Neautorizováno !


 

(10.40 hodin)

Poslanec Josef Janeček: Další návrh je komplexní návrh kolegy Krákory. Stanovisko záporné. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 187. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 pro návrh 111, proti 48. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Janeček: Další návrh. Ve znění onoho upřesnění, které přednesl kolega Strnad, je návrh kolegy Strnada pod písmenem C. Stanovisko neutrální. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 188. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 174 pro návrh 109, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Janeček: Dále hlasujeme o pozměňovacím návrhu kolegy Karáska pod písmenem D. Souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 189. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 pro návrh 119, proti 35. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Janeček: Dále hlasujeme o pozměňovacím návrhu pod písmenem E kolegy Zemana. Nesouhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 190. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 pro návrh 97, proti 51. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Janeček: Dále hlasujeme o pozměňovacím návrhu kolegy Říhy pod písmenem F. Souhlas. (Ministr: Ne.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 191. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 176 přítomných pro návrh 62, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Josef Janeček: Dále hlasujeme o pozměňovacím návrhu kolegy Kubinyiho pod písmenem G. Nesouhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 192. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 176 pro návrh 111, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Janeček: Podle mých poznámek jsme prošli všechny pozměňovací návrhy, čili můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Stanovisko - nesouhlas. (Ministr: Stanovisko souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně, kolegové, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1045, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 193. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 176 přítomných pro návrh 104, proti 54. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

133.
Návrh poslanců Ladislava Skopala, Petra Rafaje a Michala Haška na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1214/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolků zpravodajů zaujal pan kolega Skopal a pan poslanec Plachý. Obdrželi jsme sněmovní tisk 1214/4, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tak ji… Hlásí. Pan kolega Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych ještě jednou upozornit na to, na co jsem upozorňoval ve druhém čtení, ale protože zde Sněmovna byla v menším počtu, raději to zopakuji.

Tento návrh zákona obsahuje bezprecedentní pozměňovací návrh předložený panem kolegou Gregou, a to je na to, aby výběrová řízení zadávaná Českou televizí a Českým rozhlasem byla do částky 12 mil. korun vyňata z režimu zadávání veřejných zakázek a vyňata také z režimu možné kontroly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Myslím, že je to krok naprosto bezprecedentní, který jde proti logice těchto zákonů, jde také proti logice, že veřejná instituce musí nějakým transparentním způsobem hospodařit s veřejným majetkem. Proto vás prosím, abyste tento návrh nepodpořili.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Pan kolega Kováčik a pan ministr Martínek.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, protože jsem zpravodajem zemědělského výboru a nebudu mít možnost vás oslovit na mikrofon v průběhu hlasování a mohl bych mít případně jiný názor než zpravodaj hospodářského výboru, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem zpravodaje zemědělského výboru, a to tak, že z pozměňovacích návrhů, které jsou předloženy, doporučuji k přijetí návrh B2 kolegy Gregy, B3 kolegy Gregy, C1 kolegy Schlinga, C2 kolegy Schlinga. Jinak nedoporučuji.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan ministr Martínek. Prosím.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážené kolegyně, kolegové, já musím bohužel také upozornit na již zmiňovaný pozměňovací návrh pana kolegy Gregy, protože jsem nechal posoudit tento návrh.

Tento návrh je v protikladu se směrnicemi Evropské komise a v žádném případě nemohu doporučit jeho schválení, naopak musím před schválením tohoto pozměňovacího návrhu velmi varovat, protože by došlo s velkou pravděpodobností k porušení směrnic. A dovolil bych si připomenout, že jsme zde včera schválili nový zákon o zadávání veřejných zakázek a to, co jsme tady včera pozitivně udělali, by tímto způsobem bylo velmi degradováno. Takže prosím, aby pro tento pozměňovací návrh nebylo hlasováno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Další přihlášku nevidím, rozpravu končím. Prosím pana zpravodaje o přednesení procedury.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s procedurou hlasování u tohoto sněmovního tisku 1214. Nejprve bychom hlasovali návrh na zamítnutí, který byl podán ve druhém čtení. Jestliže návrh na zamítnutí neprojde, pak bychom přistoupili k vlastní proceduře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP