(16.00 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych samozřejmě ještě doplnit informaci, že vláda poté, kdy budou vyčísleny jednotlivými kraji škody, tak přirozeně připraví žádost na evropský Fond solidarity. Bohužel zatím, tak jak jsme zkoumali ty podmínky, se zdá, že rozsah škod v České republice z pohledu Fondu solidarity bohužel nedosáhne takové výše, abychom mohli automaticky předpokládat, že nám bude poskytnuta pomoc z Fondu solidarity. Ale Česká republika se v každém případě na Evropskou komisi a Fond solidarity obrátí a pokusíme se nějaké prostředky z Fondu solidarity získat. To je první věc.

Druhá věc se týká osvobození od daně z přidané hodnoty. Musím říci, že i kdyby to šestá směrnice povolovala, tak zde narazíme na poměrně velké problémy z hlediska spravovatelnosti takovéhoto opatření. Chtěl bych připomenout, že obce, které vynaložily finanční prostředky, respektive byly nuceny zakoupit určité služby v souvislosti se zabráněním povodním či odstraňováním povodňových škod, mají možnost čerpat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci jednoho z programů, který vláda schválila, tak aby obcím bylo možno tyto zvýšené náklady jednak v souvislosti s protipovodňovými aktuálními opatřeními a jednak z hlediska odstraňování či úklidu hradit. Čili na to vláda myslí touto formou. Jinak platí, že se budeme snažit ještě také získat nad rámec vyčleněné rozpočtové rezervy prostředky z Evropské unie.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Nyní můžeme pravděpodobně pokročit dále. I v tomto případě můžeme ve zkráceném jednání třetí čtení provést vzápětí po čtení druhém. Já tedy zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a otevírám rozpravu, do které přihlášky teprve čekám.

Prosím, hlásí se pan poslanec Kocourek do rozpravy v třetím čtení.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Já bych jenom poprosil pana ministra, zda by se v rámci rozpravy ke třetímu čtení mohl vyjádřit k mnou podanému pozměňovacímu návrhu k vládnímu návrhu zákona o zrušení Fondu národního majetku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy, ve které by měly zaznít především legislativně technické úpravy a podobně. Pokud ale už žádné nejsou, tak myslím, že můžu ukončit tuto rozpravu ve třetím čtení.

O slovo se hlásí ještě místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já pokládám způsob financování, tak jak byl navržen ve vládním návrhu, za dostatečný a tu vládní představu, kterou máme z hlediska odstraňování budoucích povodňových škod nebo financování budoucích protipovodňových opatření, jsem již v Poslanecké sněmovně předestřel v rámci svého vystoupení ke změně zákona o státním rozpočtu na rok 2006. Z tohoto důvodu nepokládám za potřebné, abych v tuto chvíli podpořil pozměňovací návrh pana poslance Kocourka.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak teď už by mohl vystoupit jedině zpravodaj s nějakým slovem, ale já ho požádám přesto, aby vystoupil s tím, že by nám měl sdělit - ještě se hlásí pan poslanec Doktor jako vedoucí klubu. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Já jsem si samozřejmě chtěl ušetřit své vystoupení, ale vzhledem k tomu, jak naložil pan ministr financí se žádostí mého kolegy Martina Kocourka, a vzhledem k obsahu jeho vystoupení si nemohu odpustit několik výtek na jeho adresu a ke způsobu, kterým se nepochybně zachová Poslanecká sněmovna ve chvíli, kdy bude hlasovat po mém soudu velmi kvalifikovaný návrh, který zde předložil, a navíc v písemné formě, pan poslanec Kocourek s dostatečným předstihem.

Za prvé bych rád uvedl, že tento pozměňující návrh byl avizován už v průběhu projednávání rozpočtového výboru, na které navazuje naše jednání. Je nepochybně chybou, nebo pouze chybou pana ministra financí, že se toho jednání neúčastnil. Ale protože se toho jednání rozpočtového výboru účastnili jeho úředníci, předpokládám, že měl být informován. Nepochybně i byl informován o tom, jaký pozměňující návrh zazní. Ten byl předložen a řeší oproti tomu, co řeší nebo jakým způsobem postupuje vláda, jeden zásadní kvalitativní rozdíl. Zatímco vláda řeší stávající problém, tedy odstraňování následků povodní roku 2006, tak návrh Občanské demokratické strany se snaží vytvořit nějakou kvalifikovanou rezervu na podobné neblahé události, na podobné katastrofy.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, vážený pane ministře, naše zkušenost z roku 2003 nám říká, že pokaždé když řeknete nebo když řeknou zástupci vlády sociální demokracie, že pro tento daný účel, pro současnou potřebu vámi navrhované prostředky jsou postačující, a k tomu, co bude pro budoucnost potřebné, se vrátíte kdykoliv napříště, tak tak neučiníte nikdy. Zcela prokazatelně vás tímto usvědčuji z toho, že přestože právě toto jste slibovali v roce 2003, když jste zamítali návrh pana poslance Tlustého - mám jej zde i s sebou, sněmovní tisk 193 projednávaný zkraje roku 2003, a ten jste zamítli právě s tím, že vláda sociální demokracie připraví dlouhodobé koncepční řešení toho, aby měly rozpočty let příštích kvalifikovanou rozpočtovou rezervu, vázanou velmi úzce speciálním zákonem pro řešení podobných neblahých událostí a jejich důsledků, jako jsou letošní povodně. Nepřinesli jste nic.

Vláda tady vašimi ústy slibuje, že to řešit bude, ale žádné takové řešení na papíře není. To je nepopíratelný fakt. A já se velmi obávám, že když už jste to přežili jednou a troufli jste si tak přes svůj příslib postupovat v minulosti - a znovu opakuji, že jste v roce 2003 při zamítání návrhu Vlastimila Tlustého takto slibovali, respektive tento příslib učinili - tak tak učiníte nepochybně ještě jednou. Já myslím, že je to velká škoda. Já bych vás tady nechtěl usvědčovat z toho, kolikrát už se příslib vlády zejména v oblasti salda státního rozpočtu lišil od toho, co bylo schváleno zákonem, naštěstí pozitivním směrem, tedy schodek byl nižší. Ale tento deklarovaný příslib prostě v takovéto věci přijmout nemohu, protože vláda, která bude jednat o rozpočtu roku příštího, se bude nacházet ve velmi svízelné situaci.

Z velké části návrh rozpočtu roku 2007 připraví úředníci vaší vlády a nová vláda, která vzejde z voleb roku 2006, bude ve velké časové tísni. Nedovedu si představit, že v době, kdy dnes v relativním klidu neexistuje snaha dohodnout se na nějakém řešení, které by příští vládě vložilo do ruky alespoň nějakou jistotu, bude mít ta příští vláda více času na řešení takovýchto věcí. Obávám se toho, že žádná kvalifikovaná rezerva tady nebude, nebude tady ani za rok, ani za dva. A vy jenom proto, že říkáte, že současné řešení považujete za dostačující, tak návrh Občanské demokratické strany odmítáte. Opakuji ještě jednou, že tak činíte podruhé. Vaše důvody, pro které tak činíte, jsou tak naprosto mělké a já vás obviňuji z toho, že jste tento slib učinili už jednou, nenaplnili jste ho a že tak nepochybně učiníte ještě jednou.

(Slabý potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, musím říci, že zcela přesně rozumím obavám pana poslance Doktora, protože pokud by se čirou náhodou naplnil scénář Občanské demokratické strany a v této zemi byla v příštím období zavedena rovná daň, tak veřejné rozpočty nebudou mít peníze vůbec na nic. Samozřejmě, že v první řadě nebudou peníze na protipovodňová opatření, ale nebudou peníze ani na další investice do dopravní infrastruktury, do vzdělání, vědy, výzkumu, školství, venkova a podobně. Čili pokud bych se domníval, že ODS vyhraje ve volbách a zavede rovnou daň, tak bych podpořil všemi deseti i ten návrh pana poslance Kocourka, protože ten vinkuluje 15 miliard korun alespoň pro tato protipovodňová opatření tak, aby tyto peníze nemohly být použity nějaký jiným způsobem. Ale myslím si, že Poslanecká sněmovna nemůže předjímat, jakým způsobem dopadnou parlamentní volby, o tom rozhodnou voliči.

Jestliže bychom podpořili pozměňující návrh pana poslance Kocourka, znamenalo by to, ne že rozvážeme příští vládě ruce, ale my jí je ještě více svážeme, protože v tuto chvíli těch 15 miliard korun, o kterých zde hovoří pan poslanec Kocourek ve svém pozměňujícím návrhu, jsou peníze, které je možné použít různým způsobem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP