Neautorizováno !


 

(13.30 hodin)

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji pane předsedající za udělení slova. Dovolte mi, abych k základnímu návrhu zákona uvedl legislativně technické poznámky, a to že v názvu zákona se ruší datum, to znamená nebude uvedeno ze dne 28. dubna 2005, číslovka 2 mld. vypsaná slovy bude nahrazena číslovkou dvojka a devět nul a Česká republika uvedená ve zkratce bude uvedena v plném názvu. Pokud jde o účinnost, bude použito: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Jsou to přesně formulace, které jsou uvedeny v pozměňovacím návrhu, který je uveden pod písmenem A výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Melčákovi. Jako další se přihlásil pan poslanec Vlček. Prosím o klid, dámy a pánové, za chvíli budete mít příležitost si popovídat až až.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych přednesl jednu legislativně technickou připomínku ke svému pozměňovacímu návrhu. Když to vezmu 1B změna obchodního zákoníku a na konci účinnost - tam vypadlo: účinnost je dnem vyhlášení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Josef Vícha.

 

Poslanec Josef Vícha: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu vás dlouho zdržovat. Při předkládání mého pozměňovacího návrhu se dostalo do stenozáznam, že ne v § 5, ale v § 55. Tak já vás žádám, abychom si ujasnili to stanovisko, že ne § 55 jak máme v návrhu, v mém pozměňovacím návrhu, ale v § 5.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Víchovi, nyní vystoupí pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já nemohu souhlasit s tím, co zde načetl pan kolega Vlček, že je legislativně technická. Protože změna účinnosti nebo doplnění účinnosti je zásadní pozměňovací návrh. Pan kolega Vlček ve svém materiálu, který dal písemně, žádnou účinnost neuvedl a není to ani ve stenozáznamu, takže myslím, že tento pozměňovací návrh stejně jako B1, tak i návrh B2 jsou nehlasovatelné prostě proto, že nedávají smysl, a nelze to bohužel, i když bych mu to přál, opravit ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plevovi. Má pan poslanec Vlček nějaký komentář k tomu? Trvá na tom, že je to legislativně technická? To potom rozhodneme. Pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Moje vystoupení bude krátké, leč důrazné. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vystoupil proto, abych protestoval proti tragikomické praxi, kdy je zde při navrhování nebo při návrhu na novelizování zákona o bankách, resp. zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a zákona o vydání dluhopisového programu, nepřítomen ministr financí jako člen vlády a jiný člen vládní koalice pan poslanec Vlček navrhuje zvýšení státního dluhu o tak zanedbatelnou částku, kterou jsou pouhopouhé 2 mld. korun. Není prostě možné, aby se včera pan ministr financí prsil a přivlastňoval si dobré výsledky ekonomiky za rok 2005 a zároveň absentoval při tak důležitém rozhodování, kdy má Poslanecká sněmovna hlasovat o tak nevinném návrhu, kterým je zvýšení státního dluhu o 2 mld. Kč.

Návrh, který vznesl pan poslanec Vlček, je samozřejmě určitým folklórem. Přiznávám, že jej obhájil a že tento návrh zde byl hlasován. Bojím se ale, že bude přijat, protože byl přijat na podzim loňského roku, a nechci uvěřit, že jej všichni členové vládní koalice na podzim loňského roku přijali jenom proto, aby nemuseli v závěrečném hlasování podpořit návrh na novelu zákona o bankách, kterým měly být vyplaceny mimořádné výplaty klientům některých zkrachovalých bank. Má-li se však opakovat stejná situace, to znamená, že bude návrh pana poslance Vlčka podpořen, pak žádám, aby se k jeho návrhu vyslovil člen vlády a aby odůvodnil oprávněnost takového postupu, kdy poslanec vládní koalice na závěr funkčního období mimoděk navrhuje zvýšit státní dluh o další 2 mld. Kč.

Děkuji. (Potlesk pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Pan místopředseda vlády ministr Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Já myslím, že když to připočteme minimálně k těm 25 mld. až 50, které bude mít ODS v rámci výdajové stránky a těch 180 na příjmové výpadek, tak myslím, že tohle je celkem docela málo. Vláda šetřila a ušetřili jsme… (Hlučný smích v sále.) … Já si myslím, že ty dvě miliardy tam uneseme (Výkřiky ze sálu.).

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: S trochou sarkasmu bych chtěl panu místopředsedovi vlády poděkovat a ujistit ho, že v mém vidění světa toto nebylo vystoupení důstojné člena vlády jakékoliv. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan místopředseda Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Já bych udělal bez sarkasmu jednu poznámku. Když chce někdo mít kontinuitu v myšlení, nemůže včera říkat, že 10 mld. nic není, a dneska říkat, že 2 mld. je moc. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ještě někdo chce přispět něčím zajímavým? Rozpravu končím. Ptám se zástupce navrhovatele, zdali hodlá vystoupit. Pokud ne, tak zástupce zpravodaje, přičemž tady zůstává ve vzduchu námitka pana poslance Plevy po návrhu pana poslance Vlčka ohledně změny účinnosti nebo doplnění účinnosti - nebo jsem špatně rozuměl.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane místopředsedo, pokud zákon v této zemi ještě něco znamená, moje námitka nemohla zůstat ve vzduchu; musí jak zpravodaj, tak vy prohlásit pozměňovací návrhy pod písmenem B1 a 2 za nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Hlásí se pan poslanec Exner s faktickou, jinou nepřipustím.

 

Poslanec Václav Exner: Dokonce ani to ne, pane místopředsedo. Nedávno jsme tady řešili případ, že když není účinnost, řeší to zákon o Sbírce zákonů, takže ten pozměňovací návrh je hlasovatelný z toho důvodu, že zákon o Sbírce zákonů stanoví, jaká v takovém případě nastupuje účinnost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Pleva.

Poslanec Petr Pleva: Ono se to netýká jen účinnosti. Je tady napsáno, přečtete si ten tisk: Tento návrh zákona nabývá účinnosti dnem…, s výjimkou části…, která nabývá účinnosti dnem… Takže která ta část nabývá účinnosti, kterým dnem? Takže je to nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím, že je to komplikovaná záležitost. Ostatně o tom se radilo grémium nebo skupina poslanců. Já se obávám, že v tomto smyslu je to opravdu velmi obtížně hlasovatelné, takže rozhodnete o postupu předsedajícího formou námitky. To je jediná cesta, jak se dostaneme dopředu.

Místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji pane místopředsedo. Já myslím, že tak dramatické to není, jak říká kolega Pleva. Kdyby četl pozorně stránku 2 předloženého materiálu, to znamená tisku 1172/4, tak by zjistil, že tam je článek 2, který říká, že tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. A ta část pod písmenem B2 říká: Před článek 1 se vkládají slova část první - to znamená, že se to týká celé části, která je na té stránce dvě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP