(17.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Pravděpodobně ještě nemůže skončit bod, protože probíhá kontrola hlasování. Proto prosím o trpělivost. Je nějaká připomínka? Nevidím takovou. Námitka není, takže tento bod považujeme za uzavřený. Končí projednávání bodu č. 75.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, a já bych ráda ještě předtím udělala jasno v tom, co nás čeká, je bod 80. Předkladatel pan místopředseda Kasal, zpravodaj pan kolega Václavek. Bod 81 projednáván nebude, protože zde není přítomen předkladatel. Bod 82 projednáván nebude, není přítomen předkladatel. Bude následovat bod 83, předkladatel pan poslanec Karas, zpravodajka paní poslankyně Šojdrová. Bod 85, pan poslanec Janeček a pan poslanec Turek. Bod 86, opět pan poslanec Janeček a pan poslanec Tluchoř. Bod 87 projednáván nebude, protože pan senátor Kolář coby předkladatel zde není. Bod 88 - prosím, aby byli přítomni poslanci Vlastimil Aubrecht a Tom Zajíček. Toto jsou zatím oznámená jména poslanců, které budeme nezbytně potřebovat k tomu, aby mohlo řádně proběhnout další jednání.

 

Nyní tedy otevírám bod číslo

 

80.
Návrh poslanců Jana Kasala, Miroslava Kalouska, Jaromíra Talíře a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů
a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
/sněmovní tisk 1012/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1012/1, prosím tedy, aby předložený návrh uvedl za zástupce navrhovatelů místopředseda sněmovny Jan Kasal. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, jest mou milou povinností uvést zde návrh zákona, který byl předložen Poslanecké sněmovně 9. června loňského roku a jeho účinnost měla být v tuto chvíli již více než měsíc. Přesto jsme nepřistoupili ke stažení tohoto návrhu zákona, protože se domníváme, a myslím si, že nejsme sami coby předkladatelé v této Sněmovně, že je obtížné pro poslance, pro ústavní činitele vůbec najít takový způsob stanovování platů ústavních činitelů, který by byl veřejností všeobecně akceptován. Zde v tomto návrhu je předložena jedna z možností, která vychází vstříc těm, kteří se domnívají, že platy ústavním činitelům, především těm, na jejichž rozhodování to záleží, by neměli určovat oni sami, ale někdo třetí.

Při letmém pohledu na sestavu případných institucí, které by se tohoto úkolu mohly ujmout, se nabídla možnost využít stávajícího senátu, který je složen ze tří soudců Nejvyššího soudu a tří soudců Nejvyššího správního soudu. Protože tento senát existuje, netřeba ho stanovovat, stačilo by jeho povinnosti rozšířit o to, aby vždycky do 30. listopadu každého kalendářního roku na základě údajů, které zveřejní statistický úřad o absolutních hodnotách meziročního přírůstku měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře, stanovil platovou základnu.

Já si jsem vědom, že tady může být obsáhlá diskuse na téma, zdali to přísluší právě soudcům a zdali to není ingerence moci soudní nebo moci zákonodárné a výkonné. To všechno jsou rizika tohoto návrhu. Přesto přese všechno jsem přesvědčen, že kdyby bylo dost času, tak jako že toho času příliš mnoho není, by stálo za to se zamyslet, zdali ten stávající systém stanovování platů ústavních činitelů je ten jedině možný.

Tento návrh vzešel jako otevření diskuse, která v Poslanecké sněmovně měla probíhat minulý podzim. Pokud by se našlo dostatek ochotných poslanců, kteří by tuto věc chtěli diskutovat i letošní jaro, byl bych rád, protože bychom si určitě mnoho věcí mohli ujasnit.

V tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana kolegu Jiřího Václavka.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ocenil bych, kdyby novela zákona, kterou uvedl pan místopředseda Kasal, obsahovala věcnou, a ne formální či institucionální změnu současného stanovení platové základny ústavních činitelů. To znamená, kdyby navrhovala změnu násobku nějaké veličiny, třeba dvou, dvou a půl, tři a půl či jiný násobek například průměrného platu v České republice obecně nebo v nepodnikatelské sféře nebo životního minima nebo minimální mzdy apod.

Jak víte, dnes platí, že ústavní činitelé mají jako platovou základnu trojnásobek měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře a zatím to automaticky funguje, byť média s tím spokojena nejsou a řada lidí také ne. Faktem ovšem je, že nůžky mezi platovou základnou ústavních činitelů a platy starostů, hejtmanů, vedení ministerstev apod. se stále rozvírají. Dávat ale řekl bych v podstatě neomezenou moc šestičlennému senátu složenému jenom ze jmenovaných soudců považuji za scestné, neboť by dle návrhu neměli žádné limity pro stanovení výše platové základny pro každý kalendářní rok, mohli by například dodržet dnešní stav, to znamená trojnásobek průměrného platu v nevýrobní sféře, ale mohl by to být také teoreticky desetinásobek.

Z toho důvodu navrhuji v souladu s § 90 odst. 7 zákona o jednacím řádu vrátit návrh zákona navrhovatelům k dopracování. Díky za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodajovi. Otevírám rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se tedy na přihlášky z místa. O slovo se hlásí poslanec Karel Vymětal. Prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Já si přece jenom dovolím jednu poznámku. Já rozumím úmyslu předkladatele, že by chtěl řešit - a já rozumím, že je třeba řešit tento problém. Nicméně ta forma, kterou navrhli, ve mně asociuje rozhodnutí Ústavního soudu o části odebrání 13. a 14. platů, které jsme zákonem udělali u soudců a představitelů státu, a následných soudních žalob, jak soudci rozhodovali o soudcích, o jejich platech. A já k této kategorii představitelů státu v tomto směru důvěru nemám. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pana poslanče. Prosím o další přihlášku do rozpravy k tomuto bodu. Pan místopředseda Kasal, poté pan kolega Václavek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, vskutku nevidím příliš ochoty se touto předlohou zabývat. Přesto mi dovolte aspoň na jeden argument z úst pana zpravodaje odpovědět, že ona skupina soudců by samozřejmě byla těmi, kteří si stanoví plat sami také, čili by byli na tomto zákonu vázáni, stejně tak jako jejich kolegové, čili tam by fungovala ta zpětná vazba.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP