(18.50 hodin)
(pokračuje Vojíř)

A já netvrdím, prosím vás, že ten zákon, kdyby prošel tento návrh zákona, by směřoval k tomu, že by to opravdu vyústilo v blackout. Ale je to jistý první krok k tomu, aby se otevřely nůžky, protože když uděláte ten krůček k tomu, co jsem tady naznačil, že řeknete, že v elektrooblasti už platí, že do 50 metrů přípojka pro byty je zdarma, tak řeknete, tak pro plyn taky, pro teplo taky. Příště řekne někdo, že je dobré to udělat nejen malému podniku, ale i středně velkému, protože jaký v tom občas bývá rozdíl, protože ty náklady jsou velké. Pak to bude pro obce, protože si umím představit, jak obec zatěžuje například výstavba sítí pro nové, nejen průmyslové a obchodní zóny, ale i pro bytovou výstavbu, a tak dále a tak dále, a dostaneme se do začarovaného kruhu.

Neboli stále jsme v té myšlence toho, jestli může existovat nějaká spravedlivější forma. A já si myslím, že amortizační vzorec by byl spravedlivou formou. Říkal by, že tedy když vyvolám, tak zaplatím, ale budu-li odebírat onu sjednanou hodnotu, tak je to pro toho provozovatele profitabilní a on se se mnou na základě amortizačního vzorce o ten profit bude dělit a umoří mi tu investici zpětně například v horizontu pěti či deseti let. To je otázka nastavit parametry. Není to tak jednoduché, nicméně v době, kdy existuje počítačová éra, kdy programy jsou schopny zvládat téměř kde co, tak jsem se poptával, jak velký problém by to bylo, evidovat takovéto amortizační vzorce. A bylo mi sděleno, že je to otázka nastavení programu, protože tak jako je zahrnuta v programu osoba, která odebírá příslušnou formu energie, tak by vedle měla kolonku, že vyvolala investici přípojkou a že jí to má být umořováno. A pak buď zápočtovou metodou, která je nejlepší, nebo "ty zaplatíš mně a já zaplatím tobě" by se provedlo vyúčtování neboli clearing.

Takže toto byl návrh spíše z mé strany, a proto jsem nepodporoval předložený návrh.

Druhá část, a já myslím, že to pan zpravodaj korektně naznačil, je o něco složitější. Já s ním nechci polemizovat o tom, jestli by teď hned došlo k tomu, že by všechny oprávněné subjekty, ať už fyzické či právnické osoby vlastnící pozemek, který je zatížen věcným břemenem a bezplatně, řekly "tak teď to chci okamžitě vyčistit". Nicméně si umím představit, že takto zatížený pozemek v momentě, kdy dostanu šanci to odbřemenit, kdybych to takto zjednodušeně řekl, tak to udělám tam, kde ho můžu využívat komerčně, kde ho můžu využívat nějakou jinou formou, neboť totiž platí, že u vysokého a velmi vysokého napětí jsou ještě tzv. ochranná pásma. A je dokonce jedno, jestli je to vedeno vrchem, anebo jestli je to vedeno kabeláží. To znamená, že samozřejmě je ten pozemek svým způsobem v uvozovkách znehodnocen. To je pravda. A já se zase ptám, jestli by někdo nechtěl svůj pozemek takto vyčistit. Já bych řekl, že ano. Že se to nestane v jednom dni, to je logické. Ale že se to může stát v jednom roce, to bych si uměl představit. Náklady by nesly dané společnosti. Dokonce i to bych řekl, že si možná umím představit. Ale já bych se musel zeptat, kdo jiný si nechá zabřemenit pozemek vysokým napětím nebo velmi vysokým napětím nebo středotlakovým rozvodem plynu a tak dále a tak dále. No to by nechtěl nikdo, takže férovější by bylo říct, že máme hledat rozumnou formu zpoplatnění toho zabřemenění. Protože jestli mi někdo říká, že na mém pozemku tam má setrvat, protože je to zapotřebí, tak mi ho svým způsobem znehodnocuje a já bych za to měl dostat nějakou - zase použiji slovo - amortizaci nebo nějaké odškodnění, protože tak to má v normální demokracii a v normálním tržním prostředí býti.

Takže myslím, že jsem dostatečně vysvětlil, nebo řekněme, že to spíše byla jistá forma oponentury k předloženému návrhu. A za sebe říkám, že jsem jeden z těch, kdo hlasoval pro zamítnutí, a ztotožňuji se s rozhodnutím hospodářského výboru. Nicméně v dané chvíli nebrání nic tomu, aby byla otevřena asi jak obecná, tak podrobná rozprava, a potom toto doporučení bude podrobeno hlasování až ve třetím čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám pane poslanče. Na vaše doporučení a v souladu s jednacím řádem otevírám obecnou rozpravu. Chci se zeptat, kdo hodlá ještě vystoupit v obecné rozpravě kromě pana poslance Hovorky. Pan poslanec Vymětal, pan poslanec Urban.

Dámy a pánové, jsem na rozpacích, zdali máme pokračovat v tuto chvíli. Myslím si, že v souladu se zvyklostmi v této Sněmovně a vzhledem k tomu, že jsme probrali toho opravdu dost dneska, tak ukončím jednání s tím, že zítra budeme hlasovat o třetích čteních. Tím začneme zítra, a to nejenom těch dvou, která jsou připravena, ale možná že v průběhu dneška ze druhých čtení ještě vypadne něco, k čemu nezazněly pozměňovací návrhy, takže to případně můžeme podrobit také hlasování. V tuto chvíli nemám informace, které body to budou, ale připravte se na to. Každý si to určitě rád najde.

Dámy a pánové, končím dnešní odpolední jednání. Přeji vám hezký večer, večer úterý velikonočního. (Smích.)

Bod je přerušen a bude projednáván po třetích čteních jako první bod druhých čtení. Přihlášeni do obecné rozpravy jsou pánové Hovorka, Vymětal a Ladislav Urban.

 

(Jednání skončilo v 18.56 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP