(9.40 hodin)
(pokračuje Janeček)

Znovu se vrátím k původnímu meritu věci. Upozorňuji, že tento návrh zákona má podporu pouze šéfů velkých odborových organizací, není to konsensus, a to, že by to mohl být konsensus, jsem dokládal na jiných normách, které v oblasti pracovněprávních vztahů existují. Dokládal jsem, že ona dohoda je možná, ale musí být na ní tvrdě pracováno. Garantuji, že na obou stranách se většinou nacházejí rozumní lidé, kteří, jak už říkal pan profesor Jičínský, dokáží respektovat to, že zaměstnanec tahá za kratší konec provazu, čili že zákoník práce do určité míry zaměstnance chránit musí. Ale neměl by se ve svých důsledcích proti zájmům zaměstnance obracet.

Děkuji. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Petr Pleva, potom pan poslanec Pavel Kováčik a potom pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl jsem fakticky reagovat na vystoupení pana poslance Jičínského. Chtěl bych mu připomenout, že ve Francii proti smlouvě o prvním zaměstnání stávkovalo více profesionálních revolucionářů než skutečně mladých lidí. (Velký hluk a neklid v sále.) Chtěl bych mu také připomenout, že Francie, kterou nám dává tak za vzor, má půlprocentní hospodářský růst a nezaměstnanost mezi absolventy škol je přes 30 %. Jestli nás tam chce dovést sociální demokracie, tak za sebe pěkně děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedající, kolegyně a kolegové, vážená vládo, přeji hezký den. Doufám, že dnešní den, pátek, i pro řadu lidí, našich spoluobčanů, těch, kteří se bojí o to, aby vůbec měli práci, a když už ji mají, tak se bojí o to, aby za ni dostali také spravedlivou odměnu, také hezkým bude. Ujišťuji, že hezkým bude, pokud zákoník práce projde. Ať chceme nebo nechceme, tak demokracie při respektování práv menšin přece jenom musí více hájit zájmy většiny, protože bylo-li by to jinak, byla by to anarchie nebo cokoliv jiného, jen ne demokracie.

Chtěl bych poznamenat, že pan profesor Jičínský má samozřejmě pravdu, a připomenout kolegovi Janečkovi vaším prostřednictvím, paní předsedající, že jestli se tady chceme bavit o nějaké gradaci nějakého tónu diskuse před nějaký rok 1989, jestliže se tady chceme hnidopišsky natahovat ve slovíčkách, tak pana kolegu Janečka upozorňuji, že dnes již občané mají možnost dívat se na zasedání Poslanecké sněmovny v rozhodujících chvílích v přímém přenosu. Česká televize umožňuje každému občanovi vidět přímo, jak se chovají jeho zvolení zástupci. Rád bych, aby pan kolega Janeček toto řekl přímo půl milionu lidí, kteří práci hledají, a dalším zhruba 250 tisícům, kteří za práci spravedlivou odměnu musí velmi těžce vydobývat, a je jisté, že oni vědí, co to je, tahat za kratší konec provazu. Zákoník práce, který tady schvalujeme, jistě není úplně dokonalý, ale co je na světě úplně dokonalého? Jde o to, aby zákoník práce jako záruka, že tahání za kratší konec provazu skončí anebo bude alespoň podstatně omezeno, přijat byl.

Chtěl bych říci, že poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy zákoník práce jako již v předcházejících fázích projednávání opět podpoří právě z těch důvodů, o kterých jsem hovořil, právě z těch důvodů, že za kapitalismu je zaměstnanec tím, který je v nerovném vztahu, tím podstatně slabším soupeřem, že odborové organizace jsou organizací zaměstnanců, která má nevýhodnou pozici alespoň částečně kompenzovat. Že ji kompenzuje pouze částečně, to je samozřejmé. To je pravda. Proto jsme třeba navrhovali zákon o zaměstnaneckých radách, aby tam, kde zaměstnavatelé neumožňují z jakýchkoliv důvodů fungování odborové organizace, aby vůbec nějak mohli zaměstnanci svá práva vůči nepoctivému přístupu zaměstnavatelů - teď říkám některých zaměstnavatelů, protože ne všichni jsou nepoctiví, zdaleka ne - hájit.

Kolegyně a kolegové, já bych chtěl poprosit, abychom přestože je šest týdnů před volbami, to, co tady již řečeno bylo v nesčetných mnohahodinových diskusích, teď pomalu ukončili a hlasováním koneckonců rozhodli. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Vondruška.

 

Poslanec Josef Vondruška: Vážení přítomní, mě velice potěšila poznámka pana poslance Plevy, kterému bych prostřednictvím paní předsedající chtěl vzkázat, že pokud bychom vzali za fakt, že ve Francii v rámci demonstrací se v milionech demonstrantů uplatnili především profesionální revolucionáři, tak nastane-li tu vláda Modré šance, může se KSČM těšit, že i zde brzy budou miliony profesionálních revolucionářů. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Oldřich Vojíř. Připraví se pan poslanec Stanislav Grospič a poté pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, myslím si, že poněkolikáté opakovaně zaznívají argumenty, a přiznejme si, že z obou stran, podle toho, jaké kdo má jisté vnitřní vyznání, jaký má přístup k některým velmi důležitým hodnotám.

Ano, skutečně již platí, že nežijeme v éře komunismu, kdy se vše řídí jednou stranou, kdy se vše řídí rozhodnutím velmi malé skupiny šéfů a kdy majetek, investice nejsou státní, ale kdy byly odstátněny a kdy dochází již k tomu, že investují jak fyzické osoby, tak soubor fyzických osob sloučených v právnické osoby anebo velké finanční korporace. Doufám, že všem, a především levici, je také známo, že kapitál a kapitalismus není nic sprostého a že v tom jsou skrytá některá úskalí. Ono nestačí, aby osoba, investor vzal svůj majetek nebo své peníze a vložil je do podnikání, ale že v drtivé většině je zapotřebí, aby k podnikání, které on vymyslel, které on připravil a které on financuje, přizval partnery. Partner je v tomto případě zaměstnanec. Platí přece definice, že podnikatel a zaměstnanec nebo zaměstnanci jsou na sobě závislí.

Nevidím důvodu, proč bych měl připouštět tezi, že podnikatel musí být ve svých právech okleštěn oproti zaměstnancům. On nese přece velikánskou míru zodpovědnosti za to, že jeho podnik, který mu patří, bude dál fungovat. Já se tady samozřejmě nebavím o lidech nebo o případně subjektech vedených lidmi, kteří mají za cíl jediné - rychle stáhnout peníze a utéct případně z republiky. O těch já se opravdu nebavím. Ale mimochodem, těm tuto činnost zákoník práce bohužel nezakáže ani nepřeruší. To jsou prostě lidé, kteří se dopouštějí většinou podvodů nebo konají nekale a ti musí být stíháni jinak než podle zákoníku práce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP