Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 15.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Všechny vás srdečně vítám, prosím, abyste se zaregistrovali svými kartami.

Hledím, zdali je připraven pan předseda volební komise Pavel Hojda. Je tomu tak, takže nás bude informovat o výsledcích voleb, které proběhly před polední přestávkou. Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je tisk 1173, což je třetí čtení návrhu zákona o pohonných hmotách - avizuji.

Dámy a pánové, hovoří předseda volební komise Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající.

Nejprve bych vás seznámil s volbou členů Rady Českého rozhlasu (bod 138).

Počet vydaných hlasovacích lístků 170, odevzdáno 168, neodevzdány dva hlasovací lístky.

Pro pana Ladislava Jíšu hlasovalo 105 poslanců a poslankyň. Ten byl zvolen.

Ostatní, jak je budu číst, nebyli zvoleni. Jedná se o Pavla Kyncla - 19 hlasů, Ladislav Müller - 31 hlasů, Michal Prokop - 32 hlasů, Jiří Svoboda - 32 hlasů, Pavla Valčáková - 49 hlasů, Dana Jaklová - 78 hlasů, Jiří Dienstbier - 22 hlasů, Martin Muchka - 3 hlasy.

Zvolen tedy, jak jsem řekl, byl Ladislav Jíša. Já mu gratuluji.

Do druhého kola, které se uskuteční zítra, postupují: Dana Jaklová, Pavla Valčáková, Jiří Svoboda a Michal Prokop. Jedná se o dvojnásobný počet těch, kteří mají být zvoleni. Mají být zvoleni ještě dva.

 

Nyní volba člena Rady České televize (bod 139).

Počet vydaných hlasovacích lístků 170, odevzdáno 168, neodevzdány tedy dva.

Pro pana Ivana Satrapu odevzdáno 87 hlasů, pro Martina Herzána 7 a pro Alexandra Tomského 12. V prvním kole byl zvolen Ivan Satrapa a tímto je volba skončena.

 

Dále volba a návrh na jmenování členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky (bod 140).

Počet vydaných hlasovacích lístků 170, odevzdáno 169.

Pro pana Jiřího Fance 100 hlasů, pro Věru Kalvodovou 100 hlasů, pro Jana Mikesku 6 hlasů a pro Antonína Sochora 134 hlasů.

Na základě výsledků hlasování konstatuji, že Poslanecká sněmovna jmenuje členem kontrolní rady Grantové agentury následující pány a paní: Antonína Sochora, Jiřího Fance a Věru Kalvodovou. Tímto je volba skončena.

 

Nyní volba členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (bod 141).

Počet vydaných hlasovacích lístků 170, odevzdaných 168.

Pro paní Katarínu Bartošovou-Benčičovou 107 hlasů, pro paní Helenu Bendlovou 105 hlasů, Jiřího Blažka 105, Aloise Fišárka 109, Josefa Hanuše 113, Borise Masníka 111, Miroslava Ondříčka 112, Jana Rejžka 84, Jana Šustera 105 hlasů a Miroslava Zelinského 101 hlas.

Konstatuji tedy, že v prvním kole byli zvoleni Jan Hanuš, Miroslav Ondříček, Boris Masník, Alois Fišárek, Katarína Bartošová-Benčičová, Helena Bendlová, Jiří Blažek, Jan Šuster a Miroslav Zelinský.

Do druhého kola postupuje Jan Rejžek. Druhé kolo se uskuteční zítra.

 

A nyní volba předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví (bod 142).

Počet vydaných hlasovacích lístků 170, odevzdaných 169.

Pro Miroslava Pátka 37 hlasů, pro Petra Rafaje 67 hlasů a Svatomíra Recmana 41 hlasů.

V prvním kole nebyl zvolen nikdo, ale do druhého kola postupují Petr Rafaj a Svatomír Recman. To jsou dva kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů. Druhé kolo se může uskutečnit zítra před polední přestávkou, tak jak již i Poslanecká sněmovna rozhodla o zařazení druhého kola voleb na zítřek před polední přestávkou.

Já děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane předsedo.

Paní a pánové, budeme se věnovat nyní avizovanému bodu 118, což je

 

118.
Vládní návrh zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích
pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pohonných hmotách)
/sněmovní tisk 1173/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu Milan Urban a zpravodaj hospodářského výboru Karel Vymětal. Pozměňovací návrhy máme uvedeny v tisku 1173/2.

A já otevírám rozpravu, do které se hlásí pan ministr Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, než budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích ve třetím čtení a celkové podobě zákona, abych řekl stručně několik slov.

Chtěl bych říci, že tento zákon o pohonných hmotách je zákonem pro lidi, zákonem pro ty, kteří jezdí autem. Je to zákon, který zlepšuje situaci v kvalitě pohonných hmot, a to zpřístupněním kontroly pro Českou obchodní inspekci ve chvíli, kdy se přepravuje pohonná hmota od výrobce k čerpadlu, tedy k prodejci. Na cestě, na té distribuci, v minulosti vznikaly velké kolize a poškození pohonných hmot. Jsem velice rád, že tento zákon, pokud bude přijat, tak umožní České obchodní inspekci velmi intenzivně kontrolovat přepravu pohonných hmot od výrobce k prodejci, a tedy bude eliminovat jakákoliv rizika s prodáváním takzvaných pančovaných pohonných hmot.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP