(14.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Paní poslankyně, páni poslanci, ve čtvrtek 6. dubna jsem obdržel dopisy od předsedy vlády Jiřího Paroubka, kterými předložil dva návrhy zákonů. Vláda v této souvislosti využila svého práva podle ustanovení § 99 zákona 90/1999 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Vláda navrhla, abych vyhlásil stav legislativní nouze. Zároveň jsem byl vládou požádán, abych rozhodl, že uvedené vládní návrhy zákonů, které jsme obdrželi jako sněmovní tisky 1280 a 1281, budou projednány v době vyhlášeného stavu legislativní nouze ve zkráceném jednání podle § 99 odst.2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Dne 6. dubna jsem svým rozhodnutím č. 68 vyhlásil stav legislativní nouze od 6. dubna do 28. dubna tohoto roku. Dále jsem podle § 99 odst. 2 jednacího řádu Sněmovny rozhodl o projednání předložených vládních návrhů ve zkráceném jednání. Sněmovní tisky 1280 a 1281 jsem přikázal rozpočtovému výboru k projednání a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení jeho usnesení do 14. dubna 2006 do 14 hodin.

Vážené kolegyně a kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednání návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se někdo do rozpravy k tomu, jestli trvá stav legislativní nouze? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování.

Mám tady informaci, že pan poslanec Vojíř má náhradní kartu č. 16 a pan poslanec Ostrý má náhradní kartu č. 2.

Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 2. Přítomno je 157 poslanců, pro hlasovalo 142, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Nyní přistoupíme k stanovení pořadu 55. schůze. Návrh je na pozvánce. Než se začnu zabývat přihláškami, které jsem obdržel, rád bych vám oznámil, že prezident vrátil Poslanecké sněmovně zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, zákon o vyvlastění. Jde o sněmovní tisk 1015/6. Příslušná lhůta uplyne tak, že tento zákon lze projednat až v úterý 25. dubna.

Zároveň vám chci sdělit, že Senát vrátil s pozměňovacími návrhy návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku ČR, zákon o zrušení Fondu národního majetku, sněmovní tisk 1172/5. Příslušná lhůta uplyne tak, že tento návrh zákona lze projednat také až 25. dubna.

Dále vám oznamuji, že zastupitelstvo Moravskoslezského kraje žádá o vyřazení sněmovního tisku 910 z návrhu pořadu této schůze. Jsou to body 38 a 95.

Pokud jde o celkový průběh projednávání schváleného pořadu schůze, shodli jsme se na dnešním grémiu na následujícím. Body 4 až 31, tzn. zákony vrácené prezidentem a zákony ze Senátu, v návrhu pořadu neprojednávat dnes, ale až v pátek 21. dubna. Pokud v tento den nebudou vrácené zákony projednány, pokračovat v úterý 25. dubna.

Dále jsme se dohodli na zařazení nového bodu Návrh na volbu ředitele VZP ČR, a to do bloku zpráv. Prvním možným dnem volby je 25. duben.

Další dohoda byla zařadit další nový bod, Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 1249 ve výborech Poslanecké sněmovny, jako první bod dnes po schválení pořadu schůze. To je úmluva proti mučení.

Tyto tři body jsou vše, co shrnuje dohoda vedení Sněmovny z dnešního dopoledne. Nyní prosím, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili také vy. Mám zde přihlášky pana poslance Jana Vidíma, Josefa Kubinyho, Stanislava Fischera, Jaroslava Krákory, Václava Exnera a pana poslance Bartoše. To jsou písemné přihlášky. Prosím nyní pana poslance Vidíma jako prvního, připraví se pan poslance Kubinyi.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, paní a pánové, navrhuji vypustit bod 39 z pořadu projednávané schůze Poslanecké sněmovny. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje návrh zákona o Vojenské policii, druhé čtení. Důvodem je, že se výbor pro obranu a bezpečnost dosud tímto tiskem nezabýval, nedostal potřebné podklady. Proto navrhuji vypuštění.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším přihlášeným je pan poslanec Kubinyi. Potom prosím pana poslance Stanislava Fischera.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, Poslanecká sněmovna na své schůzi v prosinci 2005 ustavila vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny pro prošetření hospodaření VZP. Současně v usnesení této komisi uložila, aby na dubnové schůzi předložila zprávu. Proto vás žádám, aby zpráva vyšetřovací komise byla zařazena jako první bod v pátek 28. dubna. Toto je usnesení komise, které jsem povinen sdělit Sněmovně, a požádat vás o odhlasování tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Návrh je v pátek 28. dubna jako první bod zprávu vyšetřovací komise. Prosím pana poslance Fischera.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji, aby do programu této schůze byl zařazen nový bod Zpráva vlády o příčinách a následcích letošní povodně a o průběhu odstraňování vzniklých škod. Pokud bude tento návrh chválen, navrhuji jeho zařazení v pátek tento týden 21. 4. jako první bod odpoledne.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP