(15.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Je tady předseda zahraničního výboru. To je úmluva proti mučení? Já bych potřeboval, aby někdo za zahraniční výbor se ujal tohoto tisku 1249.

Zpravodajem je pan poslanec Kavan. Projednáváme bod zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 1249 ve výborech Poslanecké sněmovny o 21 dnů. Prosím, abyste uvedl tento návrh a v podstatě uvedl důvody, proč lhůtu zkrátit.

 

Poslanec Jan Kavan: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vám navrhnout, aby u tisku týkajícího se opčního protokolu k úmluvě proti mučení, nelidskému, krutému a ponižujícímu zacházení, který prošel prvním čtením a byl schválen zahraničním výborem Sněmovny, byla zkrácena lhůta o 21 dní a byl zařazen na pořad této schůze. Opční protokol již podepsalo asi 65 států. Je to velmi významná úmluva a myslím si, že by bylo jistou ostudou této Sněmovny, kdybychom ještě v posledních týdnech tohoto volebního období k této úmluvě nepřistoupili i vzhledem k tomu, že jak bývalé Československo, tak Česká republika se vždy důsledně vyjadřovaly proti všem formám mučení a nelidského zacházení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, tak všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Do té se také nikdo nehlásí, takže tu také končím.

Můžeme hlasovat o návrhu usnesení. Zní takto: "Poslanecká sněmovna zkracuje pro projednání sněmovního tisku 1249 ve výborech lhůtu o 21 dnů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, zkrátit lhůtu pro projednání tisku 1249 o 21 dnů? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 21. Přítomno 175 poslanců, pro hlasovalo 108, proti nikdo. Návrh byl přijat. Lhůta byla zkrácena.

 

V této chvíli teoreticky nic nebrání tomu, že se někdo pokusí zařadit tento bod třeba zítra ráno. Je možné to učinit.

Teď vyhlásím asi pětiminutovou pauzu. Pokusím se získat opozici na svou stranu a pak budeme pokračovat. Budeme pokračovat v 15.10 hodin. Požádám předsedy klubů sem ke mně, abychom se dohodli na jedné drobnosti.

 

(Jednání přerušeno v 15.05 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP