(17.50 hodin)

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, já bych se chtěl vaším prostřednictvím omluvit panu kolegovi Robertu Kopeckému, že ho již podruhé předbíhám, nicméně musím reagovat na to, co tady řekl pan kolega Mencl.

Komunističtí poslanci v této Sněmovně jsou řádně zvolenými poslanci s plnohodnotnými mandáty. Jak jste měli možnost všichni poznat, kolegyně a kolegyně, rozhodně se tady neflákají, rozhodně tady všichni pracují ve prospěch této země a v intencích, jak mají mandát, jako každý z vás, kolegyně a kolegové. Já bych si vyprosil, aby příště zde padaly takovéto urážky! Minulý týden jsme se tady školili ze slušného chování. Na všech bylo vidět, že slušnost, kterou někteří slibují dokonce v předvolební kampani, jako bychom opět opouštěli. Nyní se tady opět pouštíme - připomínám, že před hlasováním ve třetím čtení - do zbytečných rozstřelů tohoto typu.

Znovu prosím, pojďme se vrátit k práci, dělejme to, proč tady jsme. Máme chvíli před volbami - ať vám to, kolegyně a kolegové, zejména vy, kteří práci bráníte, voliči nespočítají ještě více, než se vám to chystají spočítat!

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Robert Kopecký.

 

Poslanec Robert Kopecký: Pane předsedající, dámy a pánové, opravdu jsem konsternován tím, co se zde dnes odehrává. Opravdu to není pan ministr Rath, který by to vyvolal. Chovejte se trošku slušně! Já si někdy připadám, když jste se zde pořád oháněli těmi Bohnicemi, že snad Ivan David dnes musel propouštět po tom, co se zde odehrává, po tom, co jsem slyšel nového pana kolegu. To je neuvěřitelné! Já jsem se nepobavil tak dobře od doby Pepy Krejsy. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu bych ukončil. - Ne. To není závěrečné slovo navrhovatele. Dám zpravodaji přednostní právo, potom pan kolega Krákora s řádnou přihláškou a pan kolega Nečas také s řádnou přihláškou.

 

Poslanec Josef Janeček: Aby bylo vše v pořádku - upozornil mne legislativní odbor, že v onom tisku, který máme k dispozici, kde jsou uvedeny návrhy k hlasování, nejsou uvedeny návrhy na zamítnutí, které podali poslanci Kochan a Krajíček. Pro pořádek, abych vyhověl legislativě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Počítám s tím, mám to zde napsáno, pane zpravodaji. Pan kolega Krákora s řádnou přihláškou do rozpravy po 15 vystoupeních. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, teď už vystoupit s řádnou přihláškou po takové bouři je samozřejmě pro mne těžké.

Byly některé otázky, na které bych se pokusil odpovědět. Kontrola kvality péče i dostupnost samozřejmě v zákoně je obsažena a provádí ji Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s finanční službou. Je tam kontrola ČLK. ČLK samozřejmě spolupracuje s odbornými společnostmi.

Zaznělo zde, že někomu vadí garance platů lékařů. Myslím, že bychom platy lékařům garantovat měli. Asi není dobré, když každý rok odchází tři sta až pět set lékařů za lepšími výdělkovými poměry do jiných zemí. Myslím si, že je to práce velice zodpovědná, vysoce kvalifikovaná. Asi také není zájem České republiky, aby sem chodili lékaři řekl bych ne úplně tak zdatní vědomostně i svými dovednostmi, kteří chodí hlavně z východních zemí. Myslím, že plnohodnotně české lékaře nemohou samozřejmě zastoupit, i když nechci v tomto nikoho podceňovat a nikoho jmenovat. Garance platů je zcela na správném místě. Myslím, že není dobré, aby bankovní úředník v České republice měl větší plat než lékař pracující v nemocnici. A to myslím základní plat.

Co se týče - prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi Plachému. Dnes jsme oslovili nemocnici Atlas ve Zlíně. Přišlo nám, že nemocnice Atlas je doopravdy akciovou společností, že souhlasí se zařazením na seznam veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení. Podepsán předseda představenstva dr. Miroslav Kunzfeld. Vidíte, že nemáte také úplně pravdu v tom, co zde říkáte. Vás asi nepřesvědčí nikdo.

Co se týče managementu, je zajímavé, že tam dochází k dvojaké úloze. Managementu se samozřejmě náš zákon nelíbí, protože management nemocnic si představuje něco jiného. Představuje si, že do určitých věcí bude zasahovat. Tady samozřejmě je drobně posílena kontrola státu, je tam otevřená účetní kniha. Věřím, že se to mnohým lidem nelíbí. Nelíbí se jim též to, aby všechny prostředky na provoz, obnovu a rozvoj byly vráceny nebo reinvestovány.

Dostáváme se do takové situace, že pokud mluvíme s managementem nemocnic, těm se náš zákon většinou nelíbí, pokud mluvíme s řadovými lékaři, ordináři, ale i primáři, ba i mnohými řediteli, těm se zase náš zákon líbí a chtějí, aby tento zákon byl uveden v život. Myslím, že mohu uvést příklad z posledního zasedání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, kde vystoupil lékař, zástupce Karlovarského kraje, a řekl, že mluví za velkou část lékařů Karlovarského kraje, kteří souhlasí s tím, aby zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních byl co nejrychleji schválen. Takže lékaři spokojeni nejsou. My zde musíme hájit většinu, těch 80 % lékařů, kteří samozřejmě jsou hlavním personálem, na kterém především záleží v nemocnicích, čímž nechci říci, že nezáleží na práci sester, pomocného zdravotnického personálu apod.

Pokud jde o průzkum CVVM nebo STEM, nevím, který z nich to byl, doopravdy 60 až 62 % pacientů, potažmo občanů je pro to, aby byl zákon o neziskových organizacích.

Co se týče znárodnění, mohu zodpovědně prohlásit, že jsme nikdy neznárodňovali. Znárodňovat zdravotnická zařízení nebudeme. Myslím si, že terminus technicus znárodnění je něco jiného. Je to to, když vezmu soukromý majetek a daruji ho státu. To my neděláme. Vy jste nám to jenom přišili, protože nemáte žádný pádný argument, kterým byste mohli operovat.

Poslední věc. Myslím, že správný politický boj v Parlamentu by byl - a teď vyzývám - kdyby ODS předložila svůj návrh. Předložte svůj návrh - nechci vám samozřejmě radit - a pojďme bojovat na poli teorie, vědy a těmi prostředky, které jsou zcela legální. Ale bohužel toho jsme se nedočkali. Vy neustále máte výhrady. Nemůžeme se zde samozřejmě o těchto věcech domluvit, protože z principu věci máme každý úplně jiný názor. Chtěl bych vás vyzvat, měli jste na to dost času - předložte svůj materiál! Měli jste předložit materiál, o kterém budeme diskutovat, resp. měli jsme diskutovat.

Poslední bod. Jsme ve třetím čtení, přátelé. Já bych také chtěl vyzvat k práci, protože tato diskuse samozřejmě nikam nepovede. Povede jen k tomu, že dojde k vzájemnému osočování, což někdy může být až pod důstojnost poslanců nebo ministrů. Není třeba se zde osočovat, ale je třeba pracovat a uvést tento zákon v život. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickými poznámkami pan kolega Plachý, pan kolega Pleva, pan kolega Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan poslanec Krákora skutečně prokázal hlubokou, ale opravdu hlubokou neznalost zdravotnictví Zlínského kraje. Nikdy jsem nezmiňoval a.s. Atlas, vždy jsem hovořil o Baťově nemocnici.

Vážený pane kolego, vy jste zde seděl, vy jste se zřejmě bavil. Vy nevíte vůbec, o čem je řeč. Jak potom má vypadat zákon? To je katastrofa!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan kolega Pleva. Pan kolega Nečas se hlásil s řádnou přihláškou, takže musí dát přednost jako pan poslanec Krákora faktickým poznámkám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP