(14.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Třetím návrhem je zařadit nový bod Návrh na volbu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky do bloku zpráv.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit tento bod jako nový do pořadu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 5 přítomno 174 poslanců, pro hlasovalo 102, proti 37. I tento návrh byl přijat.

 

Poslední návrh, který byl projednán na dnešním grémiu, je úmluva proti mučení - zařadit nový bod Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 1249 ve výborech Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout návrh na zkrácení zákonné lhůty, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 6 přítomno 174 poslanců, pro hlasovalo 97, proti 13. I tento návrh byl přijat. Tento návrh na zkrácení zákonné lhůty zařadíme jako první dnešní bod.

 

To jsou dojednané věci z grémia. Nyní budeme pokračovat návrhy, které jste přednesli vy.

 

První byl pan poslanec Vidím, který navrhoval vypustit bod 39, protože to nebylo projednáno. Argument je snad jasný.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh vypustit bod 39, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 7 přítomno 175, pro hlasovalo 158, proti žádný. Návrh na vypuštění byl přijat.

 

Pan poslanec Jozef Kubinyi navrhoval, abychom zprávu jeho vyšetřovací komise zařadili jako první bod v pátek 28. dubna.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit zprávu vyšetřovací komise jako první bod dne 28. dubna? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 8 přítomno 176, pro hlasovalo 112, proti žádný. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Fischer přednesl návrh na zařazení nového bodu - příčiny a důvody posledních povodní. Navrhoval, aby vláda tuto informaci přednesla ve čtvrtek příští týden jako první bod ráno. Pan poslanec Fischer to upřesní. Já jsem to trochu zkreslil.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Děkuji za slovo, pane předsedo. Přesný název byl - Zpráva vlády o příčinách a následcích letošní povodně a o průběhu odstraňování vzniklých škod. Zařazení bylo navrženo na čtvrtek příští týden, tj. 27. dubna jako první bod ráno. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení bodu navrhovaného panem poslancem Fischerem? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 přítomno 175, pro hlasovalo 52, proti 9. Tento návrh nebyl přijat.

 

Další návrh je návrh pana poslance Krákory. Navrhoval dva body, které snad mohu hlasovat zároveň. Jsou to volba správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a volba členů dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit obě tyto volby do pořadu této schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 10 přítomno 176, pro hlasovalo 101, proti 9. Tento návrh byl přijat.

 

Zazněl návrh pana poslance Kováčika, kterému se jednalo o vyřazení návrhů zákonů v prvém čtení, a to číslo 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65 a 66. Budeme o tom hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení všech těchto bodů, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 11 přítomno 175 poslanců, pro hlasovalo 140, proti 7. Návrh pana poslance Kováčika byl přijat.

 

Pan poslanec Exner chce zařadit nový bod do bloku zpráv - Informace vlády o jednáních nebo o záměru umístit na území České republiky zahraniční vojenské základny, např. v systému protiraketové obrany USA. Pan poslanec Exner navrhuje zařadit jako nový bod mezi body 114 a 115.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 12 přítomno 175, pro hlasovalo 44, proti 43. Návrh nebyl přijat.

 

Další byl návrh pana poslance Bartoše, který navrhoval vyřadit dva body z důvodu, že se nestihly projednat. Jsou to body 124 a 127 - výroční zprávy rozhlasu a České televize.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vyřadit body 124 a 127 z pořadu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti vyřazení?

V hlasování pořadové číslo 13 přítomno 176, pro hlasovalo 152, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Návrh paní poslankyně Dundáčkové se týká sněmovního tisku 1089, o znalcích a tlumočnících. Paní poslankyně navrhuje, aby se zařadil nový bod - zkrácení lhůty o 30 dnů u tohoto tisku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení nového bodu zkrácení lhůty? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 14 přítomno 175, pro hlasovalo 75, proti 5. Návrh nebyl přijat.

 

Byly zde další dva návrhy. Já to spojím. Pan poslanec Janeček navrhoval u tisku 1028 zařazení nového bodu, a to zkrácení lhůty o 30 dnů. To je ta technická norma o očkování. Rovnou budeme hlasovat stejný problém - zařazení nového bodu zkrácení lhůty u tisku 1028, zákon o očkování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP