(17.20 hodin)

Poslanec Alfréd Michalík: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, na stoly jste dostali pozměňovací návrh, tisk 1193, který jsem si osvojil a který vychází z toho, že vlastně už bylo jinými zákony rozhodnuto o tom, že přechází kontrola finančního trhu z Ministerstva financí na Českou národní banku. A tento můj návrh vlastně řeší celý tento problém formou technických úprav a názvosloví.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Michalíkovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Janeček. Připraví se pan poslanec Vlček a potom pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené dámy, vážení pánové, já se omlouvám za návrh, který přednáším z hlediska tzv. legislativní čistoty, nicméně je to reakce na velmi složitou situaci, která nastala v oblasti hospicové péče.

Navrhuji, aby se v tomto zákoně založila nová část, která bude znamenat novelizaci zákona č. 48/1998 Sb. Za § 22 se vložil nový § 22a s názvem Zvláštní ústavní péče, péče paliativní lůžková. Ten paragraf by zněl: Léčba paliativní a symptomatická osoby v terminálním stadiu poskytovaná ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu.

Děkuji. To je celé.

Smysl je umožnit proplácení tzv. hospicové péče. Je to péče, která je nezbytná, je velmi humánní, přitom je levnější než péče, která je poskytována na akutních onkologických odděleních. Umožňuje daleko lépe plnit potřeby těžce a nevyléčitelně nemocných. Prosil bych o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Jen se chci otázat, zdali nebude třeba změnit název zákona.

 

Poslanec Josef Janeček: Možná že se to nezmění. Rád bych si právě podle toho, jak to všechno dopadne, vyhradil právo tu věc upravit s legislativním odborem. A tam samozřejmě asi bude potřeba, jak pan předsedající správně říká, upravit název zákona podle tohoto návrhu, jak jsem řekl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Vlček a připraví se pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych i já se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem rozdal písemně ke sněmovnímu tisku 1193. Všichni tento tisk máte ve svých lavicích, takže bych uvedl jenom v krátkosti: Jedná se o několik doplnění technických, která je potřeba do některých zákonů doplnit.

To je moje přihlášení se k pozměňovacím návrhům ke sněmovnímu tisku 1193, které byly rozdány do lavic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlčkovi. Nyní prosím pana poslance Gongola.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, v důvodové zprávě k tomuto zákonu se píše, že jde o tzv. harmonizační zákon s právem Evropských společenství a směrnice Rady 2003/41/ES. Tato směrnice však zároveň předpokládá volný pohyb pracovních sil, který zatím valná část zemí Evropské unie vůči České republice odmítá, takže podle mého názoru není žádný důvod v této chvíli tuto zákonnou úpravu podporovat.

Mě jenom překvapuje, že pan ministr právě tuto druhou část, když zdůvodňoval potřebu tohoto zákona, nezmínil, protože je to stejná směrnice, která volný pohyb pracovních sil zajišťuje.

Chci rovněž upozornit na článek 137 odstavce 4 Smlouvy o založení Evropských společenství. Z tohoto znění vyplývá, že členské státy mají plnou odpovědnost za organizaci svých důchodových systémů, čili o každém ze tří pilířů důchodového systému má rozhodnout členský stát, a to pouze členský stát. Toto konstatuje směrnice i v odstavci 9.

Zvláště to, že zatím není zajištěn volný pohyb pracovních sil ve všech zemích Evropské unie, je důvodem pro mne k tomu, že dávám návrh na zamítnutí zákona ve druhém čtení.

A v rámci podrobné rozpravy dávám ještě jeden pozměňovací návrh. Ten pozměňovací návrh zní: "§ 11 Účinnost zákona. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2010."

Předpokládám, že volný pohyb pracovních sil v roce 2010 již bude zajištěn.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Gongolovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže podrobnou rozpravu končím.

O slovo se přihlásil pan ministr Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Já bych jenom, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, chtěl reagovat na velmi kuriózní vystoupení pana poslance Gongola, protože volný pohyb na pracovním trhu nesouvisí s tímto zákonem. Je to samozřejmě věc, která má daleko složitější pozadí, a myslím, že se nám daří diplomatickými kroky uvolňovat pracovní trh.

Ale to, co mám pocit, že pan poslanec Gongol nepochopil, že totiž tento návrh zákona chrání české občany a umožňuje kontrolu nad tímto systémem. A možná bych mu mohl znovu zopakovat v rámci toho, co už jsem tady jednou přečetl, a možná že by bylo dobré, kdyby se podíval na ty podklady, že i když tento zákon neschválíme, tak stejně tento produkt budou moci tyto instituce používat, ale bez kontroly. Bez možnosti státu, aby kontroloval, jakým způsobem jsou tyto instituce používány.

Takže v zájmu našich občanů, pokud je chceme chránit, a já věřím tomu, že i poslanci KSČM je chránit chtějí, tak samozřejmě tento zákon je potřebný, abychom vůbec mohli kontrolovat tuto oblast důchodového připojištění.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji jednomu i druhému.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

36.
Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění
a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 625/ - druhé čtení

 

Návrh uvede poslanec Pavel Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, dobrý den. Já si dovolím začít zcela netradičně. Ukáži vám jedno číslo a na konci své řeči vám ukáži druhé číslo.

(Zvedá nad hlavu ceduli s číslem 308.)

Číslo 308 je číslo, které značilo počet obětí pachatelů recidivistů zhruba před dvěma lety, kdy jsem tento návrh zákona podával. Tento návrh zákona se vlastně týká trestné činnosti recidivistů, kteří páchají opakované trestnou činnost, a můj návrh zákona má jediný smysl - zabránit tomu, aby se tito pachatelé recidivisté, tito pachatelé trestných činů, závažných trestných činů, těch nejhorších trestných činů, na jejichž konci je lidské utrpení, smrt člověka, tak aby tito pachatelé se tak často nemohli dostávat na svobodu, popřípadě aby mohlo být učiněno opatření, které uchrání lidskou společnost od těchto trestných činů opakovaně páchaných právě recidivisty.

Vy jste před chvílí viděli číslo 308. (Zvedá nad hlavu ceduli s číslem 52.) Já vám teď ukážu po dvou letech, jaká je statistika obětí v tuto dobu. Za dva roky je to zhruba o nějakých 52 osob více, které mohly žít, nebo možná mohly žít, kdybychom přijali úpravu trestního zákona, protože tyto osoby zemřely rukou pachatele, který se opakovaně dopouští trestného činu násilné povahy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP