(14.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti zkrácení lhůty u očkování?

Hlasování má pořadové číslo 15. Přítomno je 177, pro hlasovalo 148, proti 1. Tento návrh byl přijat. Zařazení nového bodu, zkrácení lhůty, bylo přijato.

 

A máme tady ještě jeden návrh pana poslance Janečka, ten se týkal tisku 1178. Je to tak? Tam se to týkalo zákazu kouření v restauracích. Tady pan poslanec Janeček také navrhoval zařazení nového bodu zkrácení lhůty k projednání. Takto to budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení nového bodu zkrácení lhůty k projednání, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 16. Přítomno je 176, pro hlasovalo 56, proti 12. Tento návrh přijat nebyl.

 

A nyní bych se vrátil k bodu, který navrhl pan poslanec Jiří Pospíšil, to byl bod číslo 50, ale ten byl mezitím vyřazen v tom všeobecném vyřazování pana poslance Kováčika. - Ne, on ho vynechal. Takže ten tady je. Návrh poslanců na vydání zákona o úpadku a způsobu jeho řešení - to je návrh pana poslance Jiřího Pospíšila a ten vy nyní navrhujete také vyřadit. Budeme hlasovat o bodu 50.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu číslo 50, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 17. Přítomno je 177, pro hlasovalo 153, proti jediný, takže návrh byl přijat.

 

Zůstává návrh pana poslance Haška, nebo dva návrhy. Ten první byl zařadit body 12, 13 a 9 jako první body v pátek ráno. Toto budeme hlasovat jako první.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit pevně body 12, 13 a 9 jako první tři body v pátek ráno tento týden? Tím by se zahájil blok vrácených návrhů. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 18. Přítomno je 177, pro hlasovalo 108, proti 40. Tento návrh na pevné zařazení byl přijat.

 

Pak je tady ještě jeden návrh pana poslance Haška, abychom body 22, 23 a 24, které předkládá ministr kultury, pevně zařadili na úterý příští týden po vrácených a zamítnutých "senátech". Takže poté, co ukončíme, předpokládám, sérii zákonů vrácených Senátem, projednávali bychom body… (Námitky v sále.) Zákony vrácené Senátem. (Opět námitky ze sálu.) Vy jste navrhoval projednávat jako první, druhý a třetí v úterý? V tom případě se omlouvám, to jsem si neuvědomil.

 

Můžeme hlasovat o návrhu, jak ho pan poslanec Hašek původně přednesl - v úterý při projednávání zákonů vrácených Senátem první vzít body 22, 23 a 24. Takto to budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro v úterý začít body 22, 23, 24? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 19, přítomno je 177 poslanců, pro hlasovalo 114, proti 16, takže tento návrh byl přijat.

 

Ptám se, jestli jsem na někoho nebo na nějaký návrh, který tady byl přednesen, nezapomněl. Pokud ne, můžeme hlasovat o celém návrhu pořadu 55. schůze, tak jak byl původně písemně předložen a jak jsme ho nyní upravili pozměňovacími návrhy, které jsme schválili.

Zahajuji hlasování o celku návrhu. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 20. Přítomno 177, pro 119, proti 12. Návrh byl přijat. Pořad schůze byl schválen.

 

Prosím pana předsedu poslance Hojdu, aby nám sdělil, jak to bude s volbami.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna odsouhlasila dva nové volební body, a to je volba členů správní rady a volba členů dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, vyhlašuji lhůtu na podávání návrhů, a to do pátku tohoto týdne do 12 hodin. Proč stanovuji tuto lhůtu: je to z toho důvodu, že jsou to dva nové body a je poměrně velké množství návrhů. I tak by nebylo možné volit dříve než 2. května v případě, že by Sněmovna pokračovala třetím týdnem jednání. Takže vyhlašuji lhůtu do pátku do 12 hodin na podávání návrhů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu předsedovi. Nyní, kolegové, bychom mohli postupovat tak, že bychom projednali ty dva body, které jsme schválili, že budeme projednávat - to je návrhy na zkrácení zákonných lhůt, a to je jednak bod 1249, to je úmluva proti mučení, a pak bod 1028, to je to, co navrhl pan poslanec Janeček, to je to očkování. Prosím, pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Ale my jsme hlasovali o zařazení nového bodu zkrácení lhůty, to si pamatuji a můžeme se o tom přesvědčit i ve stenozáznamu. Ale nehlasovali jsme o tom, kam se ten nový bod má zařadit. Já vás obdivuji, že si to takto svévolně zařazujete hned teď na projednání. O tom ovšem Sněmovna nerozhodla.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, při hlasování o návrhu na zařazení tisku 1249 jsem řekl, že to budeme projednávat jako první bod dnes. Myslím, že ve stenozáznamu není problém to najít. Byl tu návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 1249. Tak jsem přečetl název toho bodu.

 

Máme tady

 

1.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 1249
ve výborech Poslanecké sněmovny

 

Prosím, aby návrh uvedl pověřený poslanec. Ovšem nevím, který to v této chvíli je.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP