Neautorizováno !


 

(13.10 hodin)
(pokračuje Mejstřík)

Já trošku přeskočím. Na závěr řekl v jedné z posledních řečí pan místopředseda Exner, že koncentráky nepatří do výbavy současných komunistů. Kuba je demokratický stát? Čína je demokratický stát? Severní Korea, dámy a pánové z KSČM, je demokratický stát? V těchto zemích nejsou koncentrační tábory?

Já zkrátím své vystoupení, protože se domnívám, se členy KSČM diskutovat, byť zde oni po diskusi volají - oni nikdy žádný argument nepřijmou. Oni vždy budou popírat to, co je zjevnou pravdou, historickou pravdou. Mě to mrzí netoliko u některých z nich, zejména mě to mrzí u pana prof. Jičínského, kterému bych prostřednictvím pana předsedajícího, protože on o mně hovořil, vzkázal, že není pravda, že jsme v roce 1989, resp. 1990, nemohli KSČ tenkrát zakázat. Není pravda, že jsme museli čekat do svobodných voleb. Bylo jenom na vás, dámy a pánové z Občanského fóra, co s KSČ uděláte. My jsme naopak očekávali, že dojde k zákazu, že dojde k vyrovnání se s excesy komunistů, že budou potrestáni ti, kteří porušovali i tehdy v komunistickém režimu platné zákony. K ničemu takovému téměř nedošlo.

Diskusi o ústavnosti a neústavnosti našeho návrhu, příp. diskusi o lidsko-právním problému našeho návrhu, který, připouštím, z tohoto hlediska samozřejmě může vést k velkým polemikám, tak jako by vedl v každé takové věci a jako takovéto věci vedou k polemikám v každé demokratické zemi, bych si nechal do práce ve výborech, pakliže tam tento návrh pustíte. Nicméně námitky, které právě odkazují na Listinu práv a svobod, o tom, že nelze v demokratické zemi zakázat nějakou stranu nebo ideologii - já nehovořím o myšlenkách, nikdo nechce zakazovat myšlenky - tak jako protiargument vám přečtu studii, kterou jsem si nechal vypracovat.

V Estonsku komunistická strana nebyla zakázána, ale měla tolik vkusu, že se sama rozpustila.V Litvě je komunistická strana zakázána. V Lotyšsku je komunistická strana zakázána. V Maďarsku je komunistická strana zakázána. V Německu je komunistická strana zakázána. V Polsku je komunistická strana zakázána. Dámy a pánové, toto nejsou demokratické země? Jedinou zemí, kde není komunistická strana zakázána z těch postkomunistických, jsou státy bývalého Sovětského svazu, a nevím, čím to je, ale na Slovensku. Ovšem na Slovensku měla Komunistická strana Slovenska opět tolik noblesy, že se rozpustila sama, takže to, co tam Slováci mají, je nově zgruntu vzniklá KS.

Domnívám se, že jsem řekl vše, co jsem říci chtěl. (Potlesk v levé části sálu.) Ta poslední věta zejména pro tuto stranu fóra. (Ukazuje vlevo.) Poučme se z historie a mějme na paměti nové Fierlingery. A všem, dámy a pánové: To, co jsme v roce 1989 nechtěli, byl komunismus. Chtěli jsme ho odsoudit, chtěli jsme potrestat ty, kteří se zpronevěřili ideálům demokracie. Tenkrát jsme to nedokázali, dokažme to nyní.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu senátorovi Martinu Mejstříkovi a nyní prosím, aby se slova ujal pan senátor Jaromír Štětina.

 

Senátor Jaromír Štětina: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, velice krátce shrnu diskusi. Byla velmi zajímavá a myslím si, že tady zaznělo mnoho slov, která potvrdila tezi, kterou jsem řekl ve svém úvodním projevu, a ta teze zní: Komunistická strana Čech a Moravy je stranou protiústavní.

Znovu se obracím na vás, kolegové ze sociální demokracie. Vy teď držíte v rukou zákon, který by mohl být zákonem historickým, a bude se na vás dívat veřejnost. Zvedejte ruku podle svého nejlepšího svědomí a ukažte, jestli jste zakuklení komunisté, nebo jestli jste svébytná evropská levicová politická strana.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu senátorovi. Já teď předám na chvilku slovo paní místopředsedkyni Jitce Kupčové.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má místopředseda Poslanecké sněmovny pan poslanec Jan Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, jak jsem avizoval, chtěl jsem vystoupit v rozpravě, technické okolnosti to nedovolily, přesto vás příliš nezdržím.

To, co probíhalo dnes, co probíhalo včera, je svým způsobem docela závažné nejen v tom předvolebním čase, ale proto, abychom si jako Češi, Moravané a Slezané uvědomili celou řadu věcí. Já nechci vstupovat na pole historie, nechci vést polemiku s jednotlivými předřečníky. Myslím si, že by to zasluhovalo podstatně delší časový prostor než tuto chvilku, těchto několik minut. Přesto vás možná překvapím.

Já se nedivím poslancům Komunistické strany Čech a Moravy za to, že se tady bijí za svou pravdu. Nedivím se jim a myslím, že se to dalo plně čekat. To, čemu se divím, je, že jsou ve svém boji podporováni - pokud se mýlím, omluvím se - poslanci z České strany sociálně demokratické. Chtěl bych říci, že je mi to velmi líto. Je mi to velmi líto a říkám si, co by asi vaši předchůdců říkali, předchůdci z roku 1948.

Pokud si myslíte, že hovořím jenom o historii, dovolím si na závěr svého kratičkého vystoupení dva citáty. Nejedná se o historii příliš starou.

První citát je z října 2003, z ideologické teoreticko-politické konference pořádané KSČM v Praze. Drazí sociální demokraté, poslouchejte mě pozorně: "KSČM musí rozvinout ofenzivní ideologickou práci na základě marxismu-leninismu, odhalovat nevědecké pozadí buržoazní manipulace s myšlením mas a demaskovat skutečné cíle buržoazie a jejích přisluhovačů. Zvláště musí odhalovat prokapitalistickou a asociální politiku vedoucích činitelů sociální demokracie u nás i v Evropě. Tím umožní zejména dělnické třídě rychleji překonávat její dezorientaci a podnítí tak nový proces směřující k tomu, aby se tato třída a ostatní pracující stali opět hospodáři ve své zemi." Milí sociální demokraté, poslouchá se vám to dobře? Vzpomeňte si na to, až budete za chvilku hlasovat.

A uzavřu to citátem pana místopředsedy Vojtěcha Filipa: "Když se někdo chce odepsat, tak ať se odepíše sám!"

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP