Stenografický zápis 54. schůze, 8. března 2006


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Pátek


41. Vládní návrh zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) /sněmovní tisk 1173/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Karel Vymětal


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1132/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Tomáš Teplík


51. Vládní návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) /sněmovní tisk 1162/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Karel Vymětal


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1191/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Petr Rafaj
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Ladislav Býček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Miloš Melčák


56. Návrh poslanců Ladislava Skopala, Petra Rafaje a Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1214/ - druhé čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Andrej Grega
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Petr Bratský


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1217/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Zdeněk Koudelka


58. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1228/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1045/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Miloš Patera
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec František Strnad
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Vladimír Říha


61. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Miroslava Kalouska, Jana Kasala, Jaromíra Talíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb. /sněmovní tisk 1027/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Josef Janeček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)
(Jednani opet zahajeno v 14.46 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


88. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel /sněmovní tisk 1261/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Vymětal


62. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Jaromíra Talíře a Vladimíra Říhy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1178/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Vladimír Říha
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Tomáš Kádner
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Tomáš Kádner
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Janeček


64. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zákon o studentských brigádách) /sněmovní tisk 1206/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miroslav Máče
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


65. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 1208/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Milan Bičík


66. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. /sněmovní tisk 1209/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Milan Bičík


67. Návrh poslanců Vladimíra Říhy a dalších na vydání zákona, kterým se poskytuje jednorázová peněžní náhrada osobám vyloučeným v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 ze studia na vysokých školách na území bývalého Československa z politických důvodů a osobám, jimž byl v tomto období pracovní poměr učitele na základních, středních nebo vyšších odborných školách nebo na vysokých školách na území bývalého Československa ukončen z politických důvodů /sněmovní tisk 1184/ - prvé čtení

Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vladimír Říha
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Václavek


69. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 1021/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Vlastimil Tlustý


70. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a Vladimíra Říhy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1028/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 18.03 hodin - pokračovalo v 18.06 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


71. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1030/ - prvé čtení

Senátor Adolf Jílek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec František Beneš
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec František Beneš
Senátor Adolf Jílek


72. Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta a Květoslavy Čelišové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností /sněmovní tisk 1033/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Vlastimil Aubrecht


73. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1086/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Severa
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Michal Hašek


74. Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících /sněmovní tisk 1089/ - prvé čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Rafaj
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP