Neautorizováno !


 

(14.20 hodin)
(pokračuje Vlček)

Třetí můj návrh byl ve středu 15. března po polední přestávce zařadit jako první, druhý, třetí a čtvrtý bod body 118, 127, 128 a 132. Pan ministr Urban zítra dopoledne přijímá zahraniční návštěvu, takže bude se na zítřejší dopoledne omlouvat a po polední přestávce již může být přítomen v Poslanecké sněmovně.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, tak to bylo zdůvodnění. A ještě se hlásí paní poslankyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji. Pane předsedo, já bych ráda vaším prostřednictvím požádala pana kolegu Vlčka, pokud tedy to doprojednání prvních třech tisků, které je důvodem návrhu na jejich přeřazení, se netýká pouze doprojednání na půdě klubu sociální demokracie, aby mě jako zpravodajku Sněmovny, která o plánovaném přeřazení zatím nebyla informována, k němu přibral. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. To je vše? Ještě pan poslanec Bratský. Takže prosím pana poslance Bratského, který má sdělení pro Sněmovnu.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedo. Já nebudu navrhovat žádnou změnu, ale chtěl jsem všechny kolegyně a kolegy upozornit na hezkou výstavu v atriu, kterou uspořádala Česká rada dětí a mládeže jménem kolegy Smýkala, kolegyně Šojdrové a jménem mým, abyste ji případně navštívili ve volných chvílích. Jmenuje se to S dřevomorkou na startu a je to ukázka krásných objektů, které jednotlivé dětské organizace převzaly z Fondu dětí a mládeže, abyste věděli, v jakém stavu je převzaly a že s tím bude třeba do budoucna třeba něco dělat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za sdělení. Pravděpodobně budeme moci hlasovat o těch návrzích, které jste slyšeli. Kolegové, budeme hlasovat o návrzích postupně, jak byly přednášeny. Prosím všechny, kteří chtějí hlasovat, aby se vrátili do sněmovny.

První byly návrhy, které přednesl pan poslanec Vlček.

 

Pan poslanec Vlček navrhoval, abychom zařadili bod 3, to je zákon o registrovaném partnerství, bod 6, to je antidiskriminační zákon, a bod 7, to jsou zákony související s přijetím antidiskriminačního zákona, abychom tyto tři body zařadili ve středu po skončení třetího čtení jako první, druhý a třetí bod. Předpokládám, že někdy v průběhu odpoledne skončíme třetí čtení a tam bychom zařadili jako první, druhý a třetí bod ty body 3, 6 a 7. Budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit body 3, 6 a 7 jako první, druhý a třetí bod zítra, pravděpodobně v průběhu odpoledne po skončení třetích čtení? Kdo je proti tomuto zařazení?

Hlasování má pořadové číslo 113. Přítomno je 179 poslanců, pro hlasovalo 89, proti 57, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Proběhne kontrola. (Probíhá kontrola hlasování, neklid a šum v jednacím sále.)

Pan poslanec Šeich má náhradní kartu č. 5.

Takže proběhla kontrola. Ptám se, zda můžeme pokračovat. Žádný problém? (Neklid v jednacím sále.) Prosím o klid. Budeme pokračovat v hlasování.

 

Dalším návrhem pana poslance Vlčka byl návrh bod 4, což je návrh trestního zákoníku, zařadit za bod 188. (Poslanec Vlček gestikuluje, že jde o bod 4 a 5.) Body 4 a 5 spolu souvisejí. Takže opakuji - body 4 a 5 zařadit za bod 188.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 114. Přítomno je 183, pro hlasovalo 93, proti 57. Tento návrh byl přijat.

 

Další návrh pana poslance Vlčka byl ve středu 15. března odpoledne po polední přestávce zařadit jako první, druhý, třetí a čtvrtý bod body 118, 127, 128 a 132, to je vládní návrh zákona o pohonných hmotách, 127 je zákon o ochraně a využití nerostného bohatství, to jsou ty návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu. Takže opakuji: body 118, 127, 128 a 132 zařadit ve středu 15. března odpoledne po polední přestávce jako body 1, 2, 3 a 4. Budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 115. Přítomno je 183, pro hlasovalo 125, proti 35, takže návrh byl přijat.

 

A nyní další návrh - pana poslance Skopala. Pan poslanec Skopal, to je návrh do bloku voleb zařadit bod č. 151, což je návrh na odvolání členů dozorčí rady Pozemkového fondu. takže do bloku voleb zařadit zítra ve středu před polední pauzou také bod 151.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 116. Přítomno je 183, pro hlasovalo 111, proti 33. Návrh pana poslance Skopala byl tedy přijat.

 

Pak tady byl návrh paní poslankyně Vojtilové, která chtěla přehodit ty body, které máme nyní v pořadí 32, 33, tak, aby se nejdřív projednával bod 33, pak 32. Argumentovala tím, že jde o to, abychom přijali znění stejné jako Senát. Budeme hlasovat o návrhu přehodit dva body.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP