Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo ve 13.52 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat. Pokusíme se zrekapitulovat situaci. Ještě mě napomíná pan poslanec Vymětal, takže ještě prosím o chviličku strpení.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, na základě upozornění kolegů bych chtěl uvést pro stenozáznam, aniž bych zpochybňoval výsledky hlasování, že při projednávání předchozího bodu senátního návrhu jsem při opakovaných hlasováních dvakrát hlasoval pro zamítnutí návrhu, ale ve sjetině mám ve druhém případě křížek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Fischerovi. Je 13.53 hodin. Rekapitulace. Nacházíme se ve třetím čtení. Sněmovna nedala za pravdu námitce proti postupu předsedajícího, když jsem rozhodl, že pozměňovací návrh pana poslance Vlčka je nehlasovatelný. Sněmovna setrvává na svém, že je nehlasovatelný.

Budeme pokračovat dál. Nikdo nezpochybnil.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážený pane předsedající, na základě současného průběhu mi nezbývá než navrhnout tuto proceduru, a sice hlasovat o bodu A jako o celku. Z bodu B pouze o části B3 a 4 dohromady a C. Pak o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tam byla ještě legislativně technická poznámka pana poslance Melčáka, pokud se nemýlím. Pan poslanec Vícha se také hlásil.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Tato poznámka je podmiňující v případě, že nebude přijat bod A.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Melčák připomene svou poznámku.

 

Poslanec Miloš Melčák: Moje legislativně technická poznámka přestává být hlasovatelná v okamžiku, když bude přijat bod A.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Josef Vícha.

 

Poslanec Josef Vícha: Stále trvám na tom, aby se hlasovala legislativně technická poznámka z 55 na 5. Je to chyba možná stenozáznamu, ale já chci, ať se o tom hlasuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je zřetelné, jak budeme postupovat? Ano, věnujme tomu pozornost, ať neuděláme nějakou zbytečnou chybu. Pane zpravodaji.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Nejdřív hlasujeme o opravě pana poslance Víchy - § 55 na § 5.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Odhlásil jsem vás. Prosím, abyste se přihlásili. Nyní hlasujeme o legislativně technické úpravě. Nehlasujeme o návrhu C, ale jenom o té úpravě.

 

Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 107. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 111 poslanců, 110 pro, nikdo proti. Tato legislativně technická úprava byla přijata.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Nyní již můžeme přistoupit k hlasování obsahovému, čili hlasujeme o bodu A jako celku. (Zpravodaj doporučuje. Navrhovatelovo stanovisko není slyšet.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 108. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 111 poslanců, 110 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Byl přijat bod A. Není hlasovatelný pozměňovací návrh pana poslance Melčáka, který přečetl teď ve třetím čtení.

Můžeme přistoupit k hlasování o bodu B3 a 4 dohromady. (Zpravodaj má stanovisko neutrální. Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 109. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 111 poslanců, pro bylo 50, proti 26. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Dále máme před sebou bod C v úpravě poslance Víchy, čili § 5. (Zpravodaj souhlasí. Navrhovatel má stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 110. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

 Hlasování skončilo. Ze 110 hlasujících bylo pro 32, proti 15. Návrh nebyl přijat.

 

To byly všechny návrhy, o kterých bylo možno hlasovat, nemýlím-li se.

 

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Miloše Melčáka, Jiřího Karase, Eduarda Zemana a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., ze dne 28. dubna 2005, o zrušení Fondu národního majetku a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, podle sněmovního tisku 1172, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 111. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 108 poslanců, 98 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Gratuluji navrhovatelům, děkuji zpravodaji.

Dámy a pánové, končím páteční jednání Poslanecké sněmovny. Sejdeme se v úterý ve 14 hodin v plném počtu, protože nás čeká celá řada vážných hlasování. Přeji vám příjemně strávený víkend.

 

(Jednání skončilo ve 14.00 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP