá vykládat samozřejmě i tak, že ta zařízení, která jsou zřízena zákonem, nemohou být jinak než zákonem zrušena, jinak by potom ta příloha neměla smysl. A Parlament tak vlastně na sebe bere úlohu zřizovatele.

Tolik k tomuto problému. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji panu kolegovi Ludvíku Hovorkovi. A abyste si nemysleli, že opravdu nevím, jak jste hlášeni s faktickými poznámkami, tak je přečtu a snad jsem si zapamatoval vás všechny. Nyní pan kolega Plachý, pan kolega Koníček, pan kolega Seďa, pan kolega Kádner a pan kolega Nájemník s faktickými poznámkami. Řádně přihlášen je stále pan zástupce navrhovatele kolega Krákora a vidím samozřejmě Václava Mencla. Ptám se, jestli je faktická nebo řádná. Dobře. Prosím, pan kolega Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr Rath prokázal, že nejenom že neví nic o zdravotnictví ve Zlínském kraji, on neví nic ani o legislativě této země. Kdyby věděl, tak by také věděl, že akciové společnosti byly zaregistrovány ve shodě se zákonem, jinak by obchodní rejstřík tyto akciové společnosti nezapsal.

Nicméně pan ministr Sobotka předvedl klasický únikový manévr, kdy namísto toho, aby se tady diskutovalo o tom, proč jsou rušeny tři okresní nemocnice, se vytáhne anketa.

Já vás chci, vážený pane ministře Sobotko, ujistit, že kromě této ankety probíhá jiná anketa v Nemocnici s poliklinikou Uherské Hradiště. V této anketě jsou pacienti dotazováni na to, jak jsou spokojeni s úrovní lékařské péče v tomto zdravotnickém zařízení. A já vás mohu ujistit, že jsou spokojeni vesměs velmi dobře. Proto nemusíte mít obavy o osud, o další budoucnost této nemocnice. Naopak, já osobně si myslím, že poněkud řekněme úspornější režim, který samozřejmě ve svém důsledku znamená vyrovnané hospodaření, této nemocnici určitě prospěje. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP