Neautorizováno !


 

(14.30 hodin)

Poslanec Vladimír Říha: Pane předsedo, dámy a pánové, mám jeden návrh na změnu pořadí, a sice aby byl zařazen bod číslo 82, sněmovní tisk 1184, za dosavadní bod 64, čili za ten blok návrhů, které jsou podle § 90.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Za bod 64. Bod 82 za bod 64.

Ptám se, kdo se ještě hlásí se změnou návrhu pořadu schůze. Ještě se hlásí pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, jsem přesvědčen o tom, že návrh pana poslance Ježka, který navrhuje zařadit bod 130, pokud jsem dobře slyšel, příští pátek jako první bod ráno, je podle mého názoru nehlasovatelný, neboť jde o třetí čtení, a pokud neproběhne druhé čtení, tak nemůžeme zařazovat třetí čtení. Myslím, že je to nehlasovatelné.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pokud neproběhne druhé čtení - námitka vypadá oprávněně. Omlouvám se panu poslanci Ježkovi, že o jeho návrhu v této chvíli asi ještě není možné hlasovat.

Pan poslanec Hojda se hlásí.

 

Poslanec Pavel Hojda: Požádal bych Poslaneckou sněmovnu, aby byl vyřazen bod číslo 188, to je časový harmonogram postupu vyšetřování vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění role vlády, privátních firem a dalších subjektů v procesu restrukturalizace a privatizace chemického průmyslu. Tento bod se dostal zřejmě do programu jaksi nedopatřením, protože už byl projednán v závěrečné zprávě.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže bod 188 vyřadit, neboť už byl údajně projednán. Prosím, aby někdo zkontroloval, jestli je tomu tak, než o něm budeme hlasovat.

Ještě někdo? Pokud ne, zazvoníme a budeme hlasovat o návrzích, které jste slyšeli. Nejdříve budeme hlasovat o návrzích z grémia. Prosím, přihlaste se.

 

První bod k hlasování je projednat body z bloku druhých čtení, tedy budeme je projednávat dnes a pak budeme pokračovat i ve středu 8. 3.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, takto postupovat a zařadit body druhého čtení na dnešek a zítřek, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 2. Přítomno je 173, pro hlasovalo 123, proti 9. To jsme schválili.

 

Druhý bod z grémia je, že ve čtvrtek 9. 3., tento týden, po ústních interpelacích budeme projednávat body z bloku smlouvy - první čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit na čtvrtek po interpelacích smlouvy v prvním čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 3. Přítomno je 174, pro hlasovalo 136, proti 5. I tento návrh byl přijat.

 

Teď už budeme hlasovat o těch návrzích, které jsme tady vyslechli.

 

První byl pan poslanec Krákora. Pan poslanec Krákora nejdříve mluvil o bodu 45, o péči o zdraví lidu, a navrhoval to zařadit na konec druhých čtení.To je první návrh.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit bod 45 na konec druhých čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 4, přítomno je 173, pro hlasovalo 111, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Další návrh pana poslance Krákory se týkal bodu 31, což je změna zákonů v oblasti veřejného zdravotního pojištění, tisk 1150, vrácený Senátem. Pan poslanec Krákora navrhoval, aby se to přeřadilo jako druhý bod v zákonech vrácených Senátem. Takže aby tento bod byl zařazen jako již druhý bod v sérii zákonů vrácených Senátem. Budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, takto pevně zařadit, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 5, přítomno je 173, pro hlasovalo 101, proti 38. Tento návrh byl přijat.

 

Další návrh přednesl pan poslanec František Beneš. Pan poslanec František Beneš mluvil o třetím čtení tisku 714, to je poslanecký návrh zákona o nájemném. Ale já musím sdělit, že tady byla při projednávání dána podmínka zařadit tento návrh zákona, až bude dokončen legislativní proces, což není, protože to bude až po prezidentovi, a proto tedy o tom návrhu nehodlám dát hlasovat. Je to zdůvodnění jasné? Je ta námitka jasná panu poslanci Benešovi? Ta podmínka dokončení legislativního procesu prostě není splněna, tak jak já to chápu.

Pan poslanec Beneš má samozřejmě slovo.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Chtěl bych upřesnit svůj návrh pouze v tom, že projednávání toho návrhu zákona má smysl pouze tehdy, pokud zákon vrácený Senátem nebude Sněmovnou přijat. V tom případě potom je legislativní běh onoho vládního návrhu ukončen a v tu chvíli je vhodná doba projednat náš návrh pod sněmovním tiskem 714. Jestliže je výklad takový, jaký říkáte, tak já tento návrh předložím poté, co bude ukončeno projednávání bodu číslo 20 našeho programu schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak to bylo míněno. Děkuji, pane poslanče.

Ještě se hlásí pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, myslím, že procedurální návrh je celkem jasný. Jde o to, aby dvacet poslanců nebo dva poslanecké kluby vetem nezabránily hlasování o zařazení tohoto bodu. Proto byl předložen hned na začátku projednávání schůze a hlasování o něm je pouze odloženo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Můžeme tedy pokročit k dalšímu. K tomuto se zřejmě ještě vrátíme. Další je návrh pana poslance Koudelky.

Prosím, pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, vaším prostřednictvím chci poprosit pana místopředsedu Filipa, aby nám sdělil, o jaké ustanovení jednacího řádu se opírá při tomto výkladu, který podal.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pan místopředseda Filip byl vyzván.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Opírám se o obecná ustanovení zákona o jednacím řádu, protože tento návrh byl řádně podán. Návrh programu schůze bude schválen s tím, že o přesném zařazení bude jednáno až po projednání zákonů vrácených Senátem. To znamená, že teď by se o něm hlasovalo jako o zákonu, který je navržen na konec programu schůze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP