(9.50 hodin)

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, poslanci, já bych tady v rámci třetího čtení chtěl načíst jednu legislativně technickou, protože u mého pozměňovacího návrhu ve sněmovním tisku 1066/2 došlo pravděpodobně při přepisu k chybě. Chtěl bych, abyste si opravili, že v části ne 2, ale v části 3 vládního návrhu zákona o provozu na pozemních komunikacích, ne o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. To znamená v části 3 místo v části 2 a je to zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Vidím ještě pana poslance Plachého, ale hlásí se také pan zpravodaj, takže pan zpravodaj má přednost.

 

Poslanec Jaromír Schling: Paní předsedající, dámy a pánové, mám také několik legislativně technických úprav. V průběhu komplikovaného zpracování pozměňovacích návrhů došlo k několika chybičkám. V bodě B1 § 34 odst. 1 za slova "osádek vozidel ve vnitrostátní" patří spojka "a". Za slova "dopravním úřadům" spojka "nebo" Ministerstvu dopravy.Tam vypadly tyto dvě spojky. Na obsah pozměňovacího návrhu to nemá vliv.

Potom v bodu 33 a v bodu 34 poznámka pod čarou, která je uvedena v bodu B33, správně patří do bodu B34. Čili v bodu B33 se musí vypustit slova "včetně poznámky pod čarou číslo 8a" a zařadit je do uvozovací věty bodu B34 za slovo "které".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolím si požádat pana zpravodaje, i když je mi jasné, že zatím procedura načtena nebyla, aby nechal zvlášť hlasovat o pozměňovacím návrhu B8, který de facto ruší tzv. zákaz předjíždění kamionů.

K tomu, co jsme dostali do naší elektronické pošty, ve které je jakási animace, která dokazuje, jak zákaz předjíždění kamionů je škodlivý, bych si dovolil poznamenat následující. Ti z vás, kteří tuto animaci zhlédli, viděli, jak se v pravém jízdním pruhu vytvoří souvislá řada kamionů, které mezi sebou nenechají místo k předjíždění dalších automobilů. Tím ovšem autoři tohoto klipu pouze dokázali jedno: kamiony nedodržují zákon, protože jejich povinností je nechat dostatečný prostor na zařazení předjíždějícího vozidla. Je to pouze bubák.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Vidím pana poslance… Sehoře, já se omlouvám, znám vás velmi dobře.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jen poznámku k tomu, co říkal pan kolega přede mnou, aby všichni věděli, jestli jsou pro předjíždění kamionů, nebo ne, tak zdůrazňuji, že kdo bude hlasovat pro B8, je pro povolení předjíždění kamionů, a kdo bude hlasovat pro A4, tak je pro potvrzení zákazu předjíždění kamionů, jak je to vlastně dosud, abyste věděli, jak se to bude hlasovat.

Ale kvůli tomu jsem nevystoupil, vystoupil jsem kvůli B33. Myslím si, že pokud bude schválena tak, jak je, tak je tam technická chyba, že by tam za "a" mělo být na konci vypuštěno " , jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno v jiném státě.".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Tuto poznámku budeme brát jako návrh legislativně technických změn. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Vidím ještě pana poslance Pavla Hojdu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych se rovněž vyjádřit k té otázce předjíždění nákladních vozidel. Chtěl bych jen dodat - to, co bylo na internetu, bylo nesprávně interpretováno, protože je povinností nákladních vozidel nechat mezi sebou takovou mezeru, aby mohlo osobní vozidlo mezi ně vjet. Tam už bylo ukázáno, že dochází k dopravnímu přestupku. Ale přesto doporučím našemu klubu, aby podpořili pozměňovací návrh kolegy Schlinga, který umožňuje předjíždění nákladních automobilů nákladními automobily i na dálnicích, pokud tam není dopravní značka zákaz předjíždění, a to z jednoho prostého důvodu. Stav na našich dálnicích by doopravdy mohl způsobit tu situaci, která byla prezentována na internetu, a nerad bych se dočkal situace, že bude vytvořena souvislá kolona třeba 20 km na dálnici a velice ztíží provoz na dálnici pro ostatní vozidla.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Vidím ještě pana poslance Petra Plevu.

 

Poslanec Petr Pleva: Chtěl bych reagovat na svého předřečníka pana kolegu Hojdu a položit mu vaším prostřednictvím, paní předsedající, otázku, k čemu potom máme Policii České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, pan poslanec Hojda jistě slyšel váš dotaz a já se ptám, zda se někdo hlásí do rozpravy. Ano, pan poslanec Jiří Bílý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Paní předsedající, vaším prostřednictvím bych chtěl panu Hojdovi říci, že ten samý příklad, který byl uveden na našich webových stránkách, je právě obrácen, že ten náklaďák vybočí a projíždějícímu vozidlu z levé strany právě zapříčiní nehodu. Toto se stalo i naší kolegyni, nechci jmenovat, je to asi tři roky zpátky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ještě pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Protože jsem byl osloven, budu odpovídat. Já samozřejmě neodpovídám za Policii České republiky, ale v případě, že dochází k porušování předpisů o provozu na pozemních komunikacích a konkrétně nedodržení vzdálenosti mezi nákladními vozidly, vybočení a ohrožení ostatních účastníků silničního provozu, je to samozřejmě přestupek, který se trestá a měl by se trestat. Od toho tady policie je a měla by takto fungovat. Ale nemůžeme přece přizpůsobovat zákony tomu, že máme "neschopnou" dopravní policii.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Teď už skutečně nikoho nevidím, rozpravu končím.

Předpokládám, možná, že mylně, že nebude pan ministr ani pan zpravodaj chtít nyní vystoupit se závěrečným slovem. Ale je možné, že ano, máte teď prostor. Takže pan ministr využije této příležitosti.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dnes je velice omezený časový prostor. Prudké diskuse byly v hospodářském výboru a určitě jsme si je všichni užili při projednávání zákona 361. Já bych chtěl říci, že to tělo zákona je zavedení digitálních tachografů v České republice a způsob vydávání těch karet - to bychom měli mít na zřeteli. Doprovodné návrhy, o kterých je největší diskuse i dnes, jsou samozřejmě se souhlasem Ministerstva dopravy, a děkuji poslancům, že je navrhli, protože je to poslední příležitost, jak odstranit některé drobné vady na kráse zákona o provozu na pozemních komunikacích a zároveň vyjít vstříc stanovisku Evropské komise, která nás kárá za dovoz ojetých automobilů, že diskriminujeme některé země. Takže to je věc, kterou velmi vítám, a proto bych apeloval na všechny, aby tyto návrhy podpořili. Ministerstvo dopravy s většinou z nich souhlasí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP