(14.30 hodin)

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji vyřadit z programu schůze bod č. 50. Jedná se o návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona o úpadku a způsobu jeho řešení, takzvaný insolvenční zákon.

Důvod tohoto mého návrhu je prostý. Sněmovna přijala vládní návrh insolvenčního zákona, který v zásadě obsahuje některé instituty z této poslanecké iniciativy. Legislativní proces u vládního návrhu však dosud nebyl ukončen. Proto je vhodné, pokud tento návrh nebude dále projednáván v tuto chvíli, ale nebude ještě ani zamítnut, proto dávám návrh na vyřazení z programu schůze.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, pane poslanče - bod 50 a vy dáváte návrh na vyřazení. Tak to je podstata, ano, výborně, mám to.

Nyní prosím pana poslance Janečka.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené dámy, vážení pánové, na minulé schůzi jsme se zabývali tiskem 1028, což je novela zákona č. 255/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Jednalo se o to, umožnit průběh očkování proti tuberkulóze u našich dětí. Tenkrát zřejmě došlo k nějaké špatné informaci, takže bohužel nebyla ta lhůta zkrácena. Nicméně výbor pro sociální politiku a zdravotnictví tento tisk projednal, shledal ho jako závažný a doporučuje Poslanecké sněmovně svým usnesením, aby přijala zkrácení lhůty o 30 dnů. To je ono očkování, to by byl jeden bod.

Chtěl bych uvést druhý bod, to je navrhnout zkrácení lhůty k projednání tisku 1178. Tady výbor nehlasoval o nějakém doporučení. Jedná se o novelu zákona, která by znamenala zákaz kouření v restauracích atd.

Čili v prvním bodě by se jednalo o novelu zákona č. 255/2000 Sb., tisk 1028, kde je doporučení výboru. Ve druhém případě tisk výbor projednal a naprostou většinou schválil. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, pane poslanče, ale o čem vlastně my budeme hlasovat?

 

Poslanec Josef Janeček: Budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ne, ne, ne, podle mě, rozumíte, při návrhu pořadu schůze nemůžeme hlasovat o zkrácení lhůty, ale můžeme hlasovat o zařazení…

 

Poslanec Josef Janeček: Já tím rozumím zařazení nového bodu, který se bude nazývat zkrácení lhůty k projednání. Týkalo by se to tisku 1028 v prvním případě a tisku 1178 v druhém případě.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: 1178? (Souhlas.) A tam je meritum zákaz kouření?

 

Poslanec Josef Janeček: V tom druhém případě je to zákaz kouření, v tom prvém případě je to očkování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A i u toho druhého případu je zkrácení o 30 dní?

 

Poslanec Josef Janeček: U obou případů je navrženo zkrácení o 30 dnů. V tom prvním případě je to usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, který to Poslanecké sněmovně doporučuje.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, dobře. (Neklid a šum v jednací síni.)

Ptám se, kdo další se hlásí k pořadu schůze. Ještě paní poslankyně Dundáčková. I v tomto případě platí to, že můžeme pouze hlasovat, u toho, co jste navrhovala, o tom, že budeme hlasovat o zařazení bodu zkrácení lhůty o 30 dní.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedající, já jsem jen chtěla upřesnit svůj návrh přesně v tom smyslu, o kterém mluvíte, to znamená navrhnout zařazení nového bodu, který by se jmenoval zkrácení lhůty u tisku 1089. Podobná situace se týká zřejmě návrhů pana kolegy Janečka.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, je to to samé, souhlasím.

Ještě pan poslanec Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, přeji vám příjemné odpoledne. Dovolte mi, abych také přispěl k návrhům na změnu nebo doplnění pořadu schůze, a sice chtěl bych rozšířit návrh, který vznikl jako dohoda grémia o tom, že v pátek a v úterý budeme projednávat body vrácené, zamítnuté Senátem, anebo veta prezidenta republiky.

Dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické navrhl pevné zařazení bodů, a sice v pátek abychom projednávali jako první bod bod 12, sněmovní tisk 1153, zákoník práce, jako druhý bod bod 13, sněmovní tisk 1154, zákoník práce, zákon související, a jako třetí pevně zařazený bod tento pátek abychom projednávali bod 9, sněmovní tisk 810, nezisková zdravotnická zařízení. To je první část mého pozměňovacího návrhu k programu schůze.

Druhá část se týká žádosti ministra kultury, kterou mi předložil, abychom body, které se týkají ministra kultury, a sice body 22, to je Státní fond kinematografie, sněmovní tisk 854, dále bod 23, archiv audiovizuálních děl, sněmovní tisk 855, a zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, bod 24, sněmovní tisk 885, zařadili jako pevné body - první, druhý a třetí bod - příští úterý odpoledne, abychom jimi tedy zahájili úterní jednání Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Úterní jednání zahájit body 22, 23, 24 - takže pevně zařadit v úterý. Co takhle to zařadit až po těch vrácených "senátech", protože my budeme hlasovat o tom, že budeme projednávat "senáty" v pátek a pak pokračovat v úterý? Takže dát to až po těch "senátech" úterních. Šlo by to? (Poslanec Hašek naznačil souhlas.)

Ptám se, kdo dál chce ještě vystoupit k pořadu schůze.

Ještě sdělím, že pan poslanec Kladívko má náhradní kartu č. 8 a pan poslanec Tluchoř má náhradní kartu č. 6.

Pokud se už nikdo nehlásí, tak teď budeme hlasovat ty návrhy, jak jsme je obdrželi. Nejprve ještě zazvoním.

Nejprve bychom hlasovali to, na čem jsme se shodli na vedení Sněmovny. Postupně tedy nechám hlasovat. Budeme hlasovat nejdřív ty návrhy, na kterých byla shoda, ale musíme je hlasovat podle mne zvlášť.

 

Já jsem přednesl tyto návrhy: vyřadit sněmovní tisk 910, to je ten návrh Moravskoslezského kraje, z pořadu schůze. Jedná se o body 38 a 95, tedy vyřadit je z pořadu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vyřadit z pořadu schůze? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 3. Přítomno 174, pro hlasovalo 157, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Pak tady byl návrh z grémia: body 4 až 31 návrhu pořadu projednávat v pátek 21. dubna, případně pokračovat v úterý.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení bodů, těch vrácených návrhů ze Senátu a vet prezidenta, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 4. Přítomno je 174, pro hlasovalo 111, proti 16, i tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP