(16.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Příští vláda se může rozhodnout, jakým způsobem tyto finanční prostředky použije; ony jsou zatím v tuto chvíli ještě na účtech centrální banky. Existuje mechanismus, a Poslanecká sněmovna již odsouhlasila příslušný dluhopisový program, tak aby se tyto finanční prostředky potažmo mohly ocitnout na privatizačním účtu. Příští vláda tím pádem bude moci na základě zákonem stanovených důvodů tyto finanční prostředky v rámci těchto zákonem stanovených důvodů použít. Pokud bude schválen návrh pana poslance Kocourka, znamená to, že příští vládě budou tímto způsobem svázány ruce, to znamená 15 miliard korun bude účelově zavázáno ze zákona, nebude možné použít je na jakékoliv jiné účely. Myslím, že v tuto chvíli bez nějaké širší předběžné diskuse i v souvislosti s přípravou rozpočtu na příští rok není rozumné takovéto svazující rozhodnutí vůči příští vládě schválit.

Již jsem zde informoval o tom, že vláda má konkrétní rozvrh pro financování odstraňování povodňových škod. V tuto chvíli jsem také předložil rozpočtovému výboru návrh, který před malou chvílí schválila Poslanecká sněmovna svým usnesením. Chtěl bych připomenout panu poslanci Doktorovi, že Poslanecká sněmovna před malou chvílí schválila zvýšení rozpočtového výhledu, rozpočtového rámce o navrhované dvě miliardy korun. To znamená každý rok o jednu miliardu korun ze státního rozpočtu a jednu miliardu korun z úvěru od Evropské investiční banky. Čili tím pádem bylo zajištěno financování v rámci rozpočtového výhledu v rozpočtovém plánu pro roky 2007 a 2008. Před malou chvílí Poslanecká sněmovna toto své rozhodnutí schválila.

Současně Ministerstvo zemědělství, jak již jsem zde uvedl, chystá návrh na zřízení zvláštního účtu pro financování odstraňování povodňových škod. Na tomto účtu by mělo být soustředěno cca 10 miliard korun pro příští období čtyř let s tím, že čtyři miliardy korun by byly dány dotacemi ze státního rozpočtu, čtyři miliardy korun účelovou půjčkou od Evropské investiční banky, další dvě miliardy korun převodem z privatizačního účtu, na který jdou ze zákona výnosy z prodeje státního majetku. To je částka deseti miliard korun, která by měla být na tomto účtu účelově rezervována a během příštích čtyř let použita na realizaci protipovodňových opatření.

V uplynulých letech byly finanční prostředky na protipovodňová opatření rovněž vyčleněny. Bohužel musím říci, že bylo vyčleněno více finančních prostředků, než se reálně v uplynulých čtyřech letech podařilo utratit. Není to problém rozpočtování, nebyl to problém nedostatku finančních zdrojů. Byl to problém toho, že ne všechna opatření byla dostatečně včas připravena, že ne všude proběhla včas příslušná územní rozhodnutí, nebyla vydána stavební povolení, v řadě míst došlo ke konfliktům s vlastníky, se soukromými vlastníky pozemků, s nejrůznějšími občanskými iniciativami, které měly jiný názor na realizaci konkrétních protipovodňových opatření, takže došlo v minulých čtyřech letech k zajímavému paradoxu - bylo vyčleněno více finančních prostředků, než bylo možno na jednotlivé projekty utratit.

V tuto chvíli existuje určitý zásobník projektů, které bude možné zrealizovat. Částka 10 miliard korun pro nadcházející čtyřleté období je částka, která by tyto projekty, které jsou nyní alespoň rámcově připraveny, měla plně pokrýt.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozprava není, ale musím udělit slovo panu poslanci Kováčikovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedo. Já nejsem úplně detailním znalcem jednacího řádu, nevím, jestli i ve stavu legislativní nouze slovo ministra znovu otevírá rozpravu. Možná ano, to nám Karel Vymětal vysvětlí lépe, ale to není to důležité.

Ptám se, v jaké nouzi se to vlastně nacházíme, když jsme si to zde celkem všichni nebo napříč všemi kluby odhlasovali, že zákony, které jsou potřeba na vyřešení po povodňové situaci, přijmeme tak, abychom je co nejrychleji odhlasovali, aby co nejrychleji mohla přijít pomoc na konkrétní místa. Mimo jiné i proto náš poslanecký klub prostřednictvím kolegy Fischera navrhoval bod, kde bychom v klidu mohli projednat zprávu vlády o tom, jakým způsobem se věci budou řešit, co bude dál. Jestli otázka nějakého fondu, který by řešil nejen akutní situaci, když přijde katastrofa, ale také prevenci, je už na pořadu dne. Já si myslím, že ano. Ale to není věc, která by se měla probírat. A to není také styl diskuse, alespoň mi to tak připadá, jak by měla probíhat při projednávání zákona ve stavu legislativní nouze.

Mám pocit, že zde dochází tak trochu možná ke zmatení pojmů. Pojďme se dohodnout, že první tři body - a u prvního bodu nám to šlo, já jsem to dokonce pochválil na televizní kamery venku v předsálí, takto v nouzi Poslanecká sněmovna není rozhádaným sborem, že se dokáže domluvit, že dokáže přijmout rychle účinná aktuální opatření. Pojďme to nezkazit a hlasujme.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl poprosit pana ministra financí Bohuslava Sobotku, aby z tématu povodní nedělal předvolební kampaň České strany sociálně demokratické. Chtěl bych ho poprosit, aby neútočil zbytečně a hloupě na členy Občanské demokratické strany, aby to nebyl on, kdo je ztělesněním právě politiky nulové tolerance v podobě absolutního odmítání jakýchkoli pozměňovacích návrhů, které přicházejí z řad opozice, která se snaží koncepčně dlouhodobě tuto problematiku řešit.

Je to právě pan ministr financí, který praktikuje politiku nulové tolerance a navíc ještě nemá ani dostatek odvahy účastnit se s řečníky, kteří vystupují v rozpravě, rozpravy tváří v tvář, a opakovaně se schovává za vystupování mimo rozpravu, tak aby na jeho nepravdivé výroky poslanci, kteří nemají přednostní právo vystoupit, nemohli reagovat.

Pane ministře, za svými slovy, ať řeknete cokoliv, nemůžete schovat nesplněné sliby, které sociální demokracie dala. Velmi bych vás prosil, kdybyste neútočil a neurážel členy ODS, kteří navrhují - a to promyšlený - pozměňovací návrh, který řeší problém nejenom okamžitý, ale dlouhodobý. Nestačí jen říci deset miliard do roku 2010. To, co zde je z naší strany navrhováno - a bylo navrhováno už v roce 2002 - pokud by to bylo vámi podpořeno, mnohé škody už letos nemusely být. To, co navrhujeme, je řešení za rok 2010, tedy řešení skutečně dlouhodobé, ne krátkodobé.

Ještě jednou vás tedy prosím, abyste se zbaběle neschovával za své přednostní právo vystoupit, abyste reagoval na dotazy, které kolegové na vás vznášejí. A hlavně - neskrývejte se za svoji nulovou toleranci a nedělejte z povodní předvolební kampaň. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí pan poslanec Mencl. Já to chápu tak, že pan ministr Sobotka svým druhým vystoupením, které učinil, vlastně rozpravu opravdu otevřel, takže se nezdá, že by se bránil diskusi. Myslím, že to je něco, co jednací řád přímo v režimu legislativní nouze neupravuje, ale snad nic nebrání tomu takto to chápat, takže rozprava tím byla znovu otevřena.

Slovo má pan poslanec Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl několik čísel, která uvedou na pravou míru tvrzení pana ministra Sobotky o nedostatečné možnosti profinancovat protipovodňová opatření. V této chvíli, a nepočítám do toho povodně, které ještě nyní probíhají, činí škody od roku 1997 140 miliard korun. Bylo zmařeno téměř sto lidských životů. Na protipovodňová opatření - a podotýkám na protipovodňová opatření, protože do toho nepočítám opravy a nepočítá ani Ministerstvo zemědělství, potažmo pan předseda vlády Paroubek, protože se opírám i o jeho vyjádření - bylo investováno 4 miliardy korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP