Neautorizováno !


 

(17.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže všeobecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Nikdo se nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím.

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2005, sněmovní tisk 1084."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 438. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 87 poslanců. 69 bylo pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Bod skončil a mně nezbývá, než panu ministru Karlu Kühnlovi pogratulovat k veleúspěchu, kterého v dnešním odpoledním jednání dosáhl, protože projednal asi patnáct bodů.

 

Nyní nás čeká, dámy a pánové, bod 170, což je

 

170.
Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2004
/sněmovní tisk 1091/

 

Materiál uvede ministr zemědělství Jan Mládek.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já budu velmi stručný.

Celkové ekonomické výsledky v roce 2004 byly významně lepší než mnoho let předtím. Podnikatelský důchod zemědělských podniků za rok 2004 dosáhl objemu 8,6 miliardy korun, což představuje výrazné zlepšení oproti roku 2003, který byl ve ztrátě.

Reálná mzda v zemědělství v roce 2004 zaznamenala vyšší meziroční nárůst než průmysl a národní hospodářství celkem, přesto však dosáhla pouze 89 % reálných mezd z roku 1989, kdežto v průmyslu to bylo 127 % a v národním hospodářství jako celku 135 %.

Hodnota agrárního vývozu do EU 25, v roce 2004 činila 51,7 miliardy korun. Meziročně vzrostla o 12,2 miliardy korun, tj. o 31 %. Hodnota dovozu z EU 25 72 miliard korun se zvýšila o 16,6 miliardy, tedy o 29,6 %. Vývoz zemědělských a potravinářských komodit do členských zemí EU 25 se na celkovém agrárním exportu podílel v roce 2004 85 procenty. Odpovídající dovoz na celkovém agrárním dovozu ČR 79 procenty.

Celkové výdaje na podporu agrokomplexu České republiky se v roce 2004 oproti roku 2003 výrazně zvýšily. Při započtení plateb realizovaných v roce 2005, jež byly nárokovány v roce 2004, došlo meziročně ke zvýšení podpory agrokomplexu o více než 26 %, a to zejména v důsledku uplatnění společné zemědělské politiky.

Zákon o zemědělství ukládá vládě České republiky, aby spolu se zprávou o stavu zemědělství předložila i návrh na opatření vyplývající z hodnocení uplynulého období. Nezbytná opatření vyplývající ze zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2004 jsou uvedena v závěru souhrnu.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás, abyste vzali Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2004 na vědomí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru zemědělského pan poslanec Pavel Kováčik. Připomínám, že usnesení tohoto výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 1091/1.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. A v tomto jmenovaném usnesení zemědělský výbor konstatuje, že zprávu o stavu zemědělství za rok 2004 projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně vzít zprávu na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji a otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže všeobecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou. Ani do té se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu také končím.

Pozvu vás k hlasování o usnesení, které bude znít takto: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2004, tak jak je uvedeno ve sněmovním tisku 1091."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 439. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 90 poslanců, 55 pro, 12 proti. Návrh byl přijat, projednávání tohoto bodu ukončeno.

 

Nyní bychom se měli věnovat bodu 179, 178 a u obou bodů je nezbytná přítomnost pana ministra Bohuslava Sobotky, čili tyto body propadají, neboť pan ministr Sobotka není k dispozici.

 

Mohli bychom se v případě vašeho zájmu věnovat sněmovnímu tisku 1092.

 

171.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2004
/sněmovní tisk 1092/

 

Sněmovní tisk projednal výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálá komise pro sdělovací prostředky. Usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 1092/1, respektive 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Vladimír Čada.

 

Poslanec Vladimír Čada: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a to z jeho 49. schůze konané dne 29. září 2005 k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře za rok 2005.

Výbor po odůvodnění předsedy Rady ČTK Tomáše Vrby, zpravodajské zprávě Vladimíra Čady a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2004.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana poslance Mikutu, který je pověřen za stálou komisi pro sdělovací prostředky, aby uvedl usnesení této komise.

 

Poslanec Josef Mikuta: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se 45. usnesením stálé komise pro sdělovací prostředky z 21. zasedání ze dne 19. 10. 2005 k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2004, sněmovní tisk 1092.

Po odůvodnění předsedy Rady ČTK T. Vrby, zpravodajské zprávě poslance Mikuty a po rozpravě stálá komise pro sdělovací prostředky I. doporučuje Poslanecké sněmovně schválit výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2004; II. pověřuje předsedu komise J. Talíře, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu; III. zmocňuje zpravodaje komise poslance Mikutu, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal jako zpravodaj zprávu o výsledcích projednávání této zprávy na zasedání stálé komise pro sdělovací prostředky. Podepsáni zpravodaj a Jaromír Talíř, předseda stálé komise pro sdělovací prostředky.

Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi jen jednu krátkou poznámku na konec. ČTK je organizace, jejíž rámec byl vymezen zákonem České národní rady 517/1992 Sb. Já naprosto chápu, že stále žijeme tak trochu v procesu legislativní smršti a máme obrovské množství nutných, skutečně nutných, někdy podle mého názoru zase ne až tolik nutných zákonných předloh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP