Neautorizováno !


 

(15.30 hodin)

Poslanec Alfréd Michalík: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, debata k tomuto je vášnivá, ale já mám dva argumenty, které jsem si osvojil ze stanoviska vlády a které jsou tyto.

Zákon 379, který je tady měněn, platí čtyři měsíce, a už ho chceme novelizovat. Přitom jsme na tento zákon slyšeli diskuse téměř dva roky a ten zákon 379 vznikal velmi složitě a těžce. Zákaz kouření na pracovištích, kde se zpracovávají jídla, je tak právně vágní, že když to přeženu, zakazuje kouřit při opékání buřtů, při dělání živáňské apod. Tyto dva argumenty jsem si osvojil a jsou pro mě důvodem k tomu, abych navrhl zamítnutí toho zákona v prvním čtení.

Na závěr jenom krátkou poznámku. Obavy z dopadu kouření u dětí jsou pravdivé a souhlasím s nimi, ale vadí mi třeba, že jsme nedokázali zabránit zvýhodněnému dovozu tabáku na vykuřování skleníků, který je pak tajně balen do cigaret, které kouří naše děti.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla slova pana kolegy Alfréda Michalíka. Nyní registruji také přihlášku pana navrhovatele. Ptám se, zda chce vystoupit okamžitě. Prosím ostatní přihlášené o trpělivost, slovo má pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Já se musím obrátit na pana předřečníka. Mně už, pánové, ta demagogie začíná dost vadit. Přece není možné tímto způsobem argumentovat, že tento návrh nepodpoříme, protože bychom mohli udělat něco jiného. Já bych tomu rozuměl, kdyby pan kolega Michalík ten návrh přednesl. Navrhněte všichni, kdo to chcete, okamžité zvýšení spotřební daně na cigarety - souhlasím, všechna ta opatření, ale nepoužívejte to jako důvod proti jednomu z těch velmi podstatných opatření, protože to je argumentace nepravdivá a jenom to svědčí o tom, že ta argumentace není vedena, abych tak řekl, po problematice té věci, ale je vedena naprosto bočními úmysly. Já jsem tady několikrát zopakoval: ano, rozumím tomu, souvislost s volbami je souvislost se sponzorskými dary. To je jediný problém, který tyto návrhy zákona blokuje. Je to věc ve světě známá.

Mně je strašně líto, že si neuvědomíte, že do dnešního večera od dnešního rána tady těch padesát spoluobčanů zemře. Ta úmrtí bohužel nejsou taková, aby mohla být přenášena našimi televizemi, protože to není rozstříknutí krve na silnici, ale to umírání trvá měsíce, trvá týdny a je velmi, velmi bolestivé. Nemluvím o tom, jak to vypadá, když se lidé dusí jenom proto, že si kouřením zničili plíce. Nejde jenom o nádorová onemocnění, jde o to, kdy se jim ucpávají cévy na končetinách, musí docházet k amputacím atd. atd. Zeptejte se na to, koho chcete. Před časem jsem tady měl na tiskové konferenci pana prof. Pafka, tak se zeptejte, jaké problémy to dělá. Říkám vám, vážení přátelé, do dnešního večera umře x našich spoluobčanů možná proto, že místo abychom se starali o jejich problémy, tak se staráme o financování volebních kampaní.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla slova pana navrhovatele. Faktická poznámka - pan poslanec Alfréd Michalík.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych jen upozornit, že mé důvody pro zamítnutí byly ty, které jsem převzal ze stanoviska vlády. Čili je to čtyři měsíce po platnosti zákona a nejasnost pojmu veřejné pracoviště, kde se zpracovává jídlo. O tom tabáku a jeho zdaňování, to je druhá věc, která se netýká mého návrhu na zamítnutí, ale je to věc, která vyšla z poznatků z minulých let, kdy se tady projednávaly zákony na zvyšování spotřební daně a byly zamítnuty stranickými kolegy pana předkladatele. Že tady nepadl návrh na zvýšení spotřební daně, tak to padl, ale bohužel neprošel.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka Alfréda Michalíka. Následuje faktická poznámka Josefa Janečka.

Poslanec Josef Janeček: Jenom jednu faktickou poznámku. Pojem pracoviště je pojem obsažený v zákoníku práce na x a x místech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Nyní tedy pan kolega Pleva. Pan poslanec Petr Pleva má slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, mrzí mě na kolegu Janečka, že ještě neřekl větu "ostatně soudím, že kuřáci musí být zničeni". Myslím, že by tak měl končit svůj každý projev, ať se týká čehokoli, ale on to snad ještě řekne ve svém závěrečném slově.

Když trochu přijímám jeho logiku, tak si myslím, že by se v restauracích nejen mělo zakázat kouřit, ale především také podávat jídlo, protože nemoci spojené s obezitou - a víte, že jsme velmi obézní národ, ostatně já sám vím, o čem mluvím - jsou snad ještě daleko nebezpečnější než nemoci spojené s kouřením, nebo minimálně by se měly omezit porce na maximálně sto gramů. Myslím, že to je dobrý námět pro pana kolegu Janečka, který tak pečuje o zdraví našich spoluobčanů, aby to případně ve druhém čtení, bude-li následovat, navrhl.

Já jsem podporoval jeho snahy, pokud šlo o to, zamezit přístup k tabákovým výrobkům mladistvým, a to je zcela na místě a zcela v pořádku. Tady se ale jedná o zamezení možnosti kouření dospělým lidem, kteří, myslím si, mají svůj rozum a nepotřebují být voděni za ručičku. Takové vodění za ručičku už jsme tady zažili, není to tak dávno. Myslím si, že tento zákon je navýsost pokrytecký, protože státu nevadí spotřební daň, ze které vybere několik miliard, ale najednou mu vadí kouření, protože zákon je akt státu.

Já vyzývám pana kolegu Janečka, aby nebyl pokrytcem, a pokud chce bojovat proti tabáku, aby dal zákaz prodeje tabákových výrobků, aby dal stoprocentní prohibici na tabák. Už se jednou o něco podobného, i když v jiné komoditě, pokusili ve Spojených státech; bezvadně to pomohlo italské mafii.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. Nyní má slovo pan kolega Holáň. Prosím.

 

Poslanec Vilém Holáň: Milí kolegové a kolegyně, aby nevznikl dojem, že kolega Janeček je sám v této snaze. Totiž to, o čem mluvil, to nebylo emocionální, to byla prostě statistika a statistika není věc emocionální.

Nicméně já mám daleko jednodušší důvod, proč si přeji, aby se v hospodách nekouřilo. Prostě když se přijdu do hospody najíst, mám tam rád čistý vzduch a to by nám asi mělo stát za to.

A pak ještě jedna důležitá poznámka. K čemu potřebujeme přechodné období k tomu, aby si lidé navykli nekouřit? Oni se poté chovají tak, že stejně přestanou kouřit až ten poslední den pro přechodné období. Takové jsou lidské zvyky. Vzpomeňte si, jak to bývá. Když někdo onemocní, přijde k lékaři a ten mu řekne: přestaneš kouřit, nebo umřeš, tak ten člověk přestane kouřit naráz. Dokonce jsme to viděli i u minulého pana prezidenta Havla. Když onemocněl, tak si vykouřil poslední cigaretu a zanechal toho. Tak se chovají všichni, kterým na životě záleží.

Děkuji za laskavou pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Vilému Holáňovi. Nemám žádnou další přihlášku. Mám další přihlášku - pan kolega Říha má slovo.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, tři stručné poznámky.

Za prvé. Jedním z úkolů moderního státu a jeho zájmem určitě je, aby zdravotní stav populace se zlepšoval nebo aby byl dobrý, protože daňoví poplatníci, pokud jsou v pracovním procesu, tak jsou i pro stát užiteční. Méně užiteční jsou ti nemocní. Nás učili ve škole veřejného zdravotnictví, že resort zdravotnictví ten zdravotní stav populace ovlivní z 15 %. Ten resort zpravidla pak řeší už ty následky. To znamená, že jakékoli opatření, které může přispět ke zlepšení stavu, se opravdu bytostně týká zdravotního stavu populace a nemusíme přitom zrovna diskutovat o problematice zdravotnictví, protože ten resort, jak jsem řekl, to ovlivňuje z 15 %. To je první poznámka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP